Az ünnepélyes díjátadás programja

Az ünnepélyes díjátadás helyszíne, időpontja és közreműködői:

Parlament, 2007. december 20.

Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Burány Sándor MEH államtitkár

Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

Dr. Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke

Dr. Molnár Károly, a BME rektora

Garay Tóth János, a kuratórium elnöke

Pohárköszöntőt tartott: Jamrik Péter vezérigazgató (alapító) és Egyed Géza szakállamtitkár

Dr. Arányi Péter

Okleveles vegyész, matematikus, a Chinoin Zrt. alelnöke és K+F igazgatója

A díjat a magyar gyógyszerfejlesztés nemzetközi tekintélyének növelésében, számos új gyógyszer hatóanyag kifejlesztésében, a CHINOIN technológiai megújításában, új kutatási stratégiájának etikus és környezettudatos kutatói magatartásának meghonosításában, a K+F tevékenység infrastrukturális hátterének korszerűsítésében, az egyetemi képzésben és a fiatal kutatók támogatásában kifejtett munkájáért, 235 megadott szabadalom kidolgozásában való részvételéért nyerte el.

1948-ban született Budapesten. 1971-ben vegyész diplomát szerzett az ELTE-n. 1982-ben a biológiai tudomány kandidátusa, 1988-ban a biológiai tudomány doktora címet nyerte el. Szakterülete a biokémia, ezen belül a receptorok vizsgálata volt. Hosszabb nemzetközi tanulmányutak: 1979-1980, Boston, 1984-1985, Párizs. Hat éven keresztül az MTA doktor képviselője. Alapkutatási tevékenységét fokozatosan az alkalmazott kutatások irányába tágította. 1988 óta originális gyógyszerkutatással foglalkozik: előbb a Gyógyszerkutató Intézet igazgató helyettese, majd 1992 óta a Chinoin RT kutatási és fejlesztési igazgatója. Szakmai vezetésével ment végbe a Chinoin kutatásának modernizálása és integrálása Európa legnagyobb gyógyszergyárának, a sanofi-aventisnek a szervezetébe. Nevéhez 66 tudományos közlemény és 235 megadott szabadalom fűződik. Folyamatosan elősegítette az alapkutatók részvételét az originális gyógyszerkutatásban. Nagy szerepet vállal a tudományos utánpótlás nevelésében. 1973 óta megszakítás nélkül vesz részt a graduális és posztgraduális képzésben a Semmelweis Egyetemen és az ELTE Természettudományi Karán. Egyetemi magántanár (2004).

Dr. Fésüs László

Orvos, biokémikus, akadémikus, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem rektora.

A díjat a sejt és molekuláris biológia, nevezetesen az immunrendszer és a véralvadás kapcsolatának vizsgálata, a természetes sejthalál molekuláris mechanizmusának megismerése, a fehérje keresztkötő enzimek szerepének feltárása terén nyújtott kimagasló tudományos, kutatói és oktatói tevékenységéért, az európai sejthalál kutatási programok magas szintű koordinálásáért, tudományos iskolateremtő munkásságáért kapta.

1947-ben született Hernádnémetiben. Orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte 1972-ben. Az orvostudomány kandidátusa (1978), a biológiai tudomány doktora (1988), az MTA levelező (1998), majd rendes tagja (2004). Több évig (1976-77, 1983-85) vendégkutató az USA-ban, a houstoni és a római egyetem vendégprofesszora. A Debreceni Egyetem Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az integrált egyetem alapításakor annak első és jelenlegi rektora, 2001-2007 között az Orvos-és Egészségtudományi Centrum elnöke. A Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke (2004-2007). Kutatási témája a természetes sejthalál molekuláris mechanizmusa. Eredményeit több mint 150 cikkben publikálta, azok impakt faktorainak összege több mint 450, azokra több mint 4000 hivatkozás történt, 11 szabadalom létrehozásában vett részt. Tudományos fokozatot szerzett 14 tanítványa. A Debreceni Egyetem „GenomNanotech” Regionális Egyetemi Tudásközpont és Technológia Transzfer program irányítója (2005- ). A Magyar Biokémiai Egyesület elnöke (2005-). Elismerések: Szent-Györgyi Albert Díj (1996), Debrecen Város Pro Urbe Díja (2001). Széchenyi Díj (2005). Pázmány Péter Felsőoktatási Díj (2006).

Dr. Hadlaczky Gyula

Okleveles agrármérnök, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet tudományos tanácsadója

A díjat a mesterséges kromoszómák előállítása és kutatása terén elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, a világon elsőként előállított működőképes mesterséges emlős-kromoszómákért, a vezetésével készült működőképes, tisztítható emberi mesterséges kromoszóma prototípusának előállításáért, a mesterséges kromoszóma rendszer létrehozásában végzett munkájáért, valamint a nevéhez fűződő közel félszáz szabadalom kidolgozásában való részvételéért és kimagasló felsőoktatási tevékenységéért kapta.

