Dr. Kertész Zoltán

Dr. Kertész Zoltán

Szomorúan értesültünk arról, hogy Dr. Kertész Zoltán búzanemesítő agrármérnök, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, az MTA doktora, Gábor Dénes-díjas kutató, 2017. február 26-án, életének 74. évében elhunyt.
Osztozunk mindazok gyászában, akik ismerték és szerették.

Dr. Kertész Zoltán dijat kapott a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a hibridbúza előállítás elvi és megvalósítási lehetőségeinek kutatása, a szelekciós és fajtafenntartási eljárások tökéletesítése, a homogén búzaformák előállítása és fenntartása terén elért eredményeiért, 56 búzafajta előállításában való alkotó részvételéért.

1943-ban született Girincsen. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1968-ban szerzett agrármérnöki diplomát, 1971-ben egyetemi doktori címet. A biológiai tudomány kandidátusa (1983), az MTA doktora (1996), nemzetközileg elismert kutató. A Gabonatermesztési Kutató Intézet, jelenleg (GKKHT) dolgozója, kutató professzor. Főbb kutatási területei: búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése. Hagyományos és modern eljárásokkal, 55 búzafajta (amelyekből 30 szabadalom) előállításában vett részt. Vezető nemesítőként a fajta megálmodója. Fajtáit Magyarországon a búza vetésterület 30 %-án termesztik. Nemesítési osztályán 10 kutató dolgozik team munkában, búzanemesítési alapozó és alkalmazott kutatásokon. A Szent István Egyetem és a Szegedi Egyetem oktatója, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár, a Cereal Research Communications nemzetközi folyóirat főszerkesztője, az MTA Növénynemesítési Bizottságának elnöke.

A GKKHT, Kertész Zoltán nemesítő kollektívája innovációs munkásságáért, 1998-ban Magyar Innovációs Nagydíjat kapott. Személyes nemesítői és kutatói munkájáért 1989-ben Akadémiai Díjban, 1997-ben Fleischmann-Díjban részesült.