A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 35. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra közismert műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon és napjainkig 270-en részesültek ezen elismerésben.

A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.

A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka és a technológiai fejlesztés együttesén alapuló innovációban megszületett kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes – díj megalapítójának szándéka a meghatározó személyes alkotó hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás mellett a magas szervezettségű innovációs folyamatok, a kreatív erőfeszítésekkel létrehozott új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vívmányok iránti társadalmi érdeklődés, figyelem és elismerés serkentése volt. Mai világunk fennmaradása és fejlődése döntően az érzékeny és értéktudatos környezet, a közösségi reflexeink ösztönző hatásától függ. A Díjak Gábor Dénes hasonló szellemiségét mutatták fel, vitték sikerre az elmúlt három évtizedben. Az egyes természettudományokra épülő ágazatok (energetika, IT és távközlés, gépipar, közlekedés, mezőgazdaság/biotechnológia, orvosi technológia/műszergyártás, vegyészet/gyógyszeripar), illetve kapcsolódó képzési kereteik pedig rendre képviselve vannak ebben a mezőnyben.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Díjazottak

Gábor Dénes Életmű díj
Dr. Biacs Péter Ákos

Gábor Dénes-díj
Dr. Bogsch Erik
Dr. Szászi István
Bayer Gábor
Nádudvari György
Dr.Ferdinandy Péter
Dr. Németh András

In Memoriam Gábor Dénes elismerés
Kasza Magdolna

Gábor Dénes Emlékgyűrű
Dr. Darvas Ferenc

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj
Vajtai Lili
Czibere Balázs

 

Díjátadók az átadás sorrendjében

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke,
Csák János kulturális és innovációs miniszter,
Kiss Ádám, az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,
Farkas Szabolcs, az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke,
Dr. Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora,
Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke.

 

A rendezvény moderátora: Kocsi M. Brigitta

2023 évi kiadványunkat online is olvashatják

 

VIDEÓ A DÍJÁTADÓRÓL

GÁBOR DÉNES ÉLETMŰ DÍJ

Dr. Biacs Péter Ákos

vegyészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professzor emeritusa

a magyar agrár- és élettudomány területén kidolgozott és szabadalommal védett eljárásairért, az élelmiszer-biztonság, a biotechnológia és a környezetgazdálkodás felsőfokú tananyagainak összeállításáért, azok hazai felsőoktatási intézményekben való hatékony bevezetéséért, továbbá hazánk nemzetközi szakmai szervezetekben való eredményes képviseletéért.

Életrajz:

Budapesten született 1940-ben, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1963-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Egyetemi docensként a ”Biológiai ismeretek” tantárgy előadója a gyógyszeripari szakirány hallgatóinak, 1985-ban egyetemi tanári kinevezést kapott a „Biotechnológia” tantárgy oktatására. 1982 és 2000 között a Központi Élelmiszer-ipari Kutató Intézet vezetője: létrehozta a Biotechnológiai Főosztályt és a lipid (zsírkémiai) laboratóriumot.  Kutatási eredményeit 204 folyóirat cikkben tette közzé, melyekre 720 hivatkozást kapott. Az intézetet szervező és vezető tevékenysége számos területen hozott újításokat, melyet 50 megadott szabadalom jelez. A Széchenyi professzori ösztöndíj elnyerésével megalapozta és beindította a „Környezeti biotechnológia” tantárgy oktatását a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, melynek Honoris Causa doktora.  A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásával nemzetközi szinten elismert alkotó-szervező munkát végzett. A tudományos közéletben a Magyar Élelmezés-ipari Tudományos Egyesület (MÉTE) örökös elnöke, a Nemzetközi Élelmiszer-tudományi és Technológiai Unió (IUFoST) elnöke, akadémiájának alapító tagja. UNIDO, FAO és WHO szakértőként fontos feladatokat vállalt és oldott meg. Jelenleg a Magyar Agrár- és Élet-tudományi Egyetem professzor emeritusa, az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottság tagja.

GÁBOR DÉNES-DÍJ

Bayer Gábor

villamosmérnök, a 77 Elektronika Műszeripari Kft. fejlesztési igazgatója

azon feltalálói, mérnöki fejlesztői és vezetői eredményeiért, amelyeket a hazai orvosi műszeripar és labordiagnosztika területén ért el a vizeletanalízis automatizálásával, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazásával megvalósított képkiértékeléssel és ezzel hazánkat a nemzetközi labordiagnosztikai piac urinális szegmensének meghatározó résztvevőjévé emelte.

Életrajz:

Bayer Gábor 1970-ben született Budapesten. 1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán végzett kitüntetéses oklevéllel. 2004-től a 77 Elektronika Kft-nél dolgozik fejlesztési igazgatóként.
Mind vezetői, mind feltalálói és fejlesztőmérnöki szempontból is kiemelkedő szerepet játszott/játszik az automata és félautomata vizelet üledék analizátor termékcsaládok és azok alapja, az ún. UriSed Technológia kifejlesztésében. Szabadalmai a mesterséges intelligencián alapuló képfeldolgozással és a vizeletüledék analizátorok speciális optikai rendszereivel, méréstechnikájával foglalkoznak.
A vezetésével kifejlesztett új termékkategória, a félautomata vizeletüledék analizátor termékcsalád, kiemelkedő szakmai és piaci sikere által elnyerte a 2016-os Magyar Innovációs Nagydíjat.
Személyes irányításával zajlott az UriSed Technológia OEM variánsainak kifejlesztése négy, a világon a vizelet labordiagnosztikában vezető cég részére, melynek eredménye a 77 Elektronika elmúlt években bekövetkező robbanásszerű növekedése (a vizelet analizátor termékcsaládok már egy évente mintegy 30 Mrd Ft árbevételt hozó üzletágat alapoznak meg). 2022-2023 során részt vett a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP) programján a Scale-up Hungary csapat tagjaként.

Dr. Bogsch Erik

biológus, a Richter Gedeon Nyrt. biotechnológiai üzletágának igazgatója

az első hazai bioszimiláris készítmény – az osteoporosis kezelésében sikeres Terrosa – kidolgozásában és bevezetésében való vezetői szerepéért, a Richter Gedeon Nyrt. által az új terápiás területeken folytatott hasonló fejlesztések, valamint a régiónk legnagyobb biotechnológiai üzemének irányításában és a szakember-utánpótlás biztosításában sikeres munkájáért.

Életrajz:

Dr. Bogsch Erik 1972-ben született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Egyetemi tanulmányait Angliában folytatta, Természettudományi karon szerzett diplomát a Cambridge-i Egyetemen, majd a Warwick-i Egyetemen folytatta PhD tanulmányait. 1998 és 1999 között posztdoktori állást töltött be az egyetemen. Kutatási területe a növényi sejteken belüli fehérje átviteli folyamatok tanulmányozása és a jelátviteli útvonalakban résztvevő fehérjék karakterizálása volt. Számos tudományos publikáció szerzője. 1999-től 2011-ig, az élelmiszeriparban, a Mars Inc.-nél dolgozott Nagy-Britanniában, Magyarországon és Németországban különböző vezető pozíciókban.2012 óta a Richter Gedeon Nyrt. munkatársa, 2013-ban a Biotechnológiai kutatási és fejlesztési főosztályának vezetője, majd 2020 óta a Biotechnológiai Üzletág vezetője, amely szervezet a biotechnológiai alapú gyógyszerek fejlesztéséért, gyártásáért és üzleti stratégiájáért felelős a Társaságon belül. A Biotechnológiai Üzletág és Dr Bogsch Erik munkássága meghatározó a hazai ipari biotechnológia létrehozásában és nemzetközi színvonalra emelésében, olyan formában is, mely exportképes terméket eredményez a hazai gyógyszeripar számára, mint pl. a Magyar Innovációs Nagydíjat 2020-ban nyert teriparatid bioszimiláris. Korábban az ELTE Konzisztóriumának tagja.

Dr.Ferdinandy Péter

kutatóorvos professzor, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese

az iszkémiás szívbetegség kutatásában és kardioprotektív terápiák fejlesztésében elért úttörő eredményeiért, az omikai technológiák gyakorlati bevezetéséért, valamint a kimagasló személyes publikációs, iskolateremtő és tudományszervező teljesítményével a Semmelweis Egyetem elismertségéhez történő hozzájárulásáért.

Életrajz:

Dr. Ferdinandy Péter egyetemi tanár, klinikai farmakológus, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, a Farmakológiai és Farmakoterápiás intézet igazgatója, továbbá a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke és a Pharmahungary Group alapítója, egyben ügyvezetője. Békéscsabán született, 1966-ban. 1991-ben Summa Cum Laude eredménnyel általános orvosként diplomázott a Szegedi Tudományegyetemen, ahol 1995-ben PhD fokozatot szerzett. 1997-től posztdoktori ösztöndíjasként 2 évet töltött az Albertai Egyetem Farmakológiai Tanszékén, Kanadában, ezt követően 2001-ben a Debreceni Egyetemen habilitált, 2004-ben MTA doktori fokozatott szerzett. Több mint 30 éves hazai és nemzetközi egyetemi oktatási tapasztalattal rendelkezik magyar és angol nyelven egyaránt a farmakológia, biokémia és élettan területein. Legnagyobb hatású publikációinak köszönhetően 2014 óta 5 alkalommal került fel a legtöbbet idézett, ún. „highly cited” kutatók listájára. 2023 január elsejétől 5 éves időtartamra a British Journal of Pharmacology vezető farmakológiai folyóirat főszerkesztőjévé választották. Tudományos teljesítményét több mint 300 nemzetközi tudományos közlemény, 1500 feletti impakt faktor, 20 ezer feletti idézettség és 73-as Hirsch index jelzi.

Nádudvari György

mérnök-fizikus, a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. részlegvezetője

a félvezető alapanyagok és napelem cellák gyártásközi ellenőrzésére alkalmas fotolumineszcencia és infravörös leképezésen alapuló eljárások fejlesztéséért, továbbá fotomodulált reflexiómérés optimalizált változatának bevezetéséért, mely módszereket a növekvő integrált áramkör igényeknek megfelelően, hatékonyság növelésére és hibák kiszűrésére világszerte alkalmaznak.

Életrajz:

Budapesten született 1974-ben. 1998-ban mérnök-fizikus diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, optika szakirányon. Első munkahelyén a Philips optikai adattárolás üzletágában fejlesztési projektekben szerzett tapasztalatot a vállalat telephelyein: Magyarországon, Belgiumban és Bécsben. A SEMILAB-nál 16 éve dolgozik, optikai fejlesztési részlegvezetőként az infravörös tartományban működő, valamint a fotolumineszcencián alapuló optikai mérőautomaták fejlesztését és az ezeken a fejlesztéseken dolgozó több mint 100 kolléga (fizikus, mérnök és szoftverfejlesztő) munkáját koordinálja. A napelem ipar számára nagyszámú mérő modul értékesítéséhez járult hozzá, az optika részleg fejlesztéseivel, melyeket szilícium blokkok infravörös leképezés alapú minősítésére, ill. a napelem cellák fotolumineszcens leképezés alapú automata vizsgálatára használnak az iparágban.  Munkatársaival közös fejlesztettései: a kristályhibák fotolumineszcens emissziós leképezésén alapuló automata mérőberendezés, egyedülálló módon a félvezető iparban használt szilícium szeletek kritikus, felszín alatt megbúvó kristályhibáinak roncsolásmentes feltérképezésére alkalmas, valamint a fényszórás alapú tömbi kristályhiba minősítő berendezés, mely mára a szilícium szeletek gyártóinál referencia eszközzé vált. Társszerzőként 23 nemzetközi publikációban működött közre, a fotomodulált reflexió mérés, ion implantálás, valamint a szilícium szeletek és a tömbi szilícium optikai hibáinak analízise témakörében. Fotolumineszcencia képalkotás területén társszerző 4 szabadalomban.

Dr. Németh András

gépészmérnök, a AQ ANTON Kft. ügyvezető igazgatója

a gépgyártásban vezetőként meghonosított egyedi technológiákért és fejlett gyártási folyamatokért, amelyeket a szikraforgácsolás, a lézeres megmunkálás, a szuperötvözetek megmunkálása, a nemfémes anyagok precíziós alakítása, valamint a többkomponensű fröccsöntés terén vezettek be, lehetővé téve a high-tech energiaipari, repülőipari, járműipari és elektromos berendezések részegységeinek nemzetközi hírnevet kivívó hazai előállítását.

Életrajz:

Keszthelyen született 1972-ben. Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Gépészmérnöki Kar, Géptervező Szakán végezte 1996-ban, ahol okleveles gépészmérnök diplomát szerzett. 1995-ben, hallgatóként CAD oktató a BME Mérnöktovábbképző Intézetében, majd doktoranduszként oktató és kutató fejlesztőmunkákat végez a BME Gépszerkezettani Intézetében. Párhuzamosan a BME Természet- és Társadalomtudományi Karon 1998-ban okleveles mérnöktanár diplomát szerzett. 1999-ben az Egyesült Államokban a University of New Hampshire egyetemen vendégtanulmányokat folytatott, majd 2000-ben PhD fokozatot szerzett a BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában. 2000-ben Anton Kft-nél helyezkedett el kezdetben tervező mérnökként majd 2004-től műanyag üzletág vezetője lett. 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 2008-ban MBA végzettséget szerzett a Spinoza University of the Netherlands-on. 2009-től napjainkig az Anton Kft. (2015-től AQ Anton Kft.) ügyvezetője. 2018-tól a BME, Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékének címzetes egyetemi docense.  2022-től a AQ Group AB műanyag üzletág, globális szakmai igazgatója. A gépészmérnök képzés és a tudomány elkötelezett támogatója.

Dr. Szászi István

járműmérnök, Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban

az autóipar, mobilitás és az elektronika területén kiemelkedő innovatív ipari fejlesztési programok sikeres koordinálásáért, a szinergia alapú egyetemi-ipari együttműködések és infrastrukturális tereik Bosch csoport általi kiépítéséhez, valamint a hazai mérnökképzési és tehetségtámogatási modernizációhoz való személyes hozzájárulásáért.

Életrajz:

Dr. Szászi István a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, a Közép- és Kelet-Európai Kutatás Fejlesztési Klaszter (Middle and Eastern European Engineering Cluster) vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az egyetem tanársegédje, majd adjunktusa lett. Tudományos karrierjét 2004-ben az üzleti szektorban folytatta a magyarországi Bosch csoport projektmérnökeként. Vezetői pályafutása Reutlingenben indult, majd a járműirányítási rendszerekkel foglalkozó fejlesztési osztály vezetője lett a Budapesti Fejlesztési Központban. Egy újabb németországi kiküldetést követően 2018-ban átvette a budapesti telephely autóipari elektronika fejlesztési divízió irányítását. 2019-től a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, 2021. óta pedig a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban. Vezetői mentorprogramokban vállal szerepet, a Magyar Mérnökakadémia tagja, a BME címzetes egyetemi docense. 2022. óta a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja. Célja, az egyetemi, akadémiai szféra, az ipari szereplők összekapcsolása, egy olyan innovációs ökoszisztéma létrehozása, amelyben a résztvevők közösen formálják a jövőt, jelentősen hozzájárulva a közjóhoz.

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

Az elismerő oklevelet a Kuratórium adományozza az alapítványi célok szakmai, erkölcsi támogatásáért, Gábor Dénes emlékének megőrzését segítő önzetlen közreműködéséért.

Kasza Magdolna

grafikus, Pénzjegynyomda Zrt. kreatív és termékfejlesztési referense

aki aktív segítője a díj előkészítésének, munkájával hozzájárulva a fenntartásához. 2012-ben tervezte meg a Gábor Dénes-díj érembe illesztett hologramot a Gábor Dénes Főiskola udvarán található Kampfl József-féle bronz mellszobor alapján, egy általa kidolgozott technika, a valós tárgyról készült digitális 3D hologramkép létrehozásával.

Életrajz:

1977-ben született Szegeden. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola alkalmazott grafika szakának elvégzése után a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz, művelődésszervezés és média szakirányán szerzett diplomát. Pályája során dolgozott pr- és marketingterületen, tanárként főképp művészettörténetet és vizuális kultúrát oktatott. Újságíróként a kulturális ismeretterjesztést tűzte célul, míg irodalmi szerkesztőként a helyes, szép magyar szövegek ápolásában vállalt aktív szerepet. A reklámgrafika mellett könyvek borítóit, illusztrációit készítette, legmagasabb szakmai elismerésként egy pályázati munkájáért minisztériumi díjat is kapott. Több mint húsz éve foglalkozik Gábor Dénes találmányával: a hologrammal. Az évek során általa tervezett biztonsági matricák és fóliák négy kontinens húsz országában jelentek meg, ez több száz különböző grafikai és gyártási tervet jelent. 2012-ben tervezte a Gábor Dénes-díj érembe a jelenleg is használt hologramot a Gábor Dénes Főiskola udvarán található Kampfl József-féle bronz mellszobor alapján, egy akkor vadonatúj, általa kidolgozott technika: a valós tárgyról készült digitális 3D hologramkép létrehozásával. A díj előkészítésének azóta is aktív segítője, munkájával járulva hozzá a fenntartásához, mert Gábor Déneshez hasonlóan hisz benne, hogy a jövő az innovációé.

Gábor Dénes Emlékgyűrű elismerés

Dr. Darvas Ferenc

Executive Chairman ThalesNano Zrt, InnoStudio Zrt

a Gábor Dénes-díjasok Klubjának sok éves szervezéséért és támogatásáért, az újonnan alakult Gábor Dénes-díjasok Klub Egyesület kezdeményezéséért.

Életrajz:

Dr. Darvas Ferenc gyógyszerkémiából, számítástechnikából, szabadalmi ügyvitelből szerezte diplomáit, kandidátusi fokozatát pedig kísérleti biológiából. Professzorként oktatott Spanyolországban, Ausztriában, USA-ban és Magyarországon. Nevéhez 5 könyv, 200-nál több publikáció, 140-nél több megadott (többnyire megvalósított) szabadalom fűződik. A 70-es években kezdte mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásait, amely során eljutott ma is használt gyógyszerkémiai alkalmazásokig. Szoftverjeivel a 90-es években robotizált gyógyszerszintézist valósított meg, minderre és nanotechnológiai eredményeire vállalatai jelentős, 100 millió dollár feletti tőkebefektetéshez jutottak idehaza és az USA-ban (több mint 20 céget alapított, többségüket befektetők vették meg). Eredményeit sikerrel alkalmazta az űrben végzett gyógyszerkémiai kutatásban is, 2017-21 között szervezte a világ első űrkémiai szimpóziumsorozatát az AmChemSoc keretében. A Tudomány- és innovációszervezési tevékenysége keretében három nemzetközi és két hazai szakmai egyesületben volt alapító majd elnök. 2006-23 között vezette a Gábor Dénes Díjazottak Klubját. Dr. Darvas számos kitüntetésben részesült idehaza és az USA-ban, így az MTA, a MISZ, az SZTNH díjak, és az R&D 100 Innovációs díj (USA) kitüntetettje, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének birtokosa, ACS Fellow (USA).

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj

Vajtai Lili  BME Természettudományi Kar

„Szupravezetés keresése újszerű, alacsony dimenziós anyagokban” 
Témavezetők: Simon Ferenc egyetemi tanár, Márkus Bence Gábor tudományos munkatárs
Szekció: Kísérleti Fizika

 Czibere Baláz  BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

„Alacsony számításigényű, moduláris track-to-track szenzorfúzió
autonóm járművek környezetérzékelésének támogatására”
Témavezető: Lindenmaier László PhD hallgató   
Szekció: Járműirányítás