GÁBOR DÉNES ÖSZTÖNDÍJAK, KÜLÖNDÍJAK

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2023

A versenyt minden évben a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium Alapítványa hirdeti meg. A 2022/2023. tanévben immár 26. alkalommal. Rendhagyó módon a tavalyi tanévben csak a technikum diákjai nevezhettek a verseny hivatalos weboldalán.

A szervező tanárok 3 forduló feladatait írták ki, melyek online feltöltési határideje 2023. május 15-e volt. A versenyre 1-3 fős csapatok nevezhettek bármely évfolyamról. Minden csapat minden korcsoportban ugyanazokat a feladatokat oldotta meg. A díjazás korcsoportonként történt.

A feladatok megoldása csapatmunkát, kreativitást, önálló tanulást, internethasználatot igényelt. A szervezők célja volt, hogy a feladatokat minél kevesebb megkötéssel írják ki, ezzel teret engedve a diákok fantáziájának a megoldás megvalósításában.

Az egyik feladat a Petőfi-emlékévhez kapcsolódott. Digitális illusztrációt kellett készíteni Petőfi Sándor egyik költeményéhez. Érdekes volt látni, hogy a diákok mennyire különböző technikai megoldásokkal közelítettek a megvalósításhoz. Voltak, akik kézzel készült alkotások digitalizálása mellett döntöttek, mások profi módon használtak grafikai alkalmazásokat.

A második feladat egy videó, riport elkészítése GD-s életképek címmel. A szervezők célja volt, hogy a diákok minél jobban megismerjék a Gábor Dénes Technikumot, annak korábbi történetét, egykor ide járt diákjait, az itt tanulható szakmákat stb. A beadott munkák között volt pl. olyan, amely az iskola történetét ismertette korabeli képeslapok felhasználásával. De diákjaink felkutattak tanárokat, akik korábban diákként is a Gábor Dénes falai közé jártak. Más csapatok saját szakmájukat mutatták. Riportok, slideshow-k készültek, melyeket az iskola nyílt napjain is bemutatunk.

Harmadik feladatként egy online tesztet kellett kitölteni a korábban megszerzett ismeretek birtokában. A kérdéseket az iskola oktatási portálján keresztül érték el a csapatok a megadott időpontban.

A három forduló pontjait összesítve évfolyamonként hirdettünk helyezetteket. A díjakat a Novofer Alapítvány és a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium Alapítványa ajánlotta fel, melyek ünnepélyes átadására ez év szeptemberében került sor.

Az eseményről a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium honlapján bővebben olvashatnak: 
https://www.gdszeged.hu/hirek/gd-szamitastechnikai-emlekverseny-dijatadas

Az 1. helyezett csapatok:


 9. évfolyamon: „Cupcakke” – Bartucz Patrik, Horváth Lívia és Pomázi Annamári


10. évfolyamon: „Tahiti-Trolly” – Farkas Ákos és Muladi Máté 

11. évfolyamon: „No Name” – Paragi Jázmin

 

A 2. helyezett csapatok:

9. évfolyamon: „BJV” – Bakó Richárd, Jánosi Denisz és Vajkay Ervin
10. évfolyamon: „TRC Best Of” – Kátay Kornél, Kőházi Bence és Ritter Balázs
11. évfolyamon: „Trióptimisták” – Dobó Zoltán Dávid, Jelenovits Milán és Ocskó Gábor

A 3. helyezett csapatok:

9. évfolyamon: „M&M” – Kiss Milán és Szabó Marcell
11. évfolyamon: „Csongi DH Agi” – Flórián Attila Dávid, Szénási Kristóf és Várhegyi Csongor László

 

Különdíjas csapat – a legjobb videó-riport készítői:

„szerintem mindegy”: Révész Zsolt, Torma Zétény és Varga Viktor Ezékiel

A „Csongi DH Agi” csapat Petőfi-költemény illusztrációja


GÁBOR DÉNES DIPLOMAMUNKA ÖSZTÖNDÍJ (MISKOLC) 2023

A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai témakörben, illetve az ehhez kapcsolódó határterületeken, a végzős hallgatók részére minden évben meghirdeti a Gábor Dénes  Diplomamunka pályázatot. A sikerrel szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehetik át az elismerő oklevelet és a díjat.

 A Gábor Dénes Diplomamunka ösztöndíjat 2023 februárjában

MIKLÓSI ZOLTÁN,

a Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Mérnök informatikus MSc hallgatója vehette át Ábrahám László kurátortól a Miskolci Egyetem Díszaulájában.

Dolgozatának cím: Napelemes háztartási méretű kiserőmű hálózati hatását modellező számolótábla továbbfejlesztése és leprogramozása.

 

A Gábor Dénes Diplomamunka ösztöndíjat 2023 júniusában

BÁRÁNY BENCE,

a Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Mérnök informatikus MSc hallgatója vehette át Ábrahám László kurátortól a Miskolci Egyetem Díszaulájában.

Dolgozatának cím: Víz alatti geotudományos műszerek fejlesztése


Tanulmányi kirándulás az ELI ALPS KutatóintézetbeN 

Alapítványunk tanulmányi kirándulást szervezett 2023.06.09-én a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatra elmúlt években jelentkező diákok és felkészítő tanáraik számára. A kirándulást Veres Mihály, Gábor Dénes-díjas fizikus felajánlásának köszönhetően tudtuk megvalósítani.

 

A KUTATÓINTÉZET BEMUTATKOZÁSA:

Európai kutatók kezdeményezésére, az EU támogatásával Szeged határában épült fel az ELI ALPS Lézeres kutatóintézet. Csúcstechnológiás kutatási berendezései –lézerrendszerei, másodlagos forrásai és az ezekhez csatlakozó kísérleti állomások – a fény-anyag kölcsönhatás minden eddiginél nagyobb intenzitások melletti tanulmányozását teszik lehetővé. A különleges foton- és részecskeforrások számos, korábban el nem végezhető kísérlet elvégzésére teremtik meg a feltételeket, használatukkal új kutatási területek nyílnak meg többek között a fizika, a biológia, a kémia, az orvostudomány és az anyagtudományok területén. Kiemelt várakozás övezi az attoszekundumos fényimpulzusokat igénylő kísérleteket: ezekkel az impulzusokkal lehetővé válik olyan ultragyors folyamatok beható vizsgálata, mint pl. az elektronok mozgása az atomon  belül. A világszínvonalú kutatóintézet ultramodern, az élvonalbeli kutatási berendezéseknek optimális működési körülményeket biztosító épületegyüttesben kapott helyet. BŐVEBBEN>>

 

PROGRAM:

12:00-13:00 Ebéd, ismerkedés

13:00-14:00 Bevezető előadások

 1. Veres Mihály – „Micsoda útjaim” avagy egy üzemlátogatástól a Gábor Dénes Díjig (30 év története dióhéjban)
 2. Janáky Csaba – Új lehetőségek és kihívások az energetikában, a felfedező kutatástól az ipari alkalmazásig
 3. Varjú Katalin – Szuper lézerek, szuper tudomány

14:00-15:00 Laborlátogatás

15:00-16:00 ELI lézeres bemutatók

 

GALÉRIA

 


A 2023 ÉVI „TUDATOS EGÉSZSÉG” KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

A díjátadón  készül fényképek megtekinthetők>>Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a Római Klub alapítóinak sorában mind nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a technológia és az innovációk társadalmi környezetét és hatásait. Eredményeit önálló könyvekben is közreadta: a Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk, illetve Az érett társadalom lebilincselő gondolatmenetei alapján éppen a mai horizontunkról fogalmaz meg sok – helytállónak bizonyult – előrejelzést. Nem véletlen, hogy műszaki téziseinek katalógusát az Anyag és az Energia világának vízióival kezdi, s a technika autonóm fejlődésének önálló fejezetet szentelt. Kiemelkedő mérnök-fizikusi talentuma széles műveltséggel és felelős társadalmi gondolkodással párosult.

A Római Klub tevékenysége az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy hatást gyakorolt a tudományos életre és a gazdaságpolitikai vélekedésekre, és megteremtette a globális dimenziókban való gondolkodás tudományos alapjait. Jelentéseik hasznos kalauzként szolgáltak úgy a tervezés, mint a veszélyek és esélyek racionális és humánus kezelése terén.

 

„TUDATOS EGÉSZSÉG” Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj Pályázat 2023

A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése érdekében „TUDATOS EGÉSZSÉG” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Ösztöndíj pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.

A TÉMAKÖR:

Leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint: A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.

 

 1. Milyen egészséggel kapcsolatos új mérőeszközök, szenzorok bevezetését vagy létező eszközök (pl. okosórák, vérnyomásmérők, vércukormérők, applikációk, stb.) tudatosabb használatát javasolná egészségünk megőrzésére?
 2. Milyen kommunikációs módszert javasolna az egészségre közismerten ártalmas ételek, italok, élvezeti cikkek (pl. cukrozott, szénsavas üdítőitalok, energiaitalok, cigaretta) fogyasztásának csökkentésére?
 3. Milyen jobbító javaslata van arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi vészhelyzetbe került emberek a lehető leggyorsabban mentőorvosi, ill. kórházi ellátáshoz jussanak?

Ünnepélyes díjátadó

 Az ünnepélyes díjátadó helyszíne 2023-ban első alkalommal a Természettudományi Kutatóközpont volt.

A díjak átadásában közreműködött Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, Dr. Keserű György, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerinnovációs Központ igazgatóját, Prof. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács örökös elnöke, Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség tanácsadótestületi tagja és Dr. Bendzsel Miklós, az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

 

 

A kuratórium 2023-ban egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Aradi Hanna Adelina, az Egri Dobó István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsanna,

Kovács Kitti, győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Meggyesi Dóra

Nagy Lilla Jácinta, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára

Kurcsics Rafaella

100 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Csöngei Kata, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics

Rafaella,

Lukász Lili, az Újbudai Széchenyi István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Pálosné Ferber Terézia Mária.

Szilvágyi Linett Anna, a budapesti ELTE Bólyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Bence Farkas,

Tóth Dávid Benett, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecília.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Horváth Lilla Zsófia, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára

Kurcsics Rafaella.

Pásztor Dávid, a zentai Bólyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra

Pavelka Víta Kata, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.

 

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.

Gábor Dénes: Érett társadalom című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak:

Mezey Dorottya, a Budapest Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Erős-Honti Zsolt

Ötvös Nóra Petra, a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Pósán Enikő

Székely Boglárka, a Budapest XIV. Kerület Teleki Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kalmár Margit

Rafael Orsolya, a Premontrei Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Neubrandt Nóra Orsolya

Molnár Evelin, a Jedlik Ányos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Venczel Katalin

Kondrát Liza, aSzent Margit Gimnázium tanulója, felkészítő tanáraPethő Gazdag Cecilia

Kovács Bálint, a Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Takács Éva

Csabai Debóra, a Bólyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra

Varga Tímea, a Bólyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra

Bozó Ábel, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tanulója, felkészítő tanára Kállainé Varga Mária

Eszenyi Emese Ágnes, a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Ágnes

Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára dr.Bacsó Viktória

Bagó Zsófi Sára, a Kalocsai Szent István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Zsivicza Zsolt

 

Dr. Bendzsel Miklós köszönetet mondott a felkészítő tanároknak áldozatos munkájukért.

Bálint Nóra                                         Bólyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium

Dr. Erős-Honti Zsolt                           Budapest Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsanna        Egri Dobó István Gimnázium

dr.Bacsó Viktória                 Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

Eggendorferné Bagyarik Cecília       Bornemisza Péter Gimnázium

Kállainé Varga Mária                         Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Kalmár Margit                                    Budapest XIV. Kerület Teleki Blanka Gimnázium

Kurcsics Rafaella                               Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Meggyesi Dóra                                  Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

Neubrandt Nóra Orsolya                   Premontrei Iskolaközpont

Pálosné Ferber Terézia Mária          Újbudai Széchenyi István Gimnázium

Pethő Gazdag Cecilia                       Szent Margit Gimnázium

Pósán Enikő                                      Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Szabó Ágnes                                     Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium

Szabó Bence Farkas                         ELTE Bólyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Takács Éva                                        Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

Venczel Katalin                                  Jedlik Ányos Gimnázium

Zsivicza Zsolt                                    Kalocsai Szent István Gimnázium

 

Gábor Dénes OTDK ösztöndíj 2023

 

 

A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri ösztöndíjat Kádár Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Karának hallgatója nyerte, aki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által szervezett 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekciójában nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.

Dolgozatának címe: FedMOD: Keretrendszer Federatív Multitaszk Objektum Detekció problémájára. Témavezető tanára: Hadházi Dániel tudományos segédmunkatárs.

Az OTDK főzsűrije Kádár Attila eredményeit kiemelkedő tudományos értékűnek találta és javasolta a Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjra.

 

 

A Rákóczi Szövetség különdíját Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség tanácsadótestületi tagja adta át.

 

    Külön szeretnénk megköszönni az elbírálást segítő, szakemberek munkáját:

Árokszállási Laura, Bálint Nóra, Cseh Anna, Dr.Bacsó Viktória, Ilinyi János, Király Anikó, Kurcsics Rafaella, Ladányi Andrea, Lengyel ZoltánTamás, Magyar Tünde, Nagy Szilvia, Pápics József, Prof. Dr. Tóth László, Varga Dóra, Várhidiné Kemenesi Rita.

A program támogatói:

B+N Referencia Zrt.,

EGIS Gyógyszergyár Zrt.

FOXCONN,

FUX Zrt.,

KRUPPA-MAG Kft.,

NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,

Raiffeisen Bank Zrt.,

Servier Kutatóintézet Zrt.,

Sólyom László Magyarország Volt Elnöke,

UniCredit Bank Hungary Zrt.,

VEOLIA Energia Magyarország Zrt.

Szakmai együttműködő partnerek:

BME Tehetségsegítő Tanács,

Eötvös Loránd Fizikai Társulat,

Gál József holográfus,

Kasza Magdolna grafikus,

KELLO Könyvtárellátó Kft.,

Országos Tudományos Diákköri Tanács,

Rákóczi Szövetség,

Természettudományi Kutatóintézet.

 

 

 


2022 ÉVI „LÁSS! NE CSAK NÉZZ! KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

SAJTÓANYAG LETÖLTHETŐ .DOC FORMÁTUMBAN>>

 

A díjátadó felvételről visszanézhető:

 

Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a Római Klub alapítóinak sorában mind nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a technológia és az innovációk társadalmi környezetét és hatásait. Eredményeit önálló könyvekben is közreadta: a Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk, illetve Az érett társadalom lebilincselő gondolatmenetei alapján éppen a mai horizontunkról fogalmaz meg sok – helytállónak bizonyult – előrejelzést. Nem véletlen, hogy műszaki téziseinek katalógusát az Anyag és az Energia világának vízióival kezdi, s a technika autonóm fejlődésének önálló fejezetet szentelt. Kiemelkedő mérnök-fizikusi talentuma széles műveltséggel és felelős társadalmi gondolkodással párosult.

A Római Klub tevékenysége az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy hatást gyakorolt a tudományos életre és a gazdaságpolitikai vélekedésekre, és megteremtette a globális dimenziókban való gondolkodás tudományos alapjait. Jelentéseik hasznos kalauzként szolgáltak úgy a tervezés, mint a veszélyek és esélyek racionális és humánus kezelése terén.

A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése érdekében „Láss! Ne csak nézz!” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Ösztöndíj pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.

A TÉMAKÖR:

A XXI. század egyik – minden nemzetet érintő – súlyos problémája a fejlődés következményeivel is számoló fenntarthatóság, a föld erőforrásainak, a természetnek, az ember környezetének a későbbi generációk számára is rendelkezésére álló megőrzése. A műszaki- és élettudományi kutatások, fejlesztések nemcsak a lehetséges válaszok megszületésének, hanem az ezt megelőző kérdésfeltevések és feladatmeghatározások számára is újabb- és újabb lehetőségeket (nagyon leegyszerűsítve: szenzorokat) biztosítanak.

Leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint: A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.

A pályázati munkák kidolgozására váró kérdések a következők voltak:

 • Milyen szenzorokkal, mit és hol kellene mérni (feldolgozni, tárolni), hogy később megoldásokat kaphassunk életminőségünk javítására, a Föld erőforrásaival történő hatékony gazdálkodásra és környezetünk, életterünk megőrzésére?
 • Milyen megoldást javasol az energiaigény mérhető- és érzékelhető csökkentésére a háztartásokban, a közlekedésben és az ipari termelés területén?
 • Milyen módon lehetne rávenni a fogyasztókat, hogy csak akkor használjanak villamosenergiát, amikor kellő mértékű a megújuló forrásból származó termelésük?

A kuratórium 2022-ben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Aradi Hanna Adelina, az Egri Dobó István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Prokainé Hajnal Zsuzsanna,

Fülöp Levente, Budapesti Német Iskola – Thomas Mann Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hömöstrei Mihály,

Torma Viola, a Budapesti Toldy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szarkowicz Judit,

 

100 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Adorján László,
Kékes-Szabó Boglárka, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum, felkészítő tanára Janó Éva.

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.

 

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak:

Bartók Dénes Gergely, a Budapesti Német Iskola – Thomas Mann Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hömöstrei Mihály,

Borbély Petra Viktória, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Türk Zsuzsanna,

Császár Ferenc, a Türr István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szilos Attila,

Dervaderics Zita, a SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM tanulója, felkészítő tanára BÁNÓCZKI GABRIELLA,

Farkas Edit, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum tanulója, felkészítő tanára Janó Éva

Gergely Csongor, a Budapest, II. Kerületi II Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Bíróné Rákóczi Márta,

Koronczai Melissza Violetta, a Kisfaludy Sándor Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Káliné Szabó Hajnalka,

Losonczi Árpád, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella Anna,

Németh Kristóf Dániel, a Németh László Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Simon Tibor,

Olajos Remig Szilárd, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulója, felkészítő tanára Kállainé Varga Mária,

Szabadszállási Barnabás, Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kovács Dóra,

Szokalopulosz Timon, a Bornemissza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia.

Varga Bence, a ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dobre Norbert.

 

Dr. Bendzsel Miklós köszönetet mondott a felkészítő tanároknak áldozatos munkájáért.
Adorján László, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
Bánóczki Gabriella, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
Bíróné Rákóczi Márta, Budapest, II. Kerületi II Rákóczi Ferenc Gimnázium
Dobre Norbert, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemissza Péter Gimnázium
Hömöstrei Mihály, Budapesti Német Iskola – Thomas Mann Gimnázium
Janó Éva, Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum
Káliné Szabó Hajnalka, Kisfaludy Sándor Gimnázium
Kállainé Varga Mária, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
Kovács Dóra, Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
Kurcsics Rafaella Anna, Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
Prokainé Hajnal Zsuzsanna, Egri Dobó István Gimnázium
Simon Tibor, Németh László Gimnázium
Szarkowicz Judit, Toldy Ferenc Gimnázium
Szilos Attila, Türr István Gimnázium
Türk Zsuzsanna, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

 

Ünnepélyes díjátadó

 középiskolai és az OTDK ösztöndíjat 2022. június 02-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

A díjak átadásában közreműködött Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, Prof. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács örökös elnöke, Dr. Csépe Valéra, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke és Dr. Bendzsel Miklós, az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A Rákóczi Szövetség különdíját Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség tanácsadótestületi tagja adta át.

 

KÉPEK A DÍJÁTADÓRÓL

 

Külön szeretnénk megköszönni az elbírálást segítő, szakemberek munkáját:

Árokszállási Laura, Bálint Nóra, Bertalan Zsolt, Borbélyné Bacsó Viktória, Ilinyi János, Király Anikó, Ladányi Andrea, Lengyel Zoltán Tamás, Magyar Tünde, Nagy Szilvia, Pápics József, Prof. Dr. Tóth László, Varga Dóra, Várhidiné Kemenesi Rita,

 

A program támogatói:

B+N Referencia Zrt.,

FOXCONN,

FUX Zrt.,

Magyar Tudományos Akadémia,

NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,

Servier Kutatóintézet Zrt.,

UniCredit Bank Hungary Zrt.,

Szakmai együttműködő partnerek:

BME Tehetségsegítő Tanács,

Eötvös Loránd Fizikai Társulat,

KELLO Könyvtárellátó Kft.,

Manó Hologram Kft.,

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Rákóczi Szövetség

   

 

 

GÁBOR DÉNES DIPLOMAMUNKA ÖSZTÖNDÍJ (MISKOLC) 2022

A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai témakörben, illetve az ehhez kapcsolódó határterületeken, a végzős hallgatók részére minden évben meghirdeti a Gábor Dénes  Diplomamunka pályázatot. A sikerrel szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehetik át az elismerő oklevelet és a díjat.

A Gábor Dénes Diplomamunka ösztöndíjat 2022 február 04-én

Bolyki Balázs,

a Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Mérnök informatikus MSc hallgatója vehette át Fülöp Zsolt kurátortól a Miskolci Egyetem Díszaulájában.

Dolgozatának cím: Szőlő alaktani jellemzőinek felismerése mesterséges intelligencia segítségével

 


„VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN” GÁBOR DÉNES KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ 2021

DÍSZVENDÉGEINK:

Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke,
Prof.Dr. Mezey Barna, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke,
Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója,
Nagy Domonkos István, a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai ügyekért felelős igazgatója,
Darvas Ferenc, a Gábor Dénes-díjasok klubjának elnöke.

 

 Sajtóanyag letölthető pdf >>

 

2020-ban ünnepeltük Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, ez év decemberében pedig 50 éve lesz, hogy átvette a fizikai Nobel-díjat.  A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy határozott, hogy a köztes másfél esztendős időszakot a tartalmas és újszerű emlékezésnek szentelve GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. Ezen programsorozat keretében hirdettük meg hagyományosan az idei Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatunkat is. Kérem kövessenek minket honlapunkon (www.gabordenes.hu), a facebookon (Gábor Dénes-díj) és a youtube-on.

 

A COVID-19 az azóta a világ immár második évét is megterhelő súlyával arra késztette Alapítványunkat, hogy még 2020 közepén megjelentessük a Gábor Dénes-díjjal elismert tudósaink, mérnökeink erre vállalkozó körének töprengő gondolatait e kihívás leküzdésének esélyeiről. (Látomások koronavírus idején – Elég érett-e a társadalmunk? www. gabordenes.hu) A tanulságokat illetően fiatal pályázóink abban a különleges helyzetben voltak, hogy szerzőinkkel együtt a legutóbbi tanév-, hazánk- és saját környezetük jelene tükrében vizsgálhatták e mesterek látomásainak és következtetéseinek igazát, s tehették hozzá saját tapasztalataikat és javaslataikat, ezekkel is alakítva jövőnket. Ez az időszak lehetőséget adhatott az olyan kísérletezésre és alkotásra is, amelyet a szabad mozgás körülményei között – leginkább az idő és az inspiráció hiányában – nem tennénk meg. Leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint:

 

„A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni”

 

 A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat:

 1. Mire tanít és hogyan alakít bennünket a koronavírus – Járvány elleni küzdelem?,
 2. A digitális környezet térhódítása: alkalmazkodási feltételek és szükségletek,
 3. Otthoni lehetőségek a kísérletező-, alkotó tevékenységre.

Felhívásunkra 35 középiskolából 68 pályamunka érkezett be, ebből 4 pályázat határainkon túlról. A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 13 előbíráló és a 6 tagú kuratórium. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az előbírálók a kurátorok által adott pontok átlaga határozta meg.

 

A kuratórium 2021-ben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:

250 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Sipos Áron András, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Komáromi Annamária.

Pályázatának címe: Digitális Oktatás – áldás vagy átok?

 

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Balázs Panna Lili, a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Rudas Péter Pál.

Babcsán Gergely, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Pántyáné Kuzder Mária.

 

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:

Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dobre Norbert.

Prémus Karina, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.

Ferentzi Noémi, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia.

Szilvágyi Linett Anna, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Finta Zsanett.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:

Törköly Gábor Tamás, a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Szántóné Benkő Judit.

A kuratórium „Az átlagot meghaladó vizuális megjelenítés” indoklással 100 e Ft-os különdíjban részesítette

Nemes Tamást, a regensburgi Gymnasium der Regensburger Domspatzen tanulóját, felkészítő tanára Grünbauer René.

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.

 

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak:

Losonczi Árpád, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.

Mátéffy Borbála Petra, a szentendrei Ferences Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Mészáros Lukács.

Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes J. Mezőgazd. És Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra.

Atesán Attila, a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Szántóné Benkő Judit.

Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea.

Laza Luca Anna, nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Csernyus Enikő.

Tóth Bálint Gábor, a budapesti Leövey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Ágnes.

Józsa Gréta Kata, a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kovács Tamás.

 

Dr. Bendzsel Miklós köszönetet mondott a felkészítő tanároknak áldozatos munkájukért.

 • Dr. Németh Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Karának tanára
 • Bálint Nóra, Beszédes J. Mezőgazd. És Műszaki Iskolaközpont
 • Csernyus Enikö, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Dobre Norbert, ELTE Bolyai János Gyak. Ált.Iskola és Gimnázium
 • Dr. Finta Zsanett, ELTE Bolyai János Gyak. Ált.Iskola és Gimnázium
 • Dr. Mészáros Lukács, Ferences Gimnázium
 • Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
 • Grünbauer René, Gymnasium der Regensburger Domspatzen
 • Komáromi Annamária, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
 • Kovács Tamás, Teleki Blanka Gimnázium
 • Kurcsics Rafaella Anna, Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
 • Ladányi Andrea, Szegedi Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium
 • Pántyáné Kuzder Mária, Miskolci Herman Ottó Gimnázium
 • Rudas Péter Pál, Teleki Blanka Gimnázium
 • Szabó Ágnes, Leövey Klára Gimnázium
 • Szántóné Benkő Judit, Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

Gábor Dénes OTDK ösztöndíj 2021

A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri ösztöndíjat Nagy Gergely, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Karának hallgatója nyerte, aki az Eötvös Lóránd Egyetem által szervezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekciójában nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést. Dolgozatának címe: Robusztus kvaternió Zernike momentumok és alkalmazásuk színes képek elemzésére és felismerésére. Témavezető tanára: Dr. Németh Zsolt.

Az OTDK főzsűrije Negy Gergely eredményeit kiemelkedő tudományos értékűnek találta és javasolta a Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjra.

Ünnepélyes díjátadó

 A középiskolai és az OTDK ösztöndíjat 2021.szeptember 17-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

A díjak átadásában közreműködött Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, Prof.Dr. Mezey Barna, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A Rákóczi Szövetség különdíját Nagy Domonkos Istvánt, a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai ügyekért felelős igazgatója adta át.

 

Külön szeretnénk megköszönni az elbírálást segítő, szakemberek munkáját:

Árokszállási Laura, Bálint Nóra, Borbélyné Bacsó Viktória, Ilinyi János, Király Anikó, Ladányi Andrea, Lengyel Zoltán Tamás, Magyar Tünde, Nagy Szilvia, Pápics József, Prof. Dr. Tóth László, Varga Dóra, Várhidiné Kemenesi Rita.

 

A program támogatói:

B+N Referencia Zrt.,
Digitális Jólét Nonprofit Kft.,
FOXCONN,
FUX Zrt.,
Magyar Tudományos Akadémia,
MVM Energia Zrt.,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,
OTP Bank Nyrt.,
Servier Kutatóintézet Zrt.,
UniCredit Bank Hungary Zrt.,
WebEye Telematics Kft.

Szakmai együttműködő partnerek:

BME Tehetségsegítő Tanács,
BME Simonyi Károly Szakkollégium,
Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
KELLO Könyvtárellátó Kft.,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
Manó Hologram Kft.,
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
Országos Tudományos Diákköri Tanács
Schönherz Stúdió,
Rákóczi Szövetség.

 

 

 

GALÉRIA A DÍJÁTADÓRÓL

 

 


GÁBOR DÉNES OTDK ÖSZTÖNDÍJ 2021

A Tudományos Diákköri Konferencia intézménye egészen egyedi lehetőséget biztosít az egyetemi hallgatóknak ahhoz, hogy tanulmányaik során testközelből ismerkedjenek meg a tudományos kutatómunka módszertanával, elvárásaival és szépségeivel. A Kuratórium fontosnak tartja a fiatalok tudományok iránti érdeklődésének felkeltését és tudományos kutatómunkára ösztönzését, ezért 2013-ban megalapította a “Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj”-at, melyet első alkalommal Lőrincz Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója, második alkalommal Gyimóthi László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, harmadik alkalommal Gálai Bence, BME mérnök informatikus hallgatója (MSc) nyerte el.

A Gábor Dénes OTDK ösztöndíjat a kuratórium két évente ítéli oda az arra legérdemesebb hallgatónak.

2021-ben ezt a díjat

Nagy Gergely,

az ELTE Informatikai Karának hallgatója nyerte, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara által szervezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekciójában, a matematikai módszerek és algoritmusok területén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.

Dolgozatának cím: Robusztus kvaternió Zernike momentumok és alkalmazásuk színes képek elemzésére és felismerésére

Témavezető: Dr. Németh Zsolt egyetemi adjunktus, ELTE IK

A díjat 2021.04.01-én Dr. Pap László kurátor,  a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa vírtuálisan adta át az online megtartott rendezvényen.


 

GÁBOR DÉNES KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ 2020

„ŰR-TECHNOLÓGIA-FÖLD”

Sajtóanyag 2020 letöltése (pdf) >>

Képes beszámoló GD Ösztöndíjak 2020 letöltés (pdf) >>

Idén júniusban ünnepeljük Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, majd a jövő év decemberében lesz 50 éve, hogy átvette a fizikai Nobel-díjat. A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy határozott, hogy a köztes másfél esztendős időszakot a tartalmas és újszerű emlékezésnek szentelve GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. Az Emlékévek megalakítandó Programbizottságát és a tervezést az idei tavaszt beárnyékoló világjárvány keltette kötelező elővigyázatosság korlátozza ugyan, de vannak azonban olyan kezdeményezéseink, amelyek ebben az időszakban is megvalósíthatóak. Ezen programsorozat keretében hirdettük meg az idei Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatunkat is. Kérem kövessenek minket honlapunkon (www.gabordenes.hu), a facebookon (Gábor Dénes-díj) és a youtube-on.

Középen Dr.Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke, tőle balra Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, tőle balra Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, tőle balra Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Körülöttük a díjazott diákok, az őket felkészítő tanárok és a családtagok.

Idei középiskolai ösztöndíj pályázati kiírásunk az űrtechnológiai kutatási eredmények földi hasznosításának, valamint a bolygónkon kívüli, a föld légkörén túli világhoz kapcsolódó, már létező-, vagy még a fantázia kategóriájába sorolható jövőképekre irányult – a mérnöki teljesítményeknek és innovációknak a kutatási-, a fejlesztési- és hasznosítási lehetőségek tükrében. Leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint:
„A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni”

MTA Díszterem

Idei pályázatunkat a Magyar Asztronautikai Társaság közreműködésével hirdettük meg. Örömünkre szolgált, hogy a BME Tehetségsegítő Tanács, a BME Simonyi Károly Szakkollégium, az ELTE Fizikai Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. Továbbá céljaink mellé állt több, az űrkutatásban elismert szakember, akik a pályázatok elbírálásában is segítették munkánkat.

A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat:
1. Az űrtechnológiai eredmények földi hasznosítása
2. Emberek helyett robotok az űrrepülésben
3. A műholdas földmegfigyelés kora
4. Újra magyar személyzet az űrben

A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 13 elbíráló. Az elbírálásra az űrkutatással, űrtechnológiákkal foglalkozó szakemberek és a kuratórium tagjai vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.

Legsikeresebbnek a „Az űrtechnológiai eredmények földi hasznosítása” témakör bizonyult, itt 5 ösztöndíjra érdemes dolgozat született. A kuratórium a 2020-as évben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:
1 nyertes pályázó 250.000,-Ft ösztöndíj, 2 nyertes pályázó 150.000,-Ft ösztöndíj, 4 nyertes pályázó 100.000,-Ft ösztöndíj és 5 nyertes pályázó 50.000,-Ft ösztöndíj.

A középiskolai ösztöndíjakat, az OTDT Tehetségútlevelét és a Rákóczi Szövetség különdíját a kialakult pandémiás veszélyhelyzet miatt a szokásostól eltérően nem Gábor Dénes születésének évfordulóján június 05-én, hanem egy későbbi időpontban 2020. szeptember 18-án adtuk át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. 

Ünnepségünk díszvendégei:
Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke
Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke

Dr. Hudecz Ferenc az MTA alelnöket

Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke

Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség alelnöke

A rendezvényt Dr. Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, akit Dr. Hudecz Ferenc alelnök úr köszöntője követett, majd Dr. Csépe Valéria akadémikus szólt a diákokhoz. Szendrő Péter professzor a „Tehetségútlevelet” mutatta be, majd Martényi Árpád alelnök úr a Rákóczi Szövetség által felajánlott táborozásról szólt néhány szót. Három nyertes diák, Fiák Ádám, Borbély Zalán Zoltán és Varga Bence tarthatott előadást pályázatáról az MTA falai között. Az ünnepséget állófogadással zártuk a MTA Krúdy termében.

Az idei díjátadónk a védekezés és az óvatosság jegyében telt.

250 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Fiák Ádám, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Simon Gyula.
Pályázatának címe: Robotok és mesterséges intelligencia alkalmazása az űrkutatásban

250eFt-os Ösztöndíjas – Balról jobbra: Dr. Hudecz Ferenc, Fiák Ádám, Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Szendrő Péter

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Türk Zsuzsanna.
Keresztes Réka, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Csilla.

150eFt-os Ösztöndíjas – Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Borbély Zalán Zoltán,  Dr. Hudecz Ferenc

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
Szontagh Bence, a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Horváth Gabriella.
Vámos Zsigmond Tamás, Váci Madách Imre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kardos Tibor.
Keresztes Sámuel, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia.

100eFt-os Ösztöndíjasok – Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Varga Bence, Szontagh Bence, Vámos Zsigmond Tamás, Dr. Csépe Valéra

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Losonczi Márta, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.
Munkácsi János, a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosip. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Bagány Máté.
Fejes Dániel Róbert, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Inform. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Janó Éva.
Szilvágyi Dániel Zoltán, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazd. és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra.

50eFt-os Ösztöndíjasok – Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Fejes Dániel Róbert, Losonczi Márta, Szilvágyi Dániel Zoltán, Dr. Szendrő Péter

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak:
Paskuj Benjámin, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola tanulója, felkészítő tanára Csiszár Imre.
Szabó Ádám, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra.
Berki Balázs, a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Rácz Rita.
Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea.
Bokor Levente, a ELTE Bolyai János Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
Matolcsi László Levente, a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója, felkészítő tanára Baráth Károly Artúr.
Verebélyi Dóra, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vörösné Stark Melinda.
Szabadi Kata, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda és Kollégium tanulója, felkészítő tanára Fábián Mariann.

Könyvjutalmasok 2020 – Balról jobbra: Dr. Csépe Valéria, Dr. Bendzsel Miklós, Verebély Dóra, Bokor evente, Szittyai Anna, Szabadi Kata

Köszöntöttük a tanárokat, akik az idei pályázatunkon segíthették eredményes szerepléshez a tanulókat:
• Simon Gyula, Debreceni Fazekas Mihály Gimn.
• Türk Zsuzsanna, Fazekas Mihály Gimnázium
• Szabó Csilla, Kisvárdai Bessenyei Gy.Gimn.és Kollégium
• Finta Zsanett, ELTE Bolyai János Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium
• Horváth Gabriella, Deák Téri Evangélikus Gimnázium
• Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium
• Kardos Tibor, Váci Madách Imre Gimnázium
• Kurcsics Rafaella, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium
• Janó Éva, Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnázium
• Bálint Nóra, Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont
• Bagány Máté, Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosip.Szakgimnázium
• Rácz Rita, Debreceni Ady Endre Gimnázium
• Ladányi Andrea, Dugonics András Piarista Gimnázium
• Vörösné Stark Melinda, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium
• Fábián Mariann, Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
• Csiszár Imre, SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola
• Baráth Károly Artúr, Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Felkészítő tanárok – Balról jobbra: Dr. Hudecz Ferenc, Finta Zsanett, Türk Zsuzsanna, Rácz Rita, Horváth Gabriella, Kurcsics Rafaella, Dr. Bendzsel Miklós

Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség és az Országos Tudományos Diákköri Tanács.

