Az idei év sajnos mindannyiunknak komoly kihívásokat tartogatott. A kialakult pandémiás helyzet olyan új helyzetek elé állított minket, melyekre új, eddig még ismeretlen megoldásokkal kellett válaszolnunk. Reménykedtünk, hogy az év végére már csillapodik a járvány és hagyományos módon együtt ünnepelhetünk az Ország Házában. De ez nem így alakult. A járvány még mindig terjed, ezért a Gábor Dénes-díj történetében első alkalommal nem tartjuk meg decemberben díjátadónkat.De nem szeretnénk lemondani az ünneplésről és úgy tervezzük, hogy 2021 első felében ismét összegyűlünk a Parlament falai között, ha a járvány lehetővé teszi. Hagyományos éves Kiadványunkat idén már honlapunkon is olvashatják. Minden további információról tájékoztatást küldünk e-mail-en, továbbá a honlapunkon és facebook oldalunkon is közzé tesszük.

KIADVÁNY 2020

Idei kiadványunkat online is olvashatják vagy le is tölthetik!

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 32. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 248-an részesültek ezen elismerésben.

A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.

A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka és a technológiai fejlesztés együttesén alapuló innovációban megszületett kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes – díj megalapítójának szándéka a meghatározó személyes alkotó hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás mellett a magas szervezettségű innovációs folyamatok, a kreatív erőfeszítésekkel létrehozott új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vívmányok iránti társadalmi érdeklődés, figyelem és elismerés serkentése volt. Mai világunk fennmaradása és fejlődése döntően az érzékeny és értéktudatos környezet, a közösségi reflexeink ösztönző hatásától függ. A Díjak Gábor Dénes hasonló szellemiségét mutatták fel, vitték sikerre az elmúlt három évtizedben. Az egyes természettudományokra épülő ágazatok (energetika, IT és távközlés, gépipar, mezőgazdaság/biotechnológia, orvosi technológia/műszergyártás, vegyészet/gyógyszeripar), illetve kapcsolódó képzési kereteik pedig rendre képviselve vannak ebben a mezőnyben.

A 2020-as és 21-es év különleges Alapítványunk számára. Idén júniusban ünnepeltük Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, majd a jövő év decemberében lesz 50 éve, hogy átvette a fizikai Nobel-díjat. Emlékezünk a tudósra, a mérnökre, a feltalálóra, fejet hajtunk életműve előtt. Emlékezünk Gábor Dénes máig ható, sőt még a jelen generáció jövőjének is szóló üzeneteire. Születésnapját köszöntve, egyben emlékezünk a humanista gondolkodóra, a Római Klub egyik megalapítójára. A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy határozott, hogy ezt a másfél esztendős időszakot a tartalmas és újszerű emlékezéseknek szentelve GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. Az Emlékévek indító esemény sorát az idei évet beárnyékoló világjárvány keltette kötelező elővigyázatosság korlátozta ugyan, de vannak azonban olyan kezdeményezéseink, amelyek ebben az időszakban is megvalósíthattunk.

Díjazottak

 

Dr. Csicsery Zsigmond vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó,
Dr. Fekete Andrea kutató gyermekorvos, a Semmelweis Egyetem docense,
Dr. Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem professzora,
Dr. Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja,
Dr. Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, Természettudományi Kutatóközpont csoport-vezetője,
Dr. Kruppa József agrármérnök, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára,
Dr. Németh Géza villamosmérnök, a BME Távközlési és Médiainf. Tanszék habilitált egyetemi docense.

In Memoriam Gábor Dénes elismerés
Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj
Bozsoki Fruzsina Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterszakos hallgató,

MÉDIA MEGJELENÉSEK

M5 Híradó – Médiaklikk 2020.12.13.
Interjú két idei Gábor Dénes díjjal elismert szakemberrel, Dr. Fekete Andreával és Keserű György Miklóssal, valamint Dr. Bendzsel Miklóssal a Alapítványunk elnökével.

 

GÁBOR DÉNES ÉLETMŰ DÍJ

DR. CSICSERY ZSIGMOND

vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó,

a több mint fél évszázados kiemelkedő olajipari és szaktanácsadói, különösen az alakszelektív katalízist és a dehidrociklodimerizációt megvalósító munkásságáért az USA-ban, valamint a zeolitkémia és a petroleumtechnológia terén az UNIDO vezető tanácsadójaként elért nemzetközi szakmai sikerekért.

 Életrajz:
Budapesten született 1929-ben. A Műegyetem vegyészmérnöki karán végzett 1951-ben. Dolgozott a Forte-nál, majd a Richter Gedeon Gyógyszergyárban. Ötvenhat októberben az Egyesült Államokba ment. Első állása a Monsanto vállalat kutatóintézetében, Daytonban volt. 1959 őszétől Evanstonban, a Northwestern Egyetem “Vladimir Ipatieff” laboratóriumában dolgozott doktorátusán. 1961 végén doktorált. 1986-ig a Chevron olajvállalat kutatójaként, Kaliforniában dolgozott. Ott kezdett foglalkozni molekula-szita katalizátorokkal és alakszelektív katalízissel. Az egyik féle alakszelektív katalízist (“Restricted transition state type shape selectivity”) ő fedezte fel. Nyolcvanhat elejétől mint tanácsadó dolgozott. Az USA-n kívül a legtöbb munkája Indiában, Finnországban, Olaszországban, Dél-Afrikában, és Kínában volt. Indiában öt évig, mint az UNIDO vezető tanácsadója (“Chief Technical Advisor”) dolgozott. Szakterülete: heterogén katalízis, molekula sziták, zeolit kémia és katalízis, alakszelektív katalízis, petróleum technológia. Legjelentősebb eredményei az alakszelektív katalízis és a dehidrociklodimerizáció (C3-C5 paraffinok katalitikus aromatizálása) felfedezése, valamint egy ötéves UNIDO/UNDP projekt irányítása Indiában. Szaklapokban több mint 50 cikke jelent meg, 26 szabadalma van

GÁBOR DÉNES-DÍJ

DR. FEKETE ANDREA

kutató gyermekorvos, a Semmelweis Egyetem docense, a SIGMA DRUGS startup alapító vezetője,

a diabétesz okozta sokszervi szövődmények leírásáért és új terápiás lehetőségek felfedezéséért, a szövethegesedések kezelésében új célmolekulák és biológiai védő mechanizmusok azonosításában vitt vezető szerepéért, amelynek egyik eredménye a COVID elleni terápiában az aktív betegbevonás klinikai II fázisa.

Életrajz:
Fekete Andrea gyermekgyógyász, a Semmelweis Egyetem docense. 1975-ben született Budapesten. 2001-ben diplomázott a Semmelweis Egyetem általános orvosi karán, majd ugyanitt 2004-ben szerzett PhD fokozatot, a renális oxigénhiányos károsodás témakörében. Vendégprofesszorként több évet töltött Németországban és az Egyesült Államokban, ahol a vesebetegségek genetikai és molekuláris biológiai hátterével kapcsolatos kísérleteket végzett. Eredményeiket vezető lapok, a Nature Genetics, ill. az EMBO Journal közölte. Hazatérve, a krónikus vesekárosodás kialakulásával foglalkozott. 2011-ben Lendület ösztöndíjat nyert, kutatásai innentől a diabétesz okozta sokszervi szövődmények, elsősorban a vesekárosodás új terápiás lehetőségeinek felfedezésére irányultak. Eredményeit számos szakmai díjjal jutalmazták, többszörös Bolyai és Magyary ösztöndíjas, elnyerte a Richter, a Pfizer és a Sanofi kutatási díját, Miklós György, Talentum Akadémiai Ifjúsági, Junior Prima és L’Oreal Unesco díjat kapott. Kutatási eredményei alapján több mint 150 cikk, 6 könyvfejezet, 3 készült, hivatkozások száma 2000+, Hirsch-indexe: 23. Több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, társzerkesztője.