1948-ban született Székesfehérváron. Diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte 1972-ben, 1978-ban a biológiai tudomány kandidátusa, 1993-ban a biológiai tudomány doktora tudományos fokozatot nyerte el. A MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója. Kutatómunkájának központjában több mint két évtizede a mesterséges kromoszómák előállítása és tanulmányozása áll. Munkacsoportjával a világon elsőként állítottak elő működőképes mesterséges emlőskromoszómát. A kutatási eredményeik hasznosítására létrehozott Chromos Molecular Systems biotechnológiai vállalat szakembereivel végzett közös kutatásfejlesztés eredményeként 2004-re elkészült a mesterséges kromoszóma expressziós rendszer. E jelenleg egyedülálló génhordozó és működtető rendszer használatára számos nagy gyógyszergyártó (pl. Astra-Zeneca, Johnson and Johnson/Centocor, Pfizer) szerzett licenszet, egy vagy több fehérjegyógyszer mesterséges kromoszómával történő előállítására. Jelenleg a mesterséges kromoszóma rendszer emberi gyógyászatban történő felhasználásán dolgozik. Bejelentett, illetve elfogadott szabadalmainak száma 49. Nemzetközileg is elismert kutatási eredményeiért 2000-ben Széchenyi Dij -at kapott.

Dr. Kálmán Erika

Vegyész, az MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet igazgatója

A díjat a vizes oldatokban létrejövő korróziós inhibíciós folyamatok mechanizmusának vizsgálata, a vízkezelő szerek kifejlesztése és ipari bevezetése, a funkcionális nanoszerkezetű bevonatok kutatása terén elért eredményeiért, nemzetközi színvonalú tudományszervező és a felsőfokú szakember képzésben vállalt eredményes oktatói munkájáért, a kutatási területén megvalósult hazai és nemzetközi együttműködések kialakításáért kapta.

1942-ben született Budapesten. A Drezdai Műszaki Egyetemen 1967-ben vegyész diplomát szerzett. A kémiai tudományok doktora. A BME egyetemi magántanára. 1971 óta az MTA Kémiai Szerkezeti Kutatólaboratórium, ill. jogutódja, az MTA KKKI kutatója. 1999-től a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet, majd 2007-től az MTA Felületkémiai és Katalízis Intézet igazgatója. Szűkebb szakterülete: a határfelületek kutatása. A vizes elektrolit oldatok korróziós inhibitorainak vizsgálata új vízkezelőszer család kifejlesztéséhez vezetett. A nanokémiai kutatások az önszerveződés jelenségének tanulmányozására és funkcionális nanobevonatok kutatására irányulnak. Alap és alkalmazott kutatómunkájában hazai és külföldi kutatóhelyekkel széleskörű együttműködést valósított meg, amely számos közös kutatási projektet eredményezett.

Tudományos közleményeinek száma: 622 (271 SCI), független hivatkozások száma: 1148. 33 szabadalom, 15 könyv és könyvfejezet szerzője. 10 nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja, 9 hazai és 6 nemzetközi szervezet tagja. 2000-2002 között a Nemzetközi Elektrokémiai Társaság (ISE) elnöke. Kurt Schwabe Díj (1967), Akadémiai Fiatal Kutatói Díj (1974), CAOLA Kiváló Kutatói Díj(1987), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002), Akadémiai Díj (2002), Jedlik Ányos Feltalálói Díj (2005), Európai Korróziós Medál (2007) tulajdonosa.

Dr. Kocsis István

Gépészmérnök, a Magyar Villamos Művek vezérigazgatója.

A díjat a Paksi Atomerőmű – Országgyűlés által is elfogadott – üzemidő-hosszabbítási és teljesítmény-növelési stratégiájának kidolgozásában és a 2. blokk 1. számú aknában történt üzemzavar következményeinek elhárítási munkálataiban betöltött szerepéért, valamint a kis és közepes aktivitású hulladékok és a kiégett fűtőelemek ideiglenes és tartós tárolására vonatkozó stratégia tudományos, műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és biztonságtechnikai koncepciója kidolgozásának irányításában és végrehajtásának felügyeletében tanúsított kiemelkedő tevékenységéért kapta.

1952-ben született Pusztavámon. 1976-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, egyetemi doktori fokozatát (1985) is itt szerezte. 1991-ig a Gépészmérnöki Kar oktatója. A 90-es évek elején az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban a hazai ipart felügyelte, az ipar kormányzati szintű válságkezelését irányította. Ezt követően az állami vagyont kezelő szervezetet vezette. A 90-es évek végén az egyik legjelentősebb európai energetikai vállalatcsoportnál, az RWE-nél illetve hazai leányvállalatainál töltött be vezető pozíciókat. 2002-től a Paksi Atomerőmű Rt. vezérigazgatója, majd 2005 januárjától Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportjának vezetője, az MVM Zrt. vezérigazgatója. Gazdasági vezetői megbízatásai mellett számos tudományos-szakmai és társadalmi szervezet vezetőségi tagja, illetve elnöke, a BME Gazdasági Tanács elnökhelyettese, az OTP Nyrt. Igazgatóságának tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Tudományos és szakmai konferenciák rendszeres előadója. Paks város 2007-ben díszpolgárává avatta.

Farkas József

Gépészmérnök, menedzser gazdasági mérnök, a Sanatmetal Kft. tulajdonos igazgatója

A díjat a mérnöki tudományok és a biológiai ismeretek szintézisén alapuló traumatológiai és ortopédiai implantátumok fejlesztésében és gyártásában, a műtéti eljárások megújításában nyújtott kimagasló alkotó tevékenységéért, a világszerte is elismert vállalkozás megszervezéséért, a hazai egészségügyi műszergyártás nemzetközi tekintélyének növeléséért kapta.

1952-ben született Felsőtárkányban. 1975-ben gépészmérnöki, 1995-ben menedzser gazdasági mérnök diplomát szerzett. A néhai Bervában fejlesztőmérnök, célgép tervező, technológiai vezető. 1991-ben lett a traumatológia, ortopédia és a gerincsebészet aktív résztvevője, mikor a Finommechanikai vállalat igazgatójává választották. A krízis-menedzsment, szervezetfejlesztés és a kontrolling rendszer szakértője. A válsághelyzetű állami vállalatot, versenyképessé alakította, amerikai – brit- magyar tulajdonú DePuy-Sanatmetal Kft.-be szervezte. A JV idején a cég vezérigazgatója, 1999-től a teljesen magyar tulajdonú Sanatmetal Kft. ügyvezetője és fő tulajdonosa. Irányításával 15 év alatt a Sanatmetal innovatív vállalkozássá erősödött, termékeit 35 országban és multinacionális cégekben ismerik. Több szabadalom személyi tulajdonosa, nevéhez fűződik pl. a velőűrszegezés képerősítő nélküli disztális célzása, a flexibilis gerincfixatőr, amely Eu-i és USA szabadalom is. Az Észak Magyarországi Innovációs Tanács alelnöke, az Innovációs Tanács Választmányi tagja, a Heves megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara alelnöke. A Kft Nemzeti Minőségi Díj, Innovációs Díj, Termék Nagydíj, Észak-Magyarország Legdinamikusabban Fejlődő Vállalkozása Díj, Üzlet és Siker Minősített Vállalkozása Díj birtokosa.

Szoboszlai György

Gépészmérnök, gazdasági szakmérnök, a Magyar SUZUKI Zrt. igazgatója

A díjat a legkorszerűbb járműgyártási technológiák innovatív honosítása, a minőségirányítás komplex szemléletmódjának konstruktív installálása, az új modellek sorozatgyártásának hazai beindítása, az SX4 terepjáró sorozatgyártásának a SUZUKI konszernen belül elsőként Magyarországon való előkészítése, az új gyártástechnológiai feltételrendszer kidolgozásához és az esztergomi gyártókapacitás megnöveléséhez való hozzájárulás és az új modell gyártásának beindítása, ezzel együtt a térségben a foglalkoztatottság fenntartása és növelése terén elért eredményeiért nyerte el.

1946-ban született Debrecenben. Gépészmérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1969-ben, ugyanitt fejezte be gazdaságmérnöki tanulmányait 1976-ban. Járműgépészeti ismeretein túl vezetői, szervezői, gyártási módszertani tanulmányok alapozták meg szerteágazó tevékenységét a Magyar Suzuki Zrt.-nél, amelyhez 1991-ben, annak alapításától csatlakozott A japán gyártási módszerek tanulmányozása és azok adaptálása a magyar viszonyokhoz és feltételekhez meghatározó tényezőnek bizonyult a vállalat sikeres fejlődésében. A technológia fejlesztés, gyártásirányítás, logisztika, környezetvédelem, minőségirányítás területein kívül intenzíven foglalkozott a gyártás humán oldali fejlesztésével is. Ismereteit a gyakorlatban adta át oktatások, belső tréningek keretében. Oktatási tematikák kidolgozásával is segítette a sajátos gyártási kultúra megteremtését és hatékony alkalmazását a magyarországi autógyártásban vezető szerepet játszó vállalatnál. 1998 óta a vállalat igazgatótanácsának tagja. Először termelési, majd minőségbiztosítási igazgatóként vett részt és vállalt vezető szerepet a 2000 évtől megindult igen intenzív gyártás és gyártmányfejlesztési folyamatokban. E fejlődés mérföldköveként 2005-ben a Magyar Suzuki olyan modell gyártását indította el, amelyet elsőként, a japán anyavállalatnál történő gyártás bevezetését is megelőzve, a magyar gyárban fejlesztettek. E folyamat meghatározó területének irányításával döntően járult hozzá az új termék sikeres európai és hazai bevezetéséhez. Tagja az Öko-Pack környezetvédelmi koordináló szervezet felügyelő bizottságának, szakértőként is aktívan részt vesz a Magyar Gépjárműipari Szövetség munkájában.