Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt a NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért és az általa gondozott Gábor Dénes-díja kuratóriumának volt tagja, dr Ginsztler János Széchenyi–díjas, a Műegyetem Professor Emeritusa.

A professzor úr 1998-tól 2015.-ig – négy cikluson keresztül – töltötte be a Kuratórium tagsági megbízását, segítette Gábor Dénes szellemi örökségének ápolását, támogatta az ifjabb nemzedékeknek szóló középiskolai- és felsőoktatási ösztöndíj és pályázati programjainkat. 2015-ben történt kiválásakor az In Memoriam Gábor Dénes díjban részesült.

Ginsztler János a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának kalorikus gépészmérnök szakán végzett 1966-ban. A Budapesti Műszaki Egyetemhez kötötte szinte teljes aktív élete. A Mechanikai Technológia Tanszékénél emelkedett a tanársegédi állásból az egyetemi tanári kinevezésig, majd tanszékvezetői pozíciót kapott. 1991-től hét évig az egyetem nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesi tisztségét is betöltötte. 1998-ban az egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének igazgatója lett.

1980-ban védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 1988-ban akadémiai doktori értekezését, majd 2001-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává.
Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának lett tagja, később pedig több éven át elnöke is. 1994 és 2000 között az akadémia közgyűlési képviselője volt, 1998-ban a londoni Európai Akadémia (Academia Europaea) is felvette tagjai sorába.

A Magyar Mérnökakadémia alapító tagja. A szervezetnek 1990 és 1996 között főtitkára, majd ezt követően haláláig elnöke volt. Nevéhez fűződik a Mérnökakadémia szervezeti- és tagsági fejlődésének időszaka, a nemzetközi kapcsolatok kialakulása és a hazai civil társadalomban betöltött szerepének megerősödése. Vezető tisztségeket töltött be többek között a Gépipari Tudományos Egyesületben, a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségben, Magyar Szabványügyi Testületben, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságban.

Ginsztler János 77 évet élt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Magyar Mérnökakadémia saját halottjának tekinti.

Emlékét megőrizzük!

A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért Kuratóriuma