Szendrő Péter professzor az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség alelnöke

A teljes díjátadó közvetítése megtekinthető:


Külön szeretnénk megköszönni az elbírálást segítő, az űrkutatásban jártas következő szakemberek munkáját:
Dr.Both Előd, Dr.Frey Sándor, Dr.Hirn Attila, Dr.Kazi Károly, Dr.Opitz Andrea, Dr.Sik András, Szegő Károly, Prof. Emeritus, Tandi Zsuzsanna.

A program támogatói: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., Országos Tudományos Diákköri Tanács, Rákóczi Szövetség

Szakmai együttműködő partnerek:
BME Tehetségsegítő Tanács, BME Simonyi Károly Szakkollégium, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Asztronautikai Társaság, Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Schönherz Stúdió.

 

GALÉRIA az ünnepségről:


 

ELFT Ankét, NOVOFER Alapítvány különdíj

Társulatunk minden évben az általános- és középiskolában oktató pedagógusok részére akkreditált továbbképzést szervez. Idén március 13-tól 16-ig Debrecenben rendeztük meg az Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató tanártovábbképzésünket.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Oktatási Szakosztálya legfontosabb feladatának tekinti, hogy a fizikatanárok szakmai felkészültségét, fejlődését és tájékozottságát segítse. Ezt a célt szolgálják ezek a továbbképzések. Az ankétokon a plenáris előadásokat eszközkiállítás,
műhelyfoglalkozások, tankönyvkiállítás és kísérleti bemutatók egészítik ki. Az ankétok témája mindig egy-egy kiemelt vagy aktuális téma köré csoportosul. Tudósok, vezető szakemberek tartanak előadásokat, majd a tanárok egyéni kutatásaikról, szakmai eredményeikről,
munkájukról, külföldi tanulmányútjaikról műhelyfoglalkozások keretében tájékoztatják kollégáikat. Az ankétok fontos eleme az eszközbemutató. Ezen egyrészt a taneszközgyártók és forgalmazók állítják ki a kereskedelmi forgalomban is beszerezhető legújabb fejlesztésű taneszközeiket, másrészt a fizikatanárok is bemutathatják az általuk készített kísérleti eszközöket, illetve számítógépes oktatóprogramjaikat. Az eszközöket kiállító tanárok és a műhelyvezetők munkáját az ELFT minden évben díjakkal értékeli. A 3-4 napos ankétok a hivatalos programon túl lehetőséget biztosítanak a fizikatanárok közötti közvetlen kapcsolatfelvételre és tapasztalatcserére is.

Az idei Ankéton a műhelyfoglalkozást tartó tanárok között a NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért támogatásának köszönhetően az alábbi tanárokat részesíthettük pénzjutalommal járó díjban:
I. díj: Dr. Piláth Károly – Vitkóczi Fanni: 50 000 Ft
II. díj: Dr. Nagy Anett: 30 000 Ft
III. díj: Zátonyi Sándor: 20 000 Ft

Az első három helyezett műhelyfoglalkozásának rövid összefoglalói:

I. Dr. Piláth Károly – Vitkóczi Fanni: Mérési adatok gyűjtése és feldolgozása Excel-ben 

Bár a jelenlegi óraszámok és a kerettantervi elvárások mellett még a hagyományos kísérletekre is alig marad idő egy fizikaórán, azért néhány rövid mérés erejéig illik időt szakítani a 21. századot jellemző automatizált mérések bemutatására is. Komolyabb informatikai ismeretek nélkül elég nehéz egy adatgyűjtésre felkészített hardvereszköz (pl.: Arduino, micro:bit, Thunderboard™ Sense 2 Sensor-to-Cloud Advanced IoT Development Kit) mérési eredményeit megosztani egy osztályközösséggel, ezért ezen az Ankéton néhány olyan lehetőséget mutatunk majd be az érdeklődő kollégáknak, amelyekkel áthidalható ez az akadály.

Bemutatjuk majd, hogy közel valós időben hogyan importálhatunk mérési adatokat egy Excel táblázatba. A lehetőség viszonylag új. A Microsoft 2016-ban mutatta be az Excelbe épülő Data Streamer névre keresztelt ingyenes kiegészítőjét. Aki járt a 2019 évi londoni Bett
Show-n az meggyőződhetett arról, hogy a közoktatásban is beköszöntött a vezeték nélküli mérések kora. Ha valaki azt hinné, hogy ez számunkra anyagi okokból elérhetetlen, a műhelymunka során majd meggyőzzük arról, hogy téved. Ezen az Ankéton mutatjuk majd be először az Excel celláinak feltételes formázására épülő arduinós hőkameránkat és Young kétréses kísérletének automatizált változatát. Amennyiben további részletekre is kíváncsi, még többet tudhat meg a műhely részleteiről a https://pilath.wordpress.com/adatgyujtesexcelben linkre kattintva.

II. Dr. Nagy Anett: Szép(ítő) fizika – a fizika a szépség és egészség szolgálatában

A fizika a körülöttünk világban felmerülők kérdésekre keresi a választ: mi miért és hogyan működik. A tantárgy tanítása során számos motivációs stratégiából választhatunk diákjaink életkora, tudása és távlati céljainak megfelelően. Egyik motivációs lehetőség az egészségügyben és a szépségiparban alkalmazott egyszerűbb eszközök működésének megvizsgálása és a hozzá tartozó fizikai törvények megismerése és alkalmazása. A Műhelyfoglalkozáson néhány olyan szépészeti kezelés során használt eszköz vagy anyag
működését mutatja be, melyek a diákok számára is ismerősek lehetnek az internetről vagy akár a reklámokból. Az érdeklődők megismerhetik például a hajszárító, a vasaló, az ózonos arctisztító, az ultrahangos arckezelő vagy az iontoforézises eljárás kifejlesztését, és fejlődését, sőt kezükbe is vehetnek szétszedett, de még működő eszközöket. A műhelyfoglalkozás zárásaként az ultraibolya fényre keményedő géllakkal és a hozzá vásárolható speciális lámpával megvizsgálják néhány napszemüveg UV szűrő képességét is.
A bemutató célja, hogy a résztvevők a mindennapi élet ezen területéről is gyűjthessenek ötleteket a fizika megszerettetésére és annak a hétköznapi élettel való kapcsolatának hangsúlyozására.

III. Zátonyi Sándor: Válogatás 40 év saját fejlesztésű kísérleteiből

A műhelyfoglalkozáson olyan kísérleteket mutat be, melyeket fizikatanári pályám 40 éve során maga fejlesztett ki. Valamennyi kísérlet bármely iskolában elvégezhető, anyag-, eszköz- és költségigénye minimális. Többségük nem igényel komoly előkészítő munkát sem
és biztosan működik is, így a mai tanári leterhelés mellett is lehetséges a bemutatásuk. Szinte valamennyi kísérlet alkalmas tanulókísérletnek is, ezek közül néhányat* a műhely résztvevői maguk is elvégezhetnek. Néhány bemutatásra kerülő kísérlet:

• Hatás-ellenhatás törvénye*
• Egyszerű Cartesius-búvár*
• Súlytalanság szemléltetése (több kísérlet)
• Körpályán mozgó víz*
• Folyadék néhány tulajdonságának modellezése
• Az elektromos töltés előjele*
• Forgókondenzátor kapacitásának mérése
• Üzemanyagmérő szonda modellje
• Stb.

Budapest, 2019. augusztus 29.

Kovács Bernadett
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
ügyvezető

 


Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj 2019

„Találjuk fel magunkat”

Sajtóanyag 2019 letöltése >>

Az ünnepélyes díjátadás megtekinthető:

Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a Római Klub alapítóinak sorában mind nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a technológia és az innovációk társadalmi környezetét és hatásait. Eredményeit önálló könyvekben is közreadta: a Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk, illetve Az érett társadalom lebilincselő gondolatmenetei alapján éppen a mai horizontunkról fogalmaz meg sok – helytállónak bizonyult – előrejelzést. Nem véletlen, hogy műszaki téziseinek katalógusát az Anyag és az Energia világának vízióival kezdi, s a technika autonóm fejlődésének önálló fejezetet szentelt. Kiemelkedő mérnök-fizikusi talentuma széles műveltséggel és felelős társadalmi gondolkodással párosult.

A Római Klub tevékenysége az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy hatást gyakorolt a tudományos életre és a gazdaságpolitikai vélekedésekre, és megteremtette a globális dimenziókban való gondolkodás tudományos alapjait. Jelentéseik hasznos kalauzként szolgáltak úgy a tervezés, mint a veszélyek és esélyek racionális és humánus kezelése terén.

A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése érdekében „Találjuk fel magunkat” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Ösztöndíj pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.

Örömünkre szolgált, hogy a BME Tehetségsegítő Tanács, a BME Simonyi Károly Szakkollégium, az ELTE Fizikai Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. A felhívás megjelent a világhálón is.

Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke

A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat:

 • AZ INNOVATÍV JÁRMŰVEK
 • A NÖVEKVŐ POLIMER FELHASZNÁLÁS KIHÍVÁSAI

Az innovatív járművek területén – függetlenül attól, hogy milyen célból és milyen közlekedési formában alkalmaznák őket – lényeges kérdéscsoport a kapcsolódó technológiák fejlettsége, valamint a felhasznált energiaforrások, az alkalmazott hajtások hatékonysága, hatásfoka. Ebben a témakörben vártuk a pályázók önálló, eredeti gondolkodásukon, jövőképükön alapuló munkáit az alábbi feladatmeghatározás szerint:

 1. Hibrid járművek vezérlési sajátosságainak összehasonlítása a kötött pályás és közúti járművek esetén. A Pályázó kísérleti úton mutasson rá a sajátosságokra.
 2. Elektromos hajtásláncú járművek és belső égésű motorral meghajtott járművek hatékonyságának összehasonlítása. A Pályázó kísérleti úton mutassa be az eltéréseket a hazai alkalmazású járműveknél.
 3. Hasonlítsa össze az elektromos járművek energiaellátási megoldásait (pl. akkumulátor, üzemanyagcella) és azok hatékonyságát. A Pályázó mutassa be a hazai gyártású akkumulátorok vagy üzemanyagcellák hatékonyságát.

Az 1950-es évektől a polimer felhasználás évente átlagosan 9 % –os bővülést ért el. A bővülés egyben újabb kihívásokat jelent úgy a környezetvédelem, az anyagfelhasználás, mint annak újra-hasznosítása és társadalmi megítélése területén.  Ebben a témakörben vártuk a pályázók önálló, eredeti gondolkodásukon, jövőképükön alapuló munkáit az alábbi feladatmeghatározás szerint:

 1. Műanyagok (Polimerek) szerepe az életminőségünk javításában. Mely területek a meghatározóak?
 2. Milyen hosszúnak látják a különböző termékkörök életciklusát és azt milyen elképzelésekkel/ megoldásokkal lehetne növelni?
 3. Amennyiben lejárt a termék életciklusa, úgy milyen elképzelése van a termék egészének vagy részeinek újra hasznosítására?
 4. A különböző típusú anyagok újra feldolgozhatóságáért milyen kihívásokkal kell szembenézni és milyen műszaki ötletei lennének a károsak kiküszöbölésére?
 5. Milyen megoldásokat lát – a jelenlegieken túl – az emberek szemléletformálására, hogy az értékes anyagra ne szemétként gondoljanak, hanem összegyűjtendő értékre, amelyet fontos ismét az ember szolgálatába állítani?

A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte több mint 21 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a kuratórium tagjai vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.

Legsikeresebbnek a „Polimer” témakör bizonyult, itt 7 ösztöndíjra érdemes dolgozat született.

A kuratórium a 2019-es évben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:
4 nyertes pályázó 150.000,-Ft ösztöndíjat, 3 nyertes pályázó 90.000,-Ft ösztöndíjat és 3 nyertes pályázó 50.000,-Ft ösztöndíjat vehetett át.

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Szegedi Ádám Gyula, a nyíregyházi NySZC Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium tanulója, felkészítő tanár Zsigó Zsolt,Szabó Dániel Dénes, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanár Borbélyné Bacsó Viktória,
Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanár Bálint Nóra,
Barcza Bende, a soproni Széchenyi István Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Lang Ágota.

Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Csépe Valéria, Szegedi Ádám Gyula, Szabó Dániel Dénes, Magosi Máté, Barcza Bende, Dr. Szendrő Péter

 90 e Ft-os ösztöndíjban részesült:

Kovács Martin, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium tanulója, felkészítő tanár Takács Éva,
Keresztes Réka, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanulója, felkészítő tanár Dancs Sándor,
Joharchy Réka, az egri Dobó István Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Prokainé Hajnal Zsuzsa és Veresné Kiss Krisztina.

Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Csépe Valéria, Kovács Martin, Keresztes Réka, Joharchy Réka, Dr. Szendrő Péter

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:

Szilvágyi Dániel Zoltán, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Finta Zsanett,
Torzsa Vanda Kinga, a szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanár Magyar Tünde,
Masa Kinga, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Ladányi Andrea

Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Csépe Valéria, Szilvágyi Dániel Zoltán, Masa Kinga, Torzsa Vanda Kinga, Dr. Szendrő Péter

 

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetség útlevelet” is.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság:

Gyimóthy Mátyás Kolos, a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanár: Kurcsics Rafaella
Várhidi Attila, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanár: Várhidi Gyula
Dros Bence, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanár: Dr. Kirsch Éva Erzsébet
Csáki Levente, a Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanár: Eggendorferné Bagyarik Cecília
Fillinger Levente Bátor, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium tanulója.

Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Csépe Valéria, Csáki Levente, Gyimóthy Mátyás Kolos, Dros Bence

Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány.

200e Ft-os Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjban részesült:

A Gábor Dénes OTDK ösztöndíjat a kuratórium két évente ítéli oda az arra legérdemesebb hallgatónak. 2019-ben ezt a díjat Takács Petra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem MSc hallgatója nyerte, aki az Óbudai Egyetem által szervezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az orvostudományi és biológiai alkalmazások terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést. Dolgozatának címe: Szaliencia Alapú Tumor Szegmentálás Agyi MRI adatokon.
Pályamunkájában bemutatott hibrid algoritmus egy újszerű MRI modalitás kombinációt alkalmaz a potenciális tumorok hatékonyabb kiemelésére, ötvözi a továbbfejlesztett szaliencia térkép alkotási technikákat kétféle neurális hálózat valószínűségi térképeivel. Az OTDK főzsűrije Takács Petra eredményeit kiemelkedő tudományos értékűnek találta és javasolta a Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjra.

Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Csépe Valéria, Takács Petra

A középiskolai ösztöndíjat és az OTDT Tehetség útlevelét 2019. június 5-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke

A díjak átadásában közreműködött Dr. Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, Dr. Bendzsel Miklós az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.

Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke

 

Lepsényi István, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának tagja

A támogatók különdíját a Rákóczi Szövetségtől Martényi Árpád alelnök, a Messzehangzó Tehetségek Alapítványtól Vígh Mónika szervezetvezető adta át.

 

Vígh Mónika, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány vezetője

 

Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke

Az ünnepélyes díjátadás megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=svp9HxhOqco&feature=youtu.be

A program támogatói:
Innovációs és Technológiai Minisztérium,
Egis Gyógyszergyár Zrt.,
EMIKA Elektromechanikai Zrt.,
Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.,
Magyar Tudományos Akadémia,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,

Szakmai együttműködő partnerek:
BME Tehetségsegítő Tanács, BME Simonyi Károly Szakkollégium,
ELTE Fizikai Intézet, Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
Országos Tudományos Diákköri Tanács,
Rákóczi Szövetség


Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj 2018

„Jövő jövendölés”

Sajtóanyag 2018 letöltése >>

Az ünnepélyes díjátadás megtekinthető a https://www.gabordenes.hu/elo-kozvetites-a-gabor-denes-kozepiskolai-osztondij-atadasrol/  elérhetőségen.

Az 1989-ben létrehozott NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért, a Budapesten született Gábor Dénes nevével fémjelzett ösztöndíjat alapított 2011-ben, a középiskolások részére.
A fiatalok természettudományi kíváncsiságának felkeltését, a tehetségek továbbtanulásra ösztönzését célzó nyilvános pályázatot „Jövő jövendölés” címmel hirdettük meg a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.
Gábor Dénes elhíresült mondása szerint a jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás változatlanul népszerű a fiatalok körében.
Napjainkban már nem kérdés, hogy a következő évtizedekben az egymással kommunikáló önvezető (elektromos) autók a közlekedésre (és a környezetre) is jó hatással lehetnek.
Az 5G technológia bevezetése és elterjedése mindennapi életünket, az egész gazdaságot megváltoztathatja.
A már most is széles körben elterjedt drónok újabb területeken jelenhetnek meg.
A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat::
• Az önvezető autókkal kapcsolatos közlekedésbiztonsági problémák, a felelősség kérdései (sofőr-autó-programozó-gyártó)
• Az 5G technológia újszerű alkalmazási területei, informatikai biztonsági kérdései
• A drónok új felhasználási területei és a használat kockázatai
Új lehetőség volt egy fizikai jelenség bemutatására alkalmas modell készítése is.
Örömünkre szolgált, hogy a BME Tehetségsegítő Tanács, a BME Simonyi Károly Szakkollégium, az ELTE Fizikai Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a KELLO Könyvtárellátó Kft., a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését.
A felhívást megkapta a hazai 100 legjobb középiskola vezetése és az megjelent a világhálón is.
A népszerűsítés eredményeként a hazai és a külhoni középiskolákból összesen 112 diák jelentkezett, és 80 pályázó határidőre benyújtotta dolgozatát.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte több mint harminc elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.
Legsikeresebbnek a DRÓN témakör bizonyult, itt 9 ösztöndíjra érdemes dolgozat született.

A középiskolai ösztöndíjat, az ezüst kitűzőt és az OTDT Tehetség útlevelét 2018. június 5-én, az MTA Felolvasó termében tartott és Török Ádám akadémikus, MTA főtitkár által megnyitott ünnepség során vehették át a diákok.
A díjak átadásában közreműködött
Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke,
Gyulai József akadémikus, az Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.
Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség (Forczek Bianka és Nagy Benjámin) és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány (Forczek Bianka és Poros Márton) is.
A Rákóczi Szövetség különdíját Martényi Árpád alelnök adta át.

90 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Csiszár Zoltán, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Várhidi Gyula,
Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanár Kovácsné Kovács Ágnes, mentor Dr. Kálvin Sándor
Simon Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium tanulója

60 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Csík Balázs, a győri Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Kurcsics Rafaella
Kovács Viktor, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanár Bálint Nóra
Masa Kinga, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Ladányi Andrea
Nagy Benjámin és Suták Máté, a Bornemisza Péter Gimnázium tanulói, felkészítő tanár Eggendorferné Bagyarik Cecília
Poros Márton, a Budapest I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium tanulója
Révész János, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanárok Pál Mihály és Zámborszky Ferenc
Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Csordásné Marton Melinda és Papp Tibor.

30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Barthó Bence, a Budapest I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Pataki Anikó
Czinege Johannán Benjámin, a Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Eggendorferné Bagyarik Cecília
Csimma Viktor, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Takács Éva és Barla Ferenc
Mochlár Virág, szintén a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanár Takács Éva
Varga Benedek, a szegedi Gábor Dénes Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanár Szántóné Benkő Judit

Az ösztöndíjasok megkapták az OTDT által adományozott „Tehetség útlevelet” is. Új lehetőségként a magyar felsőoktatásban továbbtanulók pályázhatnak az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjra, mely siker esetén, az első évben, havi 50 eFt ösztöndíjat jelent.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság:

Bacsó Zéténynek, a budapesti Eötvös József Gimnáziumból,
Barcza Bendének, a soproni Széchenyi István Gimnáziumból,
Grüll Benjáminnak és Orbán Gábornak, a budapesti Bornemisza Péter Gimnáziumból,
Jáger István Attilának, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumból,
Magosi Máténak, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontból,
Remény Olivérnek, a kecskeméti Bolyai János Gimnáziumból,
továbbá
Botka Attilának a dunaújvárosi Széchenyi István-,
Kovács Ádámnak a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc- és
Vas Alexa Zsófiának az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumból.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk a közreműködőknek, akik önzetlen munkájukkal segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, és támogatóinknak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak.

A program támogatói:
„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány,
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., ANK Autós Nagykoalíció,
BHE Bonn Hungary Kft., InnoStudio Zrt.,
Egis Gyógyszergyár Zrt.,
EMIKA Elektromechanikai Zrt., ERICSSON Magyarország Kft.,
GRAPHISOFT SE,
Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.,
Magyar Tudományos Akadémia,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,
Sanatmetal Kft., SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.
WebEye Telematics Group

Szakmai együttműködő partnerek:
BME Tehetségsegítő Tanács, BME Simonyi Károly Szakkollégium,
ELTE Fizikai Intézet, Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
KELLO Könyvtárellátó Kft.,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
Országos Tudományos Diákköri Tanács,
Rákóczi Szövetség


 


Középiskolai ösztöndíjak 2017 – „VÍZ VÍZIÓK” vagy „TERMÉSZETI ADAPTÁCIÓK”

Sajtóanyag 2017 letöltése >>

Az ünnepélyes díjátadót itt tekinthetik meg.

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a holográfiát, amelyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.
A 60-as évektől kezdve figyelmét mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei.

A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.

A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése érdekében „Víz víziók” és „Természeti adaptációk” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Ösztöndíj pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.
Örömünkre szolgált, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a KELLO Könyvtárellátó Kft., a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. A felhívás megjelent a világhálón is.

A vállalkozó kedvű diákok az alábbi három témakörben fogalmazhatták meg víziójukat:
• Az ivóvízkészlet csökkenésének, a hozzáférés területi egyenlőtlenségének követ-kezményei, a káros hatások megelőzésének lehetőségei
• A vízbőség (árvíz, belvíz) és a vízhiány (aszály) innovatív kezelése
• Természeti megoldások alkalmazása mesterséges környezetben (bemutathatták, hogy az emberiség számára milyen területeken és hogyan lehetne alkalmazni az élőlények „megoldásait”. Például: bogáncs – tépőzár; vízcsepp – áramvonalas autó; cápabőr pikkely – úszódressz)
A hazai és a külhoni középiskolákból jelentkezett diákok 4/5-e határidőre benyújtotta pályázatát. A dolgozatok kb. 1/3-ad arányban oszlottak meg a témakörök között.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte közel harminc elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.

A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, a programot támogató szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Simon Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulója,

70 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Kovács Kinga, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Radicsné Áy Emese,
Springer Barnabás a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hegedűs János.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Czinege Johannán Benjámin, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecília,
Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Kovácsné Kovács Ágnes,
Kele Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Gutai Zita,
Szilágyi Borbála, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Földiné Ádámkó Eszter.

30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ilia Bence és Puskás Rebeka, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulói, felkészítő tanáruk Bálint Nóra,
Lévai Emese, a budapesti Ferences Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tanulója,
Nguyen Huong Giang, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Heszlényi Judit,
Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanulója, felkészítője Csordásné Marton Melinda tanár,
Tóth Artúr, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Baloghné Bodó Genovéva,
Zsuppán Mercédesz, a győri Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Stark Melinda.

A középiskolai ösztöndíjasok megkapták az OTDT által adományozott „Tehetség útlevelet” is.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság
Fejes Tamás Gábor, Korkmaz Onur, a szentesi HSzC Pollák Antal Szakképző Iskola,
Gulyás Ádám, Káposzta Kyra, és Szórád Réka a Zentai Gimnázium,
Morvay Panni Lili a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola,
Salamon Tímea a csíkszeredai „Kós Károly Szakközépiskola,
Sjerps Annette a Gödöllői Református Líceum Gimnázium,
Zaszlavik Hanna a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulóinak.

Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség (Salamon Tímea, Szilágyi Borbála, Szórád Réka) és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány (Czinege Johannán és Springer Barnabás) is.

Pitlik Marcell, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója, kiemelkedő matematikai tudása és képességei elismeréseként matematikai különdíjban részesült. Felkészítő tanára dr. Seres István volt.

A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri ösztöndíjat Gálai Bence, a BME mérnök informatikus hallgatója nyerte, aki a Pannon Egyetem által szervezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az információ technológia terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.
Dolgozatának címe: Személyazonosítás és eseményfelismerés LiDAR szenzorral.

A középiskolai és az OTDK ösztöndíjat 2017. június 8-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.
A díjak átadásában közreműködött Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke, Csépe Valéria akadémikus, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos, Gyulai József akadémikus, az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.
A támogatók különdíját a Rákóczi Szövetségtől Kun Ferencz, az országos szervezet alapító tagja és kurátora, valamint Surapka Borbála, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Szakmai Tanácsadó Testületének tagja adta át.

Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk a közreműködőknek, akik önzetlen munkájukkal segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, és támogatóinknak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak.

A program támogatói:
„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány,
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., Aluinvent Zrt., ANK Autós Nagykoalíció,
BHE Bonn Hungary Kft., DARHOLDING Kft.,
EMIKA Elektromechanikai Zrt., ERICSSON Magyarország Kft.,
Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., Lambda-Com Kft.,
Magyar Tudományos Akadémia,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.

Szakmai együttműködő partnerek:
BME Simonyi Károly Szakkollégium, Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
KELLO Könyvtárellátó Kft.,
Kutató Diákok Országos Szövetsége, Kutató Tanárok Országos Szövetsége,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
Országos Tudományos Diákköri Tanács,
Rákóczi Szövetség


Gábor Dénes középiskolai Ösztöndíj 2016 – „Jövőképem”

A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.
2016 elején „Jövőképem” címmel hirdettünk pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében, melynek népszerűsítésében számíthattunk az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a KELLO Könyvtárellátó Kft., a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Telekom Zrt., a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség segítségére is.
A népszerűsítés eredményeként 8 budapesti, 33 vidéki és 8 külhoni középiskolából 115 diák (29 budapesti, 71 vidéki, 15 külhoni) jelentkezett. Közülük 53-an az „Infokommunikáció”, 43 diák a „Medicina”, 14 fő a „Holográfia” és 5 tanuló az „Elektronoptika” témakört jelölte meg dolgozata témájául. A 83 beérkezett pályázatból 40 az infokommunikáció etikai, biztonsági kérdéseivel kapcsolatos víziót tartalmazta.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 27 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét legalább négy ill. legfeljebb kilenc elbíráló által adott pontok átlaga határozta meg.
A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, a programot támogató szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

 

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Balázs Csenge, a Zentai Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Árokszállási Laura
Lévai Emese Sarolta, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, tanulója, felkészítő tanára Medvegyné Máthé Krisztina
Suhajda Eszter, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Bacsó Viktória
Nemes Tamás Márk, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba

70 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Boros Botond Dániel, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vicze Zsolt
Gál Laura Dalma, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba
Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanárai Csordásné Marton Melinda és Kovácsné Kovács Ágnes
Szegedi Ágnes Cintia, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi-Szittyai Andrea

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ilia Bence, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra
Lipcsei Sándor, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium diákja, felkészítője Gál Gabriella Éva
Pál Fanni Ilona, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba

30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ádám Petra, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vicze Zsolt
Berecz Kinga Réka, a Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Éliás Tamás
Nagy Abonyi Luca, a Zentai Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Nagy Szilvia
Springer Barnabás, a pécsi Leöwey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hegedűs János
Ténai Éva, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Halász László
Várhidi Eszter, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Várhidi Gyula

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta
Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Horvát Melinda, a Zentai Gimnázium, Szuhaj Katinka, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Tóth Flóra, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Gulyás László, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és Pallagi Patrik, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanulója
Különdíjakat ajánlott fel a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Rákóczi Szövetség és a T-Systems Magyarország Zrt. is. Az ösztöndíjasok megkapták az OTDK által adományozott „Tehetség útlevelet”
A díjakat a 2016. június 3-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

 


Gábor Dénes Ösztöndíjak 2015

Új Generáció Gábor Dénes Ösztöndíj

Azösztöndíj évente egy, 35 év alatti fiatal szakembernek adományozható, aki az informatikai/ infokommunikációs szakterületen folytat kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet.
A Magyar Tudományos Akadémián június 5-én, Gábor Dénes születésnapi évfordulóján megtartott ünnepség során az Új Generáció Gábor Dénes ösztöndíjat  Árendás Csaba mérnök-informatikus, telekommunikációs mérnök, a QuantisLabs Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója és társalapítója kapta, a növénybetegségek távdiagnosztikáját lehetővé tevő SmartVineyard szőlőőr technológia kifejlesztése terén elért, nemzetközi szinten is elismert innovációs eredményeiért.