Társalapítója és vezetője a SigmaDrugs biotech start-up vállalkozásnak, munkatársaival több hasznosítható, gyógyszerfejlesztési szempontból is fontos szabadalmat hoztak létre, mely Semmelweis Innovációs Díjat kapott. A tüdőhegesedés kezelésében hatékony szabadalmuk alapján novemberben megkezdődött az a fázis II tanulmány, melyben középsúlyos COVID betegek részesülnek fluvoxamin terápiában.

DR. HEBLING JÁNOS

fizikus, a Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Tanszék professzora,

a kiemelkedően széleskörű szakmai publikációs és oktatói- és kutatói tevékenységéért, a döntött impulzusfronton alapuló THz-es impulzus előállítás technikájának kidolgozásáért, az így előállított impulzusok alkalmazásával működő proton-utángyorsító megalkotásáért, a kombinált hadronkezelés módszerének kialakításáért, amellyel a rákos szövetek protonnyalábbal történő elpusztításának alapjait rakta le.

Életrajz:
Zircen született 1954-ben. Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen okleveles fizikusként végzett (1978), majd ugyanitt egyetemi doktori címet szerzett (1981). 1992-ben lett a fizikai tudomány kandidátusa, majd 2003-ban az MTA doktora. A PTE Kísérleti Fizika Tanszék vezetője (2004-2012), a PTE Fizikai Intézet igazgatója (2008-2018), az MTA-PTE Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport megalapítója és vezetője (2012-).  Fő kutatási terülte az ultrarövid impulzusú nemlineáris optikai eszközök fejlesztése. Kidolgozta a spektrális bontóelemek általános elméletét. 2002-ben javasolta, és azóta munkatársaival közösen folyamatosan fejleszti a döntött impulzusfronttal gerjesztett litium-niobát, illetve félvezető alapú terahertzes (THz-es) impulzusforrásokat. Jelenleg ezek a legelterjedtebb nagyenergiájú (> 1 mJ) THz-es források. A THz-es forrásokkal, és azok alkalmazásaival kapcsolatos innovációit több, mint 20 szabadalom védi. Kutatási tevékenységének nemzetközileg magas szinten történő elismerését mutatja publikációinak magas független hivatkozási száma (>6000), és tiszteleti tagsága az Amerikai Optikai Társaságban (OSA Fellow, 2014), és tagsága az Európai Fizikai Társaság (EPS) Kvantumenlektronikai és Optikai Bizottságában (2015-). Főbb kitüntetések: Selényi Pál Díj (1992); MTA Fizikai Fődíj (2012); Széchenyi Díj (2015); Jedlik Ányos Innovációs Díj (2016); Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj (2019). 

DR. KACSKOVICS IMRE

állatorvos, az ELTE dékánja, ImmunoGenes Kft. és ImmunoGenes-ABS Zrt. ügyvezetője,

az ellenanyagfejlesztés hatékonyabb módszerének feltalálásáért és bevezetésért, az ELTE gyógyszerbiotechnológiai mesterszakának létrehozásáért és a Biotechnológiai FIEK eredményes vezetésért, a COVID-19 megelőzésére és kezelésére szolgáló fúziós fehérje kifejlesztéséért.

Életrajz:
1961-ban született Budapesten. Állatorvos-doktorként végzett az Állatorvostudományi Egyetemen 1987-ben. 2006-ig a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Élettani és Biokémiai Tanszékén dolgozott, mialatt az Egyesült Államokbeli Iowai Egyetemen volt posztdoktor, majd rendszeresen végzett kutatásokat a Karolinska Intézetben. 1998-ban szerezte meg PhD fokozatát. 2006-tól az ELTE, TTK Immunológiai Tanszéken folytatta pályáját, 2013-ban sikerrel védte meg az MTA doktori értekezését. 2015-től az ELTE Immunológiai Tanszék vezetője lett, 2019-től az ELTE TTK dékánjaként dolgozik.

Tudományos érdeklődésének középpontjában az ellenanyagok molekuláris genetikai elemzése, strukturális-funkcionális tanulmányozása, a humorális immunválasz kutatása áll. 2007-ben hatékonyabb ellenanyagfejlesztéssel kapcsolatos szabadalmaztatott eljárást fejlesztett ki, amelyet azóta cégeiben (ImmunoGenes Kft, ImmunoGenes-ABS Zrt) hasznosít. Sokrétű tevékenysége révén aktívan fejleszti a hazai gyógyszerbiotechnológiát. 2001-2016 között a Magyar Immunológiai Társaság főtitkára, alelnöke és elnöke volt, 2012 évtől társ-elnöke a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaságnak, valamint tagja a European Academy of Sciences and Arts szervezetnek. Elismerések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, Szent István Egyetem Aranyérem, az ELTE Innovatív Kutatója, Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat).

Dr. KESERŰ GYÖRGY MIKLÓS

vegyészmérnök, akadémikus, Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport-vezetője,

a hazai számítógépes gyógyszertervezési folyamatok bevezetésében végzett úttörő tevékenységéért, számos – ma már világsikerként jegyzett – vegyület felfedezéséért, eredményes feltalálói munkásságáért, az antivirális Favipiravir hatóanyag honi laboratóriumi vizsgálatáért, majd a félüzemi gyártás gyorsított engedélyezési eljárásának megszervezéséért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a pandémia kezelésének eredményesebbé tételéhez.

Életrajz:
1967-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett a BME Vegyészmérnöki Karán, majd a PhD-fokozat megszerzését követően a Sanofi-Aventis CHINOIN Gyógyszergyár egyik kémiai kutatólaboratóriumának vezetője lett. 1999-ben a Richter Gedeon Nyrt-ben a számítógépes gyógyszertervezéssel foglalkozó csoport vezetésére kapott megbízást. 2003-ban MTA doktora címet szerzett, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen egyetemi magántanárnak nevezték ki. 2007-től 2012-ig volt a Richter originális kémiai kutatásáért felelős vezetője. 2013 és 2015 között az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának volt főigazgatója, 2015-től a BME egyetemi tanára és az TTK Gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetője. Összesen 11, emberi kipróbálásra került vegyület azonosításában vett részt. 21 szabadalomban szerepel feltalálóként. Hozzájárult az antipszichotikus hatású Cariprazine felfedezéséhez, amelyet az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is engedélyeztek. A gyógyszerkémiában elért eredményeiért 2014-ben Overton-Meyer díjjal tüntették ki. 2016-ban a Royal Society of Chemistry ’Fellow’ tagja lett. 2019-ben az MTA levelező tagjának választották. Tudományos eredményeit több mint 250 folyóiratcikkben és több mint 10 könyvben és könyvfejezetekben közölte, amelyekre több mint 5000 független idézetet kapott.

DR. KRUPPA JÓZSEF

növénynemesítő agrármérnök, a Debreceni Egyetem c. egyetemi tanára, a Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Ker. Kft. ügyvezetője és tulajdonosa,

a kimagasló hozamú és beltartalmú, országosan termesztett burgonya-, lucerna-, rozs- és tritikálé-fajtáinak megalkotásáéért, a hazai nemesítés oktatási és vállalkozási viszonyainak eredményes megújításáért, a vetőmagkultúra önzetlen támogatásáért.

Életrajz:
Kisvárdán született 1960-ban. Öntözéses-meliorációs üzemmérnök (1981), agrármérnök (1988), dr. univ. (1994), dr. PhD (2001). Agronómus (1981-1987), majd kutató (oszt.vez és tud. ig.h.) Kisvárdán. USAID burgonya program irányítója (1995-99). -Dutch-Hungarian Potato Project koordinátora (1997-99). Debreceni Egyetemen adjunktus, majd tudományos főmunkatárs (2000-2007). 2008 – tól a Kruppa-Mag Kutató Kft. alapító tulajdonosa, ügyvezetője. Nyelvtudása: angol (szakmai) és orosz középfok. Tudományos eredményei: 11 államilag elismert fajta nemesítője, társnemesítője – ebből 5 Növényfajta-oltalomat is kapott. MTMT publikációi száma 163. 37 könyv szerzője, társszerzője – 10 egyetemeken és főiskolákon engedélyezett tankönyv, 5 idegen nyelvű. Elismerései: Mag aranytoll díj (1999), Debreceni Egyetem „Dezső György alapítványi díj” (2004), Tessedik Sámuel Főiskola címzetes főiskolai tanára (2006), Tankönyv Nívódíj (Növénytermesztéstan I-II, 2007), DE tiszteletbeli docense (2008), Sz-Sz-B. megye 2013. év vetőmag nemesítője (2013); Fleischmann Rudolf díj (2014); Jedlik Ányos Díj (2015), Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára (2015). Fontosabb tagságai: Magyar Növénynemesítők Egyesülete (1989-), MTA Növénytermesztési Tudományos Bizottság tagja (2008-2009), MTA Növénynemesítési Tudományos Bizottság tagja (2014-).

DR. NÉMETH GÉZA

villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék habilitált egyetemi docense, a Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók Laborcsoport vezetője, 

a hazai egyetemi beszédkutatási kultúra megteremtéséért, magas színvonalú oktatói- és kutatói tevékenységéért, a mesterséges intelligencia hasznosításának egyik alapját adó ember-gép interfész fejlesztésében végzett eredményes munkásságáért, az idősgondozás-, a  látássérült emberek- és az afáziás személyek biztonságát szolgáló számos megoldás kidolgozásért és hasznosításáért.

Életrajz:
A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék habilitált egyetemi docense, a Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók Laborcsoport (SmartLabs) vezetője 1959-ben Budapesten született. A BME-n villamosmérnök (1983), híradástechnikai szakmérnök (1985) majd PhD (1997) fokozatott szerzett. A BME iskolateremtő oktatója 1987-ben lett tanársegéd Gordos Géza kutatócsoportjában. Tématerülete a beszédinformációs rendszerek, a multimodális és a mobil ember-gép interfészek körében az alapkutatástól, a fejlesztésen át az alkalmazásig terjed. Számos nemzetközi szinten is innovatív interakciós megoldás meghatározó alakja (MULTIVOX beszédszintetizátor család, MAILMONDÓ elektronikus-levél felolvasó, ProfiVox, a legelterjedtebben használt PC-s felolvasó rendszer a látássérült emberek számára Magyarországon, SMSMondó világelső okostelefonos SMS-felolvasó, ProfiVox-Korpusz, a MÁV állomások hangos utastájékoztatója).

2019-től az EU mesterséges intelligencia platformjának (www.ai4eu.eu) magyar kapcsolattartója (NCP), a Mesterséges Intelligencia Koalíció (https://miagyakorlatban.hu/) nemzetközi kapcsolatok munkacsoport vezetője. A budafoki református gyülekezet kurátora.

Legfontosabb elismerései: 1999: Megosztott Akadémiai Díj, 2004: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt, 2011: Akadémiai Nívódíj, 2013: Mestertanár.

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

ÁCS TÜNDE FATIMA

okleveles kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára,

Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásában betöltött szerepéért, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkáraként végzett közel másfél évtizedes odaadó szervező tevékenységéért, ennek kapcsán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetség által létrehozott Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program szervezésében betöltött szerepéért, valamint a Gábor Dénes-díjasok Klubja keretében a hátrányos helyzetű gyermekek tantermi integrációját segítő országos módszer, a Komplex Instrukciós Program (KIP) hazai elterjesztésében végzett kulcsszerepéért.

Életrajz:

1974. május 26-án, Keszthelyen született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte oklevelét, alkalmazott antropológia szakirányon. Társadalomtudományi ismereteit a Miskolci Egyetemen is bővítette, továbbá részt vett a CEU Bibó István Szabadegyetemének, a „cigány problémától” a roma emancipációig-című kurzusán. 2007 decembere óta a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára, ahol ellátja a klub operatív feladatait, javaslatot tesz, aktívan segíti az elnök és a vezetőség munkáját. Közreműködik az elnökségi üléseken, képviseli a klubot külső rendezvényeken, szoros kapcsolatot tart a díjjal kitüntetett szakemberekkel és a díjat alapító Novofer Alapítvánnyal. Meghatározó szerepet játszik a klub eredményes és hatékony működésében. 2009-2010-ben jelen volt, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségég által létrehozott Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program indulásánál, mint szervezési és képzési koordinátor. Kulcsszerepe volt a hátrányos helyzetű gyermekek tantermi integrációját segítő országos módszer, a Komplex Instrukciós Program (KIP) hazai elterjesztésében, illetve öt évig látta el a Gábor Dénes-díjasok Klubja által elindított program-disszemináció projektvezetői feladatait. A projekt eredményeit szakfolyóiratban publikálta. A programot jelenleg több, mint száz intézmény alkalmazza, köztük közel húsz középiskola, 21 000 tanuló és 1800 pedagógus.”

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj

BOZSOKI FRUZSINA

Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterszakos hallgató,

a „Barnamezős területek Budapesten – Közvágóhíd és környékének fejlesztési koncepciója” tárgyú dolgozatáért.
Témavezető: Dr. Szabó Mariann, egyetemi adjunktus, BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék

Indoklás:
Bozsoki Fruzsina hallgató BSc tanulmányait a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán végezte, ahol Környezetmérnök oklevelet szerzett. Az alapképzés elvégzését követően a hallgató a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon folytatta tanulmányait, amelyet 2021. januárban fejez be.
A hallgató tanulmányai, építőiparban szerzett munkatapasztalata alapján fordult az interdiszciplináris tudást igénylő város- és térségfejlesztési témakörök felé. A hallgató az egykori ipari területek (barnamezők) városszövetbe történő reintágrációját elősegítő gyakorlatok feltásáról, valamint az egykori Közvágóhíd és környékének vizsgálatáról szóló kutatásával elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói ösztöndíját.
A hallgató az országos fejlesztéspolitikai tervek, Budapest fejlesztéséről szóló dokumentumok, valamint a közterületek fejlesztésének kérdéseit tárgyaló irodalmak mellett dolgozatában a mentális térképezés módszerével tárta fel a környéken élők, valamint további területhasználók az egykori Közvágóhíd és környékének átalakulásáról alkotott képet, amely eredmények rávilágítanak a beruházás mérhető és nehezen számszerűsíthető szubjektív társadalmi vonásaira is, amelyek a terület hosszú távú sikerességét befolyásolhatják.
Bozsoki Fruzsina kutatói attitűdjét a természettudományos kérdések időbeli, területi és társadalompolitikai vonatkozásainak vizsgálata jellemzik, mindemelett jelentős a tudomány- és oktatástámogató tevékenysége is, amelyet a BME Környezetgazdaságtan Tanszékén több félévben is elvégzett demonstrációs tevékenysége is alátámaszt. A hallgató a jövőben tudományos pályára készül, végzett szakemberként célja a hazai városfejlesztés aktív alakítójává, részvevőjévé válni. Bozsoki Fruzsina dolgozatának színvonala, eddigi tudományos tevékenysége egyértelemű elköteleződését fejezi ki a tudományok iránt.

Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj 2020

„ŰR-TECHNOLÓGIA-FÖLD”

Sajtóanyag 2020 letölthető (pdf) >>

Képes beszámoló GD ösztöndíj 2020 letölthető (pdf) >>

Idén júniusban ünnepeljük Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, majd a jövő év decemberében lesz 50 éve, hogy átvette a fizikai Nobel-díjat. A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy határozott, hogy a köztes másfél esztendős időszakot a tartalmas és újszerű emlékezésnek szentelve GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. Az Emlékévek megalakítandó Programbizottságát és a tervezést az idei tavaszt beárnyékoló világjárvány keltette kötelező elővigyázatosság korlátozza ugyan, de vannak azonban olyan kezdeményezéseink, amelyek ebben az időszakban is megvalósíthatóak. Ezen programsorozat keretében hirdettük meg az idei Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatunkat is. Kérem kövessenek minket honlapunkon (www.gabordenes.hu), a facebookon (Gábor Dénes-díj) és a youtube-on.

Középen Dr.Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke, tőle balra Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, tőle balra Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, tőle balra Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Körülöttük a díjazott diákok, az őket felkészítő tanárok és a családtagok.

Idei középiskolai ösztöndíj pályázati kiírásunk az űrtechnológiai kutatási eredmények földi hasznosításának, valamint a bolygónkon kívüli, a föld légkörén túli világhoz kapcsolódó, már létező-, vagy még a fantázia kategóriájába sorolható jövőképekre irányult – a mérnöki teljesítményeknek és innovációknak a kutatási-, a fejlesztési- és hasznosítási lehetőségek tükrében. Leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint:
„A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni”

 

MTA Díszterem

 

Idei pályázatunkat a Magyar Asztronautikai Társaság közreműködésével hirdettük meg. Örömünkre szolgált, hogy a BME Tehetségsegítő Tanács, a BME Simonyi Károly Szakkollégium, az ELTE Fizikai Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. Továbbá céljaink mellé állt több, az űrkutatásban elismert szakember, akik a pályázatok elbírálásában is segítették munkánkat.

A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat:
1. Az űrtechnológiai eredmények földi hasznosítása
2. Emberek helyett robotok az űrrepülésben
3. A műholdas földmegfigyelés kora
4. Újra magyar személyzet az űrben

A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 13 elbíráló. Az elbírálásra az űrkutatással, űrtechnológiákkal foglalkozó szakemberek és a kuratórium tagjai vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.

Legsikeresebbnek a „Az űrtechnológiai eredmények földi hasznosítása” témakör bizonyult, itt 5 ösztöndíjra érdemes dolgozat született. A kuratórium a 2020-as évben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:
1 nyertes pályázó 250.000,-Ft ösztöndíj, 2 nyertes pályázó 150.000,-Ft ösztöndíj, 4 nyertes pályázó 100.000,-Ft ösztöndíj és 5 nyertes pályázó 50.000,-Ft ösztöndíj.

A középiskolai ösztöndíjakat, az OTDT Tehetségútlevelét és a Rákóczi Szövetség különdíját a kialakult pandémiás veszélyhelyzet miatt a szokásostól eltérően nem Gábor Dénes születésének évfordulóján június 05-én, hanem egy későbbi időpontban 2020. szeptember 18-án adtuk át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. 

Ünnepségünk díszvendégei:
Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke
Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke

A rendezvényt Dr. Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, akit Dr. Hudecz Ferenc alelnök úr köszöntője követett, majd Dr. Csépe Valéria akadémikus szólt a diákokhoz. Szendrő Péter professzor a “Tehetségútlevelet” mutatta be, majd Martényi Árpád alelnök úr a Rákóczi Szövetség által felajánlott táborozásról szólt néhány szót. Három nyertes diák, Fiák Ádám, Borbély Zalán Zoltán és Varga Bence tarthatott előadást pályázatáról az MTA falai között. Az ünnepséget állófogadással zártuk a MTA Krúdy termében.

 

Az idei díjátadónk a védekezés és az óvatosság jegyében telt.

250 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Fiák Ádám, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Simon Gyula.
Pályázatának címe: Robotok és mesterséges intelligencia alkalmazása az űrkutatásban

 

250eFt-os Ösztöndíjas – Balról jobbra: Dr. Hudecz Ferenc, Fiák Ádám, Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Szendrő Péter

 

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Türk Zsuzsanna.
Keresztes Réka, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Csilla.

