Az ünnepélyes díjátadás programja

Az ünnepélyes díjátadás helyszíne, időpontja és közreműködői:
Budapesti Műszaki Egyetem, 1999. december 15.

Pokorni Zoltán oktatási miniszter

Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Dr. Kávássy Sándor a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára

Garay Tóth János, a kuratórium elnöke

Pohárköszöntőt tartott: Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Csapody Miklós

villamosmérnök, kutatás-fejlesztési igazgató, a GE Lighting Tungsram Rt. alelnöke

A díjat a világszinvonalú, környezetbarát fényforrás termékcsaládok kifejlesztése és gyártórendszereinek létrehozása, a kutatási-fejlesztési eredmények hasznosítására alkalmas szervezet megteremtése és működtetése, a kutatási-fejlesztési-gyártási tevékenységeket integráló gondolkodásmód meghonosítása, az állandó megújulás irányába ható szakmai-tudományos kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése, a hazai kutatás-fejlesztési kapacitások multinacionális cégek előtti elismertetése terén elért eredményeiért kapta.

Debrecenben született, 1939-ben. Okleveles villamosmérnök. A General Electric Tungsram Rt. alelnöke, kutatás-fejlesztési igazgatója. Szakmai munkáját gépkonstruktőrként kezdte a Tungsram Rt.-nél. 1972-től fejlesztő mérnökként, majd vezető konstuktőrként dolgozott, elsősorban külsőtéri világításra használt nagynyomású kisülőlámpák területén. 1987-ben aTungsram Rt. Fényforrás Fejlesztési egységének vezetője lett. A vállalat General Electric által 1989-ben történt akvizícióját követően termékfejlesztési igazgató, majd a vállalat műszaki igazgatója lett. 1995-től alelnök, kutatás- fejlesztési igazgató, 1997-től a GE Lighting Tungsram Rt igazgató tanácsának tagja. Mint aktiv termékfejlesztő új, energiatakarékos, környezetbarát fényforrások kidolgozásában vett részt, majd ezen tevékenységek irányitója lett. Irányitása alatt a termékfejlesztési hatékonyság 4 év alatt 7-szeresére nőtt a vállalatnál. 21 szabadalom tulajdonosa ill. társtulajdonosa. Mint műszaki vezető erőfeszitéseit mindenekelőtt a korszerű, hatékony kutatás-fejlesztési stratégia kidolgozására, annak implementálására, olyan szemléletmód kialakitására és elterjesztésére forditotta, amelyben a vállalati alkalmazott K+F beleintegrálódik a teljes műszaki innovációs folyamatba.Ezen keresztül kulcsszerepet játszott abban, hogy a GE Lighting Magyarországra telepitette K+F tevékenységének jelentős részét. Elősegitette, támogatta, hogy a GE Tungsram es a magyarországi akadémiai és egyetemi kutató szervezetek kapcsolata szorosabbá váljon. A szakmai-tudományos közéletben betöltött szerepét több bizottsági, szervezeti tagság jelzi. Számos előadást tartott itthon és külföldön, elsősorban a korszerű K+F tevékenység területén.

Dr. Drozdy Győző

villamosmérnök, a PANNON GSM Távközlési Rt. külkapcsolati és stratégiai igazgatója

A díjat a magyar digitális mobil távközlés sikerének megalapozása, a cég budapesti hálózatának kiépítése, a mobil rádiótelefon hálózattal kapcsolatos technológiák hazai alkalmazása, a hálózat infrastruktúrájához kapcsolódó jogi és társadalmi feltételek megteremtése, a különböző cégkultúrák érdekeinek összehangolása, az innovatív szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése, a harmadik generációs mobil cellás rádiótelefon szabvány létrehozása, a hazai és nemzetközi műszaki-informatikai szakmai kapcsolatok fejlesztése terén nyújtott, nemzetközi szinten is elismert tevékenységéért kapta.