 

Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj

A páratlan években egy TDK munkát végző hallgatónak odaítélhető ösztöndíjat Gyimóthi László, a BME Villamosmérnöki Karának végzős hallgatója (MSc) nyerte el, aki a Szegedi Tudományegyetem által szervezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az információ technológia terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.

 

 

Gábor Dénes Diplomatervezési ösztöndíj

A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai témakörben ill. az ehhez kapcsolódó határterületeken, a végzős hallgatók részére minden évben meghirdeti a „Gábor Dénes Diplomamunka Pályázat”-ot. A sikerrel szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehetik át az elismerő oklevelet és a díjat.

A keresztféléves képzésre tekintettel a januári első helyezett Csáti Zoltán Csongor volt, diplomadolgozatának címe: „Áramlási jellemzők vizsgálata viszkózus közegben körhenger körül”.
Júniusban Varga Dóra a „Sztochasztikus készlet modellek” című dolgozatával érdemelte ki a díjat.

 

Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj – „Fényes” Magyarok

Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az ENSZ és az UNESCO 2015-öt a FÉNY nemzetközi évének szentelte.
A Kuratórium 2015-ben „Fényes” Magyarok címmel hirdetett Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak.
Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a KELLO és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését, melynek eredményeként 10 budapesti, 38 vidéki és 4 külhoni középiskolából összesen 126 diák jelentkezett és határidőre 90 dolgozat érkezett.
A jeligés pályázatokat két fordulóban, pontozással értékelte 20 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A legjobb pályázatok szerzőinek további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, az alapítványi célokat támogató gazdálkodó szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.


100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Lévai Emese Sarolta, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, valamint Molnár Janka Sára, a székesfehérvári Teleky Blanka Gimnázium tanulója.

70 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Kovács Kinga, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Gimnázium tanulója, Lipcsei Sándor, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium diákja, Südi István, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola növendéke, Szegedi Ágnes Cintia, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója, valamint Szuhaj Katinka, a békéscsabai Szlovák Gimnázium diákja.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Balogh Ágnes és Horvát Melinda, a Zentai Gimnázium, Suhajda Olivér, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium, Sarkadi Réka, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, Ténai Éva és Borz Barbara, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, Csaba Márton, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Kóczián Ferenc, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium, valamint Stubnya Márton, a budapesti Balassi Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium diákjai.
Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta
Subicz Mátyás, Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok; Takács Bálint, Kisvárdai Református Gimnázium; Vörös Kristóf, Bolyai János Gimnázium, Kecskemét; Géczi Rebeka, Havai Hajnalka és Fejes Loretta, Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Szeged; Szalontai Szabolcs Balázs, Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó; Horváth Noémi, Korsós Laura és Zelena Krisztina, Balassi Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium, Budapest.
Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, és a Rákóczi Szövetség is.
A díjakat a 2015. június 5-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

 


Gábor Dénes Ösztöndíjak 2014

A díjakat a 2014. november 27-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a díjazottak.

Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk valamennyi közreműködőnek, akik önzetlenül segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, valamennyi támogatónak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak, a Magyar Tudományos Akadémiának a méltó helyszín biztosításáért, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ munkatársainak a színvonalas megrendezéshez nyújtott áldozatos munkáért.

„Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj díjátadó 2014

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdetett az informatikai/info-kommunikációs szakterületen tevékenykedő, 1978. december 31. után született, magyar állampolgársággal rendelkező, kreatív, az innovációval aktívan foglalkozó – kutató, mérnök, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető – szakemberek körében a „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjat olyan, kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytató fiatal szakember nyerhette el, aki

 • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre,
 • innovatív tevékenységével hozzájárult cége/intézménye innovációs készségének és képességének megalapozásához és fenntartásához.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó fiatal szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2014-ben „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíjban részesült

Lám István mérnök-informatikus Msc, a TRESORIT Kft. ügyvezető igazgatója,

a Crysys Labor keretein belül végzett tudományos munka, a felhő alapú tárolás és szinkronizálás piacára új, a piacra lépéstől napjainkig egyedinek számító biztonsági megoldásokat kínáló termék bevezetése, az elméleti felfedezés megvalósítása, a sikeres start-up létrehozása során tanúsított alkotó munkájáért.

Lám István Budapesten született 1988-ban.

A Tresorit alapítójának és a termék kriptográfiai és titkosítási technológiája egyik kitalálójának, a Tresorit ügyvezető igazgatójának „sikertörténete” akkor kezdődött, amikor mindössze 12 évesen megkapta az első kriptográfiai könyvét. Ez felkeltette érdeklődését a digitális adatvédelem iránt. 10 évvel később már két diáktársával céget alapított az interneten hozzáférhető információk illetéktelen eltulajdonításának megakadályozására.

István a Tresorit alapítása előtt diákként a BME CrySys Laborban és a svájci Ecole Polytechnique Federale De Lausanne egyetemeken volt kutató, illetve a BME-n a mérnök informatikus Msc fokozatú diploma megszerzése mellett tanított is. Az egyetemi évek alatt a Future Invest and Business Kft tanácsadójaként, majd a Future Office Network ügyvezetőjeként is dolgozott. Önállóan, majd később a Tresorittal is több versenyen vett részt. Egyéni munkáját az ifjúsági Bolyai matematikai díjjal, a fiatal innovátoroknak átadott díjjal és több alkalommal Köztársasági Ösztöndíjjal is elismerték.

A Tresorit elnyerte a 2013-as Startup Innovációs Díjat, a Pro-Progressio Innovációs díjat és az Eurocloud díjat, melyekre hazai vonatkozásuk miatt különösen büszkék.

„Találjuk fel a Holnapot!” Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj díjátadó 2014

Gábor Dénes figyelmét a 60-as évektől kezdve mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei.

A Római Klub felkérésére Ő vezette azt a neves kutatókból álló csoportot, amelynek feladata volt felmérni, hogy a tudomány és a technológia mennyiben képes hozzájárulni az energiaipar, a nyersanyagellátás és az élelmiszertermelés/mezőgazdaság területén jelentkező problémák megoldásához, figyelemmel arra, hogy a Föld népességének növekedése következtében, az igények is folyamatosan nőnek. Az 1978-ban Beyond the Age of Waste („A pazarlás kora után”) címmel a Pergamon Press gondozásában megjelent tanulmány a problémák többségét, a tudomány és technológia legújabb eredményeinek alkalmazásával, megoldhatónak tartja.

A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy a reál és humán tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése, Gábor Dénes életművének, műszaki- és társadalomtudományi szemléletének megismertetése érdekében rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.

A Kuratórium 2014-ben „Találjuk fel a Holnapot!” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak.

Ennek keretében a diákok olyan ígéretes tudományos felfedezésekről, technikai vagy társadalmi innovációkról írhattak, amelyet ma még nem használ széles körben a társadalom, de amelyeknek a közel jövőbeni elterjedése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség fenntartható fejlődési pályára álljon.

Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a KELLO 2014-ben is segítette a pályázat népszerűsítését.

A határainkon túl élők tájékoztatásánál számíthattunk a Rákóczi Szövetség közreműködésére.

A beérkezett jeligés dolgozatokat két csoportban, hét-hétfős bíráló bizottság értékelte és konszenzus alapján döntött az ösztöndíjjal elismert 11 pályázatról.

A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, az alapítványi célokat támogató gazdálkodó szervezetek – többek között az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., az ANK Autós Nagykoalíció – felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Gréczi László Ádám a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola, Lévai Emese Sarolta a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium és Suhajda Eszter a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (a pályázat benyújtásakor a Kecskeméti Bolyai Gimnázium) tanulója.

90 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Szabados Richárd és Tóth Márkó, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulói.

70 eFt-os ösztöndíjban részesült:
Ocskó Márk a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola diákja.

60 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Kroll Tamás Dávid és Mezei Rozália, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, valamint Shaltout Sára a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója.

50 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Horváth Gergely a Petrik Lajos Szakközépiskola és Szabó Ádám a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulója.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta

Boros-Major Péter és Tóth Szabolcs a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Böröcz Berta a Lóczy Lajos Gimnázium, Kémenes Edina a Salamon Ernő Elméleti Líceum (Románia) és Vörös Kristóf a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója.

Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány.