Az ünnepélyes díjátadás programja

A 2014. december 18-án 11 órakor, az Országház Felsőházi Termében megrendezett ünnepélyes díjátadás programja.

Himnusz

Köszöntők:
• Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
• Prof. Gyulai József, a kuratórium elnöke
• Jamrik Péter vezérigazgató, az Alapító képviselője

Díjátadás:
• In Memoriam Gábor Dénes elismerés (külhoni díjazott)
(Díjátadók: Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• Gábor Dénes-díj (külhoni díjazott)
(Díjátadók: Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• Gábor Dénes-díj (7 díjazott)
(Díjátadók: Dr. Palkovics László az Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára; V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára; Dr. Lovász László, az MTA elnöke; Dr. Bendzsel Miklós, az SzTNH elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• In Memoriam Gábor Dénes elismerés
(Díjátadók: Dr. Bendzsel Miklós, az SzTNH elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj (1 díjazott)
(Díjátadók: Dr. Péceli Gábor BME rektor; Prof. Gyulai József)

Tájékoztatók:
• A Miskolci Egyetem és az Alapítvány által kiírt Gábor Dénes Diplomatervezési Ösztöndíj pályázatról
• A 2014. évi „Dolcler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíjról
• A „Találjuk fel a Holnapot!” középiskolai ösztöndíj pályázatról
Csoportképek készítése (díjazottak és díjátadók)
Szózat

Moderátori feladatokat Pomezanski György látta el.

Külhoni díjak:
Dr. Bitay Enikő (In Memoriam)
Dr. Dusza János (Gábor Dénes-díj)

Gábor Dénes-díjak:
Solymosi János
Dr. Haidegger Tamás
Dr. Szikla Zoltán
Dr. Guttman András
Dr. Karger-Kocsis József
Dr. Augusztinovicz Fülöp
Katona Gergely

In memoriam Gábor Dénes elismerés:
Dr. Szelezsán János

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj:
Borbás Enikő

„DOCLER Holding Új Generáció” Gábor Dénes-díj:
Lám István

Támogatók

A Gábor Dénes-díj fenntartását, programjaink megvalósítását 2014-ben támogatták:
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Tudományos Akadémia, ANK Autós Nagykoalíció, Darholding Kft., Docler Holding Kft./WML Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Gödölle, Kékes, Mészáros Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, INNOVATEXT Zrt., Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., KELLO Könyvtárellátó Kft., LambdaCom Kft., MANO Hologram Kft., Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, MVM Magyar Villamos Művek Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt., NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., Patinorg Kft., Richter Gedeon Nyrt., Servier Kutatóintézet Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., WebEye Magyarország Kft.,magánszemélyek 1%-os SzJA hozzájárulása.

 

Díjazottak

Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp

Villamosmérnök, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék egyetemi tanára.

A környezeti zajcsökkentési és rezgéscsillapítási eljárásokhoz kapcsolódó, a modern számítástechnika által támogatott numerikus számítási és tervezési eljárások fejlesztése és alkalmazásba vétele terén elért eredményeiért, melyeket a kiemelt beruházások körébe tartozó (Művészetek Palotája, 4-es metró, Rákóczi híd, Déli összekötő vasúti híd, Nemzeti Színház, Zeneakadémia) akusztikai és rezgésszigetelési mérések és elemzések fémjeleznek.

Dr. Dusza János

Fizikus és anyagkutató, a Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének tagja, az MTA külső tagja.

A korszerű anyagtudomány, kutatás és fejlesztés, valamint a technológiai transzfer rendszerekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és az európai kutatási térségbe történő integrációja során, a „Visegrádi országokkal” együttműködve végzett sikeres tevékenységéért, publikációs munkájáért, és azért a tudás átadási aktivitásáért, amivel hozzájárult az anyagkutatók új generációjának kineveléséhez.

Dr. Guttman András

Okleveles vegyészmérnök, az MTA külső tagja, a Pannon Egyetem Műszaki Kémiai Kutatóintézet professzora, a Lendület 3 kutatócsoport vezetője.

Az ezredforduló kémiáját, biológiáját és orvostudományát új alapokra helyező genomika, proteomika és glikomika fejlődését megalapozó korszerű bioanalitikai kutatások (kapilláris elektroforézis, mikrochipek fejlesztése és gyakorlati alkalmazása, biomarkerek, keringő ráksejtek vizsgálata), továbbá a bioszeparációs tudományok terén elért eredményeiért, melyeket több száz tudományos publikáció és 23 megvalósult szabadalom is fémjelez.

Dr. Haidegger Tamás

Villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, az Óbudai Egyetem adjunktusa, a Hand-in-Scan Kft. ügyvezetője.

A digitális képfeldolgozáson alapuló, az orvosi kézhigiénia objektív ellenőrzésére alkalmas berendezés prototípusának megalkotása, a termék kifejlesztése és a Hand-in-Scan szabadalomra alapozott start-up vállalkozás létrehozása terén kifejtett alkotó közreműködéséért, valamint az eszköz nemzetközi szintű elterjesztéséért, sebészrobotikai eredményeiért.

Dr. Karger-Kocsis József

Okleveles vegyészmérnök, a BME egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozit-technológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója.

A természetes és mesterséges polimerek és kompozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és alkalmazása; az anyagvizsgálati módszerek, technikák kidolgozása és továbbfejlesztése; a mátrix/erősítőanyag határfelületi kölcsönhatások tanulmányozása, műanyag és gumi hulladékok újrahasznosítása terén elért eredményeiért, a környezetvédelmi jelentőségű szabadalmak kidolgozásában vállalt alkotó közreműködéséért.

Solymosi János

Villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Kft. űrtechnológiai igazgatója.

a hazai űripari cég alapításában, az üzletépítésben, az űrtechnológia, a hazai műholdas űrtávközlés és a korszerű repülőgép fedélzeti berendezések fejlesztésében, az intelligens robotrepülő technológia meghonosításában és nemzetközi piacra vitelében, az űrtechnológiai minőségellenőrzésben vállalt meghatározó alkotó tevékenységéért, a magyar szaktudás nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

Dr. Szikla Zoltán

Papírgyártó mérnök, a Hamburger Hungária Erőmű Kft. ügyvezető igazgatója.

A magyar papíripar felvirágoztatásában vállalt meghatározó tudományos, szakmai, szervező és irányító tevékenységéért, mely példája is lehet a XXI. század hatékony ipartelepítési módszereinek.
Szikla Zoltán irányításával – a papírgyártás kedvezőtlen hazai adottságai ellenére – a hulladékokból környezetkímélő technológiával csomagolóanyagot gyártó és exportáló cég a határainkon messze túlnyúló módon vált a régió vezető vállalatává, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás hírnevét.

Katona Gergely

Fizikus, a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. egyik ügyvezetője.

Az agykutatásban új lehetőségeket teremtő, a világon először bevezetett, valós idejű három dimenzióban szkennelő akuszto-optikán alapuló mikroszkóp létrehozása és a gyors háromdimenziós két-foton mikroszkópok teljes moduláris szoftverének megírása terén nyújtott alkotó közreműködéséért. A Femto3D-AO mikroszkóp sejt szintű felbontással alkalmas a kiterjedt idegsejt hálózatok aktivitásának optikai mérésére, a jelenleg elérhető lézerpásztázó mikroszkópok mérési sebességéhez képest egymilliószoros sebességgel.

 

In memoriam Gábor Dénes oklevél

Dr. Bitay Enikő

mérnök-informatikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára, a határainkon túli magyar tudományos műhelyek vizsgálata, a technikatörténeti örökség feltárása, kutatása és védelme, a fiatal műszakiak tudományos találkozóinak létrehozása és az eredmények közreadása területén elért eredményei elismeréseként.

Dr. Szelezsán János

Matematikus, kandidátus, professor emeritus, a Gábor Dénes Főiskola egyik alapítója, oktatója és egykori rektora, a Főiskolát fenntartó Alapítvány kuratóriumi elnöke, a magyar programozás elmélet első úttörője, a Gábor Dénes-i krédónak megfelelő tevékenységéért, melynek szellemében összeköti a tudományt, az alkotást a jövő generációjának nevelésével, a nagy rendszerek menedzselésével.

 

 

“DOCLER Holding Új Generáció” Gábor Dénes-díj

Lám István

Mérnök-informatikus Msc, a TRESORIT Kft. ügyvezető igazgatója, a Crysys Labor keretein belül végzett tudományos munka, a felhő alapú tárolás és szinkronizálás piacára új, a piacra lépéstől napjainkig egyedinek számító biztonsági megoldásokat kínáló termék bevezetése, az elméleti felfedezés megvalósítása, a sikeres start-up létrehozása során tanúsított alkotó munkájáért.

 

 

GÁBOR DÉNES KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

100 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Gréczi László Ádám a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola, Lévai Emese Sarolta a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium és Suhajda Eszter a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (a pályázat benyújtásakor a Kecskeméti Bolyai Gimnázium) tanulója.

90 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Szabados Richárd és Tóth Márkó, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulói.

70 eFt-os ösztöndíjban részesült:
Ocskó Márk a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola diákja.

60 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Kroll Tamás Dávid és Mezei Rozália, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, valamint Shaltout Sára a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója.

50 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Horváth Gergely a Petrik Lajos Szakközépiskola és Szabó Ádám a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulója.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta
Boros-Major Péter és Tóth Szabolcs a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Böröcz Berta a Lóczy Lajos Gimnázium, Kémenes Edina a Salamon Ernő Elméleti Líceum (Románia) és Vörös Kristóf a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója.

Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány.

A díjakat a 2014. november 27-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.
Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk valamennyi közreműködőnek, akik önzetlenül segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, valamennyi támogatónak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak, a Magyar Tudományos Akadémiának a méltó helyszín biztosításáért, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ munkatársainak a színvonalas megrendezéshez nyújtott áldozatos munkáért.