2012 december 20-án adták át a Parlamentben a Gábor Dénes nevével fémjelzett díjakat.

Gábor Dénes-díj 2012

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján

MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj-ban részesültek:

Dr. Dán András villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára.
Dr. Imecs Mária villamosmérnök, egyetemi tanár, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök-professzora.

Gábor Dénes-díjban részesültek, az NFÜ ill. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával:

Ifj. Duda Ernő menedzser, címzetes egyetemi docens, a SOLVO Biotechnológiai Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Dr. Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, az MTA doktora, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója,
Dr. Peták István orvos, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, Pathobiokémiai Munkacsoport tudományos főmunkatársa, a KPS orvosi biotechnológiai vállalkozás alapítója és szakmai vezetője,
Dr. Tóth Magdolna kertészmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,
Dr. Vígh László vegyész, címzetes egyetemi tanár, akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet kutatóprofesszora.

“DOCLER Holding Új Generáció” Gábor Dénes-díjat kapott:

Rátai Dániel informatikus, feltaláló, a 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. általános fejlesztésvezetője,

A díjak átadásában, Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök mellett közreműködtek

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter képviseletében Horváth Attila Imre helyettes államtitkár,
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
Dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke,
Dr. Deák Csaba a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese,
Dr. Péceli Gábor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora,
Baji Csaba az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója,
Nemes Tamás, a DOCLER Holding kommunikációs igazgatója.

A Gábor Dénes nevével fémjelzett középiskolai és egyetemi ösztöndíjjal elismert fiataloknak nyilvánosan gratulált Bertalan Zsolt a MAVIR Zrt. vezérigazgatója, és Dr. Hodász István az EGIS Nyrt. vezérigazgatója,

A laudációk és a sajtóanyag elektronikus formában innen letölthető

Sajtóanyag GDD 2012 letöltés (DOC)

A sajtófotókat a http://foto.bme.hu/gabordenes/ címről lehet letölteni.

MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj

 

Dr. Imecs Mária

Villamosmérnök, egyetemi tanár, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök-professzora.

MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj-ban részesült.

A villamos hajtások, nevezetesen a kalickás aszinkron motoros hajtások kettős mező-orientációs, vektoriális struktúrájának továbbfejlesztése és implementációja terén elért eredményeiért, mely a szabályozási struktúra paraméter-függőségét a minimálisra csökkentve javítja a nyílt hurkú, feszültségben vezérelt ISzM (impulzus-szélesség-modulációs) eljárásokat alkalmazó digitális jelfeldolgozó vezérlőegységet tartalmazó rendszerek minőségét, ezzel is növelve a villamos motorokban és generátorokban az energiaátalakítás hatékonyságát, továbbá a felsőfokú oktatás, a doktorandusz képzés terén kifejtett eredményes tevékenységéért.

Dr. Dán András

Villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára.

MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj-ban részesült.

A villamos hálózatok zavartalan üzemét befolyásoló különféle jellegű nemlineáris zavarforrások-felharmonikusok, aszimmetria, feszültségletörés, flicker torzításainak keletkezési helyét, a zavarok mértékét, hálózati terjedését meghatározó elméleti, mérési és kiértékelési módszer kidolgozása és az alkalmazást biztosító műszer fejlesztése terén nyújtott alkotó tevékenységéért, a harmonikus és alapharmonikus hálózati veszteség együttes kezelésére kidolgozott eljárásáért, továbbá a középfeszültségű szabadvezeték hálózatok földzárlati hibahelyének igen gyors meghatározási módjának kidolgozásáért, az első hazai tervezésű kisszeles háztartási méretű szélerőmű villamos berendezéseinek tervezésében és üzembe helyezésében nyújtott alkotó közreműködéséért, valamint a fiatal doktoranduszokból és doktorokból álló „smart grid” egyetemi kutatóhely létrehozásáért, fenntartásáért és tudományos életbe való bevezetéséért.

Díjazottak

 

Dr. Katona Tamás János

Mérnök-hőfizikus, az MTA doktora, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója.

Gábor Dénes-díjban részesült.

Az atomerőmű földrengés-biztonsága felülvizsgálatának és megvalósítási koncepciójának valamint módszertanának kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén nyújtott alkotó közreműködéséért, a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló módon megvalósult kivitelezés felügyeletéért, az erőmű üzemidő hosszabbítására vonatkozó stratégiai döntés kezdeményezése és előkészítése, majd a program kidolgozása során tanúsított meghatározó alkotó tevékenységéért.

Dr. Peták István

Orvos, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, Pathobiokémiai Munkacsoport tudományos főmunkatársa, a KPS orvosi biotechnológiai vállalkozás alapítója és szakmai vezetője.

A célzott daganatellenes gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztikai módszerek kidolgozásáért, az elért eredmények gyakorlati hasznosításában vállalt meghatározó szerepéért, amellyel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a daganatos betegek számára ma már a gyakorlatban is hozzáférhetővé válnak a célzott terápiás lehetőségek, továbbá a magyar kutatók nemzetközi szintű eredményeinek megismertetéséért, és ezzel megbecsültségüket növelő munkásságáért.

Dr. Tóth Magdolna

Kertészmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Az alma hazai fajtahasználatának korszerűsítését célzó fajtaértékelő kutatásaiért, a hazai üzemi almatermesztésben mintegy 60%-os arányban szereplő almafajták honosításáért, az alma rezisztencianemesítés hazai megalapozásában és kidolgozásában végzett alkotó munkásságáért, négy államilag elismert és szabadalmaztatás alatt álló almafajta és hét fajtajelölt nemesítéséért, a gyümölcs biobanki tevékenység nemzetközileg is sikeres irányításáért, a szakember utánpótlásban, a PhD. képzésben vállalt áldozatos munkájáért.

Dr. Vigh László

Vegyész, címzetes egyetemi tanár, akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet kutatóprofesszora.

A „membrán termoszenzor” hipotézis megalkotásáért, a stresszfehérje alapú gyógyszerkutatás és fejlesztés új alapokra helyezésében tanúsított úttörő munkásságáért, a különböző betegségek potenciálisan új diagnosztikai eljárásaként alkalmazható lipidomika magyarországi bevezetésében vállalt meghatározó szerepéért, a „Biopolisz” program kidolgozását segítő alkotó közreműködéséért, a Szeged-Debrecen pólusvárosok gyógyszerkutatási ill. fejlesztési céljainak sikeres összehangolásáért, hazai és nemzetközi tudományszervező munkásságáért.

Ifj. Duda Ernő

Menedzser, címzetes egyetemi docens, a SOLVO Biotechnológiai Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A hazai biotechnológia fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai- közéleti- és vezetői tevékenységéért, több piacvezető kreatív, innovatív vállalkozás létrehozása és sikeres menedzselése, a több mint 100 fős képzett, nemzetközi szakembergárdát foglalkoztató, munkahelyteremtő, és globális piacvezető, független, közép- és kelet-európai biotechnológiai vállalat megalapítása, fejlesztése, működtetése során tanúsított meghatározó irányító szerepéért, sikeres innováció szervező munkásságáért.

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

Dr. Csermely Péter

Biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének egyetemi tanára.

A fiatal tehetségek iskolateremtő felkutatása, felkarolása, támogatása és gondozása, a hálózatépítés terén végzett több évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult az alapítványi célok valóra váltásához, a Gábor Dénes nevével fémjelzett szellemiség átörökítéséhez

“DOCLER HOLDING ÚJ GENERÁCIÓ” GÁBOR DÉNES-DÍJ

Rátai Dániel

Informatikus, feltaláló, a 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. általános fejlesztésvezetője

A fiatal magyar szakemberek nemzetközi hírnevének és tekintélyének növelése terén elért teljesítményéért, a világszerte ismert és elismert, többek között az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és Japánban számos szabadalommal védett, forradalmian új technológiai megoldás kidolgozásában és a találmány piaci bevezetésében vállalt alkotó munkájáért, amelynek eredményeként képesek vagyunk a közönséges személyi számítógépeket háromdimenziós, valódi holisztikus megjelenést és valós térbeli interakciót biztosító konfigurációvá átalakítani.