A díjakat december 22-én, a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen vehették át a Kuratórium döntése alapján kiválasztott szakemberek.
A méltó helyszín kifejezi a kiemelkedő innovációs eredmények és ezen eredményeket létrehozó alkotók erkölcsi elismerésének országos jelentőségét.
Az ünnepség fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

 

Díjazottak

Felső sorban balról jobbra:
Barabási Albert-László,
Bagaméry István,
Simonyi Sándor,
Babcsán Norbert,
Frank Péter,
Józsa János,
Berényi Antal,
Ürge László

Középső sorban balról jobbra:
Szabó Csaba,
Dolhay Balázs,
Meiszel László,
Kovács László

Alsó sorban bal szélen:
Szlancsik Attila

Díjátadók az átadás sorrendjében

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Lovász László, az MTA elnöke, Gyulai József kuratóriumi elnök, Barabási Albert-László részére
Palkovics László államtitkár (EMMI), Gyulai József, Bagaméry István és Simonyi Sándor részére
Lepsényi István államtitkár (NGM), Gyulai József, Babcsán Norbert és Frank Péter részére
Lovász László elnök (MTA), Gyulai József, Józsa János részére
Monszpart Zsolt elnökhelyettes (NKFIH), Gyulai József, Berényi Antal és Ürge László részére
Vágujhelyi Ferenc elnök (NHIT) és Blaskó Gábor kurátor, Szabó Csaba Attila részére
Farkas Szabolcs elnökhelyettes (SzTNH) és Drozdy Győző kurátor, Dolhay Balázs részére
Farkas Szabolcs elnökhelyettes (SzTNH) és Karsai Béla kurátor, Meiszel László részére
Bendzsel Miklós, az SzTNH korábbi elnöke és Gyulai József, Kovács László részére
Kollár László rektor-helyettes (BME) és Gyulai József, Szlancsik Attila részére

Bagaméry István

Villamosmérnök, a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója.

A vállalaton belüli világszínvonalú innovációs műhely létrehozásáért; számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő, a világon elsőként piacra vitt, többszörös Innovációs Nagydíjas SPECT, PET, CT és MRI modalitásokat átfogó képalkotó berendezéscsalád kifejlesztésében, azok sikeres nemzetközi piacra vitelében; és a debreceni új Nukleáris Medicina Központ létrehozása terén elért eredményeiért.

Dr. Simonyi Sándor

Gépészmérnök a TRIGON Electronica Kft. ügyvezetője.

A gépjármű hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások, illetve a járműkomponensek vizsgálati technológiáinak és tesztberendezéseinek fejlesztése terén elért, hazai és nemzetközi szinten elismert alkotó tevékenységéért, melyeket három önállóan és 27 társszerzőként elnyert szabadalom is fémjelez, s melyeket a hazai KKV szektor eredményesen hasznosít; továbbá az innovációs folyamatok megismertetésében, elterjesztésében, az egyetemi hallgatók gyakorlatorientált képzésében vállalt munkásságáért, a szakmai
szervezetekben betöltött szerepéért.

Dr. Babcsán Norbert

Mérnök-fizikus, az Aluinvent Zrt. alelnöke és technológiai igazgatója.

A XXI. század új anyagának, az alumíniumhabok fejlesztése, széleskörű elterjesztése és üzemszerű gyártása területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő, hazai és nemzetközi szabadalmakkal is védett innovatív tevékenységéért, konkrétan az új alumíniumhabból készült, mikrometeorit elnyelő panelek, űrtükör szendvicspanelek, irányított hővezetésű panelek termékfejlesztéseinek irányítása, a járműipari haböntvények, robbanásvédelmi panelek és az építőiparban használható alumínium hab burkolati panelek fejlesztése terén elért eredményeiért.

Frank Péter

Gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója.

A korszerű matematikai és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért, a magyar gazdaság húzóágazatában, a járműgyártásban az elektropneumatikus és az elektromechanikus fékrendszerek, a nehéz haszonjárművek alapvető
járműdinamikai szabályozó algoritmusai, az autonóm járművek, a vasúti járművek üzemanyag-fogyasztást optimalizáló rendszerének fejlesztésében vállalt alkotó közreműködéséért, a nemzetközi színtéren működő kutató-fejlesztő kollektíva munkájának sikeres irányításáért, a magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenység bővítéséért.

Dr. Józsa János Balázs

Építőmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára és jelenlegi rektora, az MTA tagja.

Az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért; a tavi, folyami környezetben lejátszódó folyamatok innovatív vizsgálati módszereinek kifejlesztésében és a gyakorlatba való átültetésében; tavaink, folyóink vízgazdálkodási feladatainak megoldását segítő egyetemi és akadémiai kutatói műhely létrehozásában; a nagyfelbontású mérési infrastruktúra és a nemzetközi együttműködések kialakításában; a mikrometeorológiai elmélet kidolgozásában; a vízfolyások vízminőségének modellezhetőségét segítő, meghatározó jellegű alkotó tevékenységéért, mely eredmények a hazai vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben hasznosulnak.

Dr. Berényi Antal

Orvos, orvos-közgazdász, neurofiziológus, a Szegedi Tudományegyetem Állatorvosi Kar Élettani Intézet egyetemi adjunktusa.

Az idegtudományi méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítőrendszer és a mikroelektródák fejlesztése terén elért eredményeiért, amely egy nagyságrenddel több idegsejt egyidejű megfigyelését teszi lehetővé; a szegedi világszínvonalú idegtudományi laboratórium
létrehozásában vállalt meghatározó szerepéért; az automatizált, felügyelet nélküli epilepsziás rohamdetektálási algoritmus és implantálható rohamfelügyeleti rendszer fejlesztése során létrejött alkotásaiért, amely minőségi változást jelent az extracelluláris idegélettan vizsgálatokban; továbbá az idegtudomány területére kiterjedő iskolateremtő tevékenységéért.

Dr. Ürge László

Vegyész, a DBH Investment Zrt. ügyvezető igazgatója.

A világpiacon is sikeres – a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését és előállítását támogató – új termékek és technológiák kidolgozása során nyújtott tudományos közreműködéséért, és a megvalósításhoz szükséges szervezetek létrehozásában és sikeres működtetésében végzett szakmai-üzleti vezetői tevékenységéért; az Innovációs Oszkár Díjjal is elismert, az áramlásos kémiai technológián alapuló integrált eszköz megalkotásában való részvételéért, és világpiaci bevezetése terén elért jelentős eredményeiért; a hazai innovációs életben példaértékű társadalmi szerepvállalásáért.

GÁBOR DÉNES-DÍJ „KÜLHONI FOKOZAT”

Dr. Barabási Albert-László

Fizikus, hálózatkutató, a Közép-európai Egyetem professzora, az MTA külső tagja.

A magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, nevezetesen a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott, széleskörű nemzetközi visszhangot kiváltó, a gyakorlati, üzleti életben sokrétűen hasznosítható eredményeiért, melyek a gyógyszertervezésben, az informatika, a szociológia, a szabályozáselmélet, a biokémia és az orvostudomány terén, valamint a humán mobilitás vizsgálatában sikerrel alkalmazhatók, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás hírnevét a világban. Nagysikerű népszerűsítő könyvei közelebb viszik a hálózatkutatás
eredményeit a nagyközönséghez.

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

Dr. Kovács László

Matematika–fizika szakos középiskolai tanár, főiskolai és egyetemi oktató, fizikatörténész.

A Gábor Dénes-i örökség feltárása, kutatása, védelme és ápolása, továbbá az eredmények közreadása területén végzett, több évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult a tudós nevével fémjelzett szellemiség átörökítéséhez.

GÁBOR DÉNES ÉLETMŰ DÍJ

Dr. Szabó Csaba Attila

Villamosmérnök, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa

A szélessávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért, a közösségi hálózati technológiák, alkalmazások és szolgáltatások, üzleti modellek innovatív kidolgozásáért és értékteremtő megvalósításáért valamint a tudományos eredményeket bemutató nemzetközi szakmai konferenciák szervezéséért és angol nyelvű folyóiratok létrehozásáért, magas szintű főszerkesztői munkájáért.