Budapesten született 1955-ben. Okleveles villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök. A Budapesti Műszaki Egyetemen doktorált summa cum laude 1981-ben. 1986-tól hét évig finnországi kutatóintézetekben dolgozott tudományos főmunkatársként félvezető technológiai és távközlési témákon. 1993 szeptemberétől a Pannon GSM Távközlési Rt. alkalmazásában áll, mint annak első alkalmazottja. A vállalat megalakulása óta tagja a legfelsőbb vezetésnek. 1995 januárjától a cég Külkapcsolatok és Stratégia igazgatója volt, ma vezérigazgató-helyettes. Felelős a társszolgáltatókkal és a hírközlési hatóságokkal való kapcsolattartásért, és képviseli a vállalatot a GSM Association, illetve az ETSI szervezetében. Úttörő munkát végzett a mobil rádiótelefon hálózattal kapcsolatos technológiák hazai alkalmazása, és a hálózat infrastruktúrájához kapcsolódó jogi és társadalmi vonatkozások területén. 1995-ben az újonnan megalakult Távközlési Érdekegyeztető Fórum első elnökévé választották, jelenleg a TÉF felügyelő bizottságának elnöke. Számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt, előadóként vagy elnökként. 57 publikációja jelent meg, főként a félvezető technológiához és a mobil távközléshez kapcsolódóan. Több találmánya áll szabadalmaztatási eljárás alatt, illetve kapott rá szabadalmi oltalmat. Az SMS-teletext összekapcsolására vonatkozót a Pannon GSM – partnerével együtt – nagy sikerrel alkalmazza. Ennek nemzetközi bejegyeztetése több mint 30 országban van folyamatban.

A “Hírközlésért” érdemérem és az Ashner Lipót díj tulajdonosa.

Dr. Kemény Tamás

villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány ügyvezető igazgatója

A díjat számos méréstechnikai találmány kidolgozásában, a magyar méréstechnikai és mérlegipari kutatási-fejlesztési eredmények létrejöttének elősegítésében, továbbá hazai és nemzetközi megismertetésében és elismertetésében nyújtott tevékenységéért, az innovációban, a süket oktatás fejlesztésében, a műszaki felsőoktatásban, a tudományos konferenciák megrendezésében, az IMEKO Nemzetközi Méréstechnikai Szövetségben vállalt meghatározó, hatékony és kimagasló tudományos szervező munkájáért kapta.

Budapesten született 1932-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1955-ben gépészmérnöki, 1960-ban villamosmérnöki diplomát, 1984-ben doktori fokozatot szerzett. Címzetes egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa. Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapitvány ügyvezető igazgatója.A Műszeripari Kutató Intézetben három évtizeden át az elektronikus mérlegcsalád fejlesztését vezette, a téma elismert nemzetközi szakértője. Száznál több hazai és külföldi publikációja, 6 könyve jelent meg, 16 országban tartott előadásokat, 8 szabadalma van.A MATE keretében létrehozta a Magyar Mérlegipari Szakmai Szövetséget, melynek ma is társelnöke. A 35 országot átfogó IMEKO Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség főtitkára, az Angliában megjelenő Measurement szakfolyóirat szerkesztőségi tagja. A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület alapító főtitkára. A Magyar Mérnökakadémia tagja. A Magyar Innovációs Szövetség igazgatósági tagja. Sokoldalú tevékenységével önzetlenül segíti az arra érdemes tudósokat és szakembereket, küzd a magyar szellemi értékek nemzetközi elismeréséért.

Kormánykitüntetés, Akadémia Dij, Krusper Dij és Akadémiai Szabadalmi Nivódij tulajdonosa.

Dr. Reszler Ákos

villamosmérnök, műszaki egyetemi doktor, a Recognita Rt. vezérigazgatója

A díjat a világon elismert és kiemelkedő sikert jelentő optikai karakter felismerő rendszerek kidolgozásában, a fejlesztési eredmény hasznosítására alkalmas és versenyképes szervezet létrehozásában és működtetésében, a magyar szellemi termékek nemzetközi elterjesztésében és a magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növelésében, a különböző nemzetközi kutatási projektek irányításában vállalt meghatározó szerepéért, az innovációs technológia transzfert elősegítő kiemelkedő szervező munkájáért kapta.

Lajosmizsén született 1944-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát, majd egyetemi doktori címet. A külföldön is elismert, magas szakmai színvonalat képviselő szoftverfejlesztő vállalat, a Recognita Rt vezérigazgatója. Pályájának első felében fejlesztőmérnökként dolgozott meghatározó számítógép-fejlesztő projektekben az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárában (EMG), majd a Számítástechnikai Koordinációs Intézetben (SZKI). Vezetőként a SCIL számítástechnikai vállalat igazgatója, az SZKI műszaki igazgatója, majd immár 6 éve a Recognita Rt vezérigazgatója. Irányításával a Recognita, amely már korábban is a magyar szoftver ipar egyik gyöngyszeme volt, üzletileg is felértékelődött és igazi professzionális vállalattá vált. A Recognita szakmai sikerét és nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a közelmúltban egyedülállóan, egymás után háromszor is elnyerte egy-egy termékével az Európai Únió rangos informatikai díját, a „European IT Prize”-t. Alelnöke az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ), tagja a nagymultú tudományos ismeretterjesztő folyóirat, a Természet Világa szerkesztőbizottságának.

Az „Év Informatikai Menedzsere” az IVSZ „Nagyvállalkozások” kategóriában 1998-ban.

Dr. Rozsos István

orvos, megyei sebész szakfőorvos, egyetemi tanár

A díjat a nemzetközi érdeklődést kiváltó „microlaparotomiás cholecystectomia” és e műtéthez szükséges elektronikai és feltáró eszközök kifejlesztésében, a ROMICRO szett előállításában, az általa kidolgozott műtéti eljárás hazai és külföldi elismertetésében és elterjesztésében, a magyar sebészek nemzetközi hírének és tekintélyének növelése terén kifejtett eredményes munkájáért, továbbá a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanusított magas szinvonalú felsőoktatási tevékenységéért kapta.

Nagykanizsán született, 1932-ben. Sebész, az MTA doktora, a Pécsi Orvostudományi Egyetem /POTE/ Egészségügyi Főiskolai Karán és a Kaposi Mór Megyei Kórház sebészeti osztályán egyetemi tanár, megyei sebész szakfőorvos. Szakterülete az általános, gastroenterológiai és ezen belül a minimalisan invaziv sebészet. Számos műtéti módositást és több uj eljárást dolgozott ki mütéti eszköztárral. Kutatási területe a viscero-visceralis reflexek, kirekesztett jejunum szegmentum sebészeti felhasználása, funkcionális anatómiai szempontok alkalmazása a gyomorpótlás sebészetében, microlaparotomia helye az epeutak és más szakterületek sebészetében. Korábban a POTE Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetében alapkutatásokat végzett, elsőként mutatott ki óriás szinapsisokat a Burdach magban és igazolta a ganglion coeliacumban zárodó vegetativ reflexiv lehetőségét, az ileogastricus reflex szimpatikus idegi jellegét és leirta a reflexpálya anatómiáját. Kisérletes és klinikai vizsgálataiban igazolta a funkcionális antómiai szempontok jelentőségét a gyomorpótlás sebészetében, kidolgozta a microlaparotomiában végezhető cholecystectomia mütéttanát és különböző diszciplinák összefogásával a mütéthez nélkülözhetetlen ROMICROR szettet. Több mint 170 dolgozatot irt hazai és külföldi folyóiratokban, több mint 300 előadást, referatumot tartott hazai és nemzetközi világkongresszusokon. Több magyar és nemzetközi szakmai társaság rendes v. tiszteletbeli tagja a PATE diszdoktora. A Sebész Szakmai Kollégium tagja.

A Balassa emlékérem, a Köztársasági Érdemrend Kis Keresztje kitüntetés tulajdonosa.

Dr. Somylyódy László

mérnök, akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a vízgazdálkodás, a szennyvíztisztítás, a vízminőség-szabályozás és a környezetgazdálkodás területén elért nemzetközileg is elismert kutatási-fejlesztési eredményeiért, a tavak és tározók eutrofizációjának meggátlására kidolgozott és a gyakorlatban is hasznosított eljárásaiért, a vízgazdálkodás körébe tartozó több kritériumú optimalizáláson nyugvó döntéstámogató rendszerek kidolgozásáért, a környezetvédelmi ismeretek magas szinvonalú átadásában, a felsőfokú képzésben, a jövő nemzedék oktatásában vállalt példamutató munkájáért kapta.

Kecskeméten született, 1943-ban. Okleveles gépészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete a vízminőségszabályozás, a szennyvíztisztítás, továbbá matematikai modellek és a rendszerelmélet módszereinek alkalmazása. 1980-1982-ben az International Institute on Sytems Analysis (IIASA) kutatója, 1991-1994-ben ugyanitt a vízzel és környezettel foglalkozó program vezetője. Foglalkozott a Balaton eutrofizálódásának szabályozásával, a Kis-Balaton tározóval, a hőszennyezés kérdéseivel (Duna és Tisza), az Erie tóval, Rio de Janeiro szennyvízgazdálkodási tervének kidolgozásával és a Guanabara öböl rehabilitációjával, az éghajlatváltozás lehetséges hatásainak elemzésével, a tápanyagforgalommal a Duna vízgyüjtőn, az EU csatlakozás és a hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdéseivel. Az International Association on Water Quality (IAWQ) alelnöke. Az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja. A Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. Számos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Több mint 30 országban tartott előadásokat. Négy könyv szerzője, társszerzője. Publikációi 100 felettiek. Az European Environmental Research Organization (EERO) és a Water Academy tagja.

Dr. Szunics László

mezőgazdasági mérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének tudományos osztályvezetője

A díjat a gabonafélék gombás megbetegedései rasszösszetételének és virulencia viszonyainak megismerését elősegítő elméleti munkásságáért, a búza- és azon belül a rezisztencianemesítés valamint a vetőmagtermesztés terén elért kutatási eredményeiért, kiemelkedő nemzetközi publikációs tevékenységéért, a hazai és nemzetközi műszaki-tudományos munkakapcsolatok fejlesztéséért, a hazai agrárkutatás nemzetközi hírnevének öregbítéséért kapta.

A Zala megyei Türjén született 1937-ben. Növénynemesítési és vetőmagtermesztési szakon végzett mezőgazdasági mérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, az MTA Mezőgazdasági Kutató-intézet tudományos osztályvezetője.Tagja a GATE kihelyezett Gabonatermesztési és Növénynemesítési Tanszékének, így tapasztalatait a felsőfokú oktatásban és a PhD képzésben is hasznosítja. Élete és munkássága összefonódik a búzanemesítéssel és vetőmagtermesztéssel. Fő feladata: betegségekkel szemben ellenálló búzafajták nemesítése, az azzal kapcsolatos kutatómunka végzése, irányítása. Társnemesítője 39 őszi búzafajtának, köztük télálló durumoknak és társfeltalálója 21 hasznosított szolgálati szabadalomnak. Közreműködött triticale, árpa és repce fajták honosításában. A létrehozott fajtákat jelentős területen termesztik idehaza, egy részüket pedig külföldön is. A gyakorlati búzanemesítés mellett nemzetközileg is jelentős elméleti munkássága, főleg a gazdanövény és a kórokozó kapcsolatának tanulmányozása területén. Kutatási eredményeiről számos hazai és nemzetközi rendezvényen tartott előadást, továbbá közel 300 tudományos és ismeretterjesztő dolgozatban számolt be a különböző magyar- és idegen nyelvű szaklapokban. A MTA Növénynemesítési Bizottsága, a VEAB Növény-termesztési Egyesülete, a MAE, az Eucarpia és a COST-817- es program tagja.

Az Akadémiai Díj, és a Fleischmann Rudolf Díj tulajdonosa.