 

150eFt-os Ösztöndíjas – Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Borbély Zalán Zoltán,  Dr. Hudecz Ferenc

 

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
Szontagh Bence, a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Horváth Gabriella.
Vámos Zsigmond Tamás, Váci Madách Imre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kardos Tibor.
Keresztes Sámuel, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia.

 

100eFt-os Ösztöndíjasok – Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Varga Bence, Szontagh Bence, Vámos Zsigmond Tamás, Dr. Csépe Valéra

 

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Losonczi Márta, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.
Munkácsi János, a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosip. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Bagány Máté.
Fejes Dániel Róbert, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Inform. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Janó Éva.
Szilvágyi Dániel Zoltán, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazd. és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra.

 

50eFt-os Ösztöndíjasok – Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Fejes Dániel Róbert, Losonczi Márta, Szilvágyi Dániel Zoltán, Dr. Szendrő Péter

 

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak:
Paskuj Benjámin, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola tanulója, felkészítő tanára Csiszár Imre.
Szabó Ádám, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra.
Berki Balázs, a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Rácz Rita.
Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea.
Bokor Levente, a ELTE Bolyai János Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
Matolcsi László Levente, a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója, felkészítő tanára Baráth Károly Artúr.
Verebélyi Dóra, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vörösné Stark Melinda.
Szabadi Kata, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda és Kollégium tanulója, felkészítő tanára Fábián Mariann.

 

Könyvjutalmasok 2020 – Balról jobbra: Dr. Csépe Valéria, Dr. Bendzsel Miklós, Szittyai Anna, Bokor Levente, Verebélyi Dóra, Szabadi Kata

 

Köszöntöttük a tanárokat, akik az idei pályázatunkon segíthették eredményes szerepléshez a tanulókat:
• Simon Gyula, Debreceni Fazekas Mihály Gimn.
• Türk Zsuzsanna, Fazekas Mihály Gimnázium
• Szabó Csilla, Kisvárdai Bessenyei Gy.Gimn.és Kollégium
• Finta Zsanett, ELTE Bolyai János Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium
• Horváth Gabriella, Deák Téri Evangélikus Gimnázium
• Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium
• Kardos Tibor, Váci Madách Imre Gimnázium
• Kurcsics Rafaella, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium
• Janó Éva, Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnázium
• Bálint Nóra, Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont
• Bagány Máté, Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosip.Szakgimnázium
• Rácz Rita, Debreceni Ady Endre Gimnázium
• Ladányi Andrea, Dugonics András Piarista Gimnázium
• Vörösné Stark Melinda, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium
• Fábián Mariann, Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
• Csiszár Imre, SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola
• Baráth Károly Artúr, Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Felkészítő tanárok – Balról jobbra: Dr. Hudecz Ferenc, Finta Zsanett, Türk Zsuzsanna, Rácz Rita, Horváth Gabriella, Kurcsics Rafaella, Dr. Bendzsel Miklós

 

Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség és az Országos Tudományos Diákköri Tanács.

Szendrő Péter professzor az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség alelnöke

A teljes díjátadó közvetítése megtekinthető:

 

Külön szeretnénk megköszönni az elbírálást segítő, az űrkutatásban jártas következő szakemberek munkáját:
Dr.Both Előd, Dr.Frey Sándor, Dr.Hirn Attila, Dr.Kazi Károly, Dr.Opitz Andrea, Dr.Sik András, Szegő Károly, Prof. Emeritus, Tandi Zsuzsanna.

A program támogatói: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., Országos Tudományos Diákköri Tanács, Rákóczi Szövetség

Szakmai együttműködő partnerek:
BME Tehetségsegítő Tanács, BME Simonyi Károly Szakkollégium, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Asztronautikai Társaság, Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Schönherz Stúdió.