Dr. Dolhay Balázs

Orvos, a Dolhay Klinika Egészségügyi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

A nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai módszerek és terápiás megoldások terén végzett, több évtizedes innovatív fejlesztési, feltalálói tevékenységéért, melynek eredményeként számos, iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, az egészségügy területén széles körben hasznosított és keresett termék született.

Dr. Meiszel László

Vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó.

Az új műszaki elveken alapuló polipropilén szálgyártási eljárás kidolgozása és a gyártó üzem megvalósítása, az első magyar membrángyártó üzem és kutató bázis létrehozása, a hazai szénszálgyártás előkészítése, az Alkalmazástechnikai Kutató létrehozása terén elért eredményeiért, iparjogvédelmi tudatossággal párosult, példaértékű feltalálói tevékenységéért.

Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj – „Jövőképem”

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a holográfiát, amelyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.
A 60-as évektől kezdve figyelmét mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei.
A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.
A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése érdekében „Jövőképem” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Ösztöndíj pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.
Örömünkre szolgált, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a KELLO Könyvtárellátó Kft., a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Telekom Zrt., a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. A felhívás megjelent a világhálón is. (pl. palyazatmenedzser.hu, ujnemzedek.hu, kutdiak.hu, kuttanar.hu, imami.hu, hildszki.hu, stb.) is.
A vállalkozó kedvű diákok az alábbi négy témakörben fogalmazhatták meg víziójukat:
• Az infokommunikáció etikai, biztonsági kérdései, az eszközök használatának körülményei (a megosztás, posztolás, lájkolás, hekkelés, stb. veszélyei, illetve következményei)
• Digitális orvoslás és nanomedicina jövőkép (pl.: emberbe ültethető elektronikus készülékek üzembiztos működése, azok szándékos zavarásának megelőzése, stb.)
• A holográfia felhasználása a modern kutatásban
• Elektronoptika fejlődése, modern mikroszkópok (PEM/SEM – pásztázó elektron-mikroszkóp, TEM – transzmissziós elektronmikroszkóp, etc.)
A népszerűsítés eredményeként 8 budapesti, 33 vidéki és 8 külhoni középiskolából 115 diák (29 budapesti, 71 vidéki, 15 külhoni) jelentkezett. Közülük 53-an az „Infokommunikáció”, 43 diák a „Medicina”, 14 fő a „Holográfia” és 5 tanuló az „Elektronoptika” témakört jelölte meg dolgozata témájául. A 83 beérkezett pályázatból (72 %) 40 dolgozat az első, 30 a második, 11 a harmadik és 2 a negyedik témakörrel foglalkozott.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 27 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét legalább négy ill. legfeljebb kilenc elbíráló által adott pontok átlaga határozta meg.

A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, a programot támogató szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Balázs Csenge, a Zentai Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Árokszállási Laura
Lévai Emese Sarolta, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, tanulója, felkészítő tanára Medvegyné Máthé Krisztina
Suhajda Eszter, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Bacsó Viktória
Nemes Tamás Márk, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba

70 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Boros Botond Dániel, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vicze Zsolt
Gál Laura Dalma, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba
Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanárai Csordásné Marton Melinda és Kovácsné Kovács Ágnes
Szegedi Ágnes Cintia, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi-Szittyai Andrea

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ilia Bence, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra
Lipcsei Sándor, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium diákja, felkészítője Gál Gabriella Éva
Pál Fanni Ilona, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba

30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ádám Petra, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vicze Zsolt
Berecz Kinga Réka, a Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Éliás Tamás
Nagy Abonyi Luca, a Zentai Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Nagy Szilvia
Springer Barnabás, a pécsi Leöwey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hegedűs János
Ténai Éva, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Halász László
Várhidi Eszter, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Várhidi Gyula

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta
Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Horvát Melinda, a Zentai Gimnázium, Szuhaj Katinka, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Tóth Flóra, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Gulyás László, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és Pallagi Patrik, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanulója

Különdíjakat ajánlott fel a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Rákóczi Szövetség és a T-Systems Magyarország Zrt. is.
Az ösztöndíjasok megkapták az OTDK által adományozott „Tehetség útlevelet” is.

A díjakat a 2016. június 3-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.
Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk valamennyi közreműködőnek, akik önzetlen munkájukkal segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, és valamennyi támogatónak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak.