Díjazottak

Dr. Horváth Mátyás

Nagylakon született 1935−ben. Okleveles gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

Főbb kutatási eredményei a gépgyártástechnológia, a gyártásautomatizálás területén születtek, melyeket 140, hazai és külföldi, különböző szakmai folyóiratokban megjelent publikációban és konferenciákon ismertetett. Három szakkönyv társszerzője. Nevéhez fűződik az ultraprecíziós forgácsolás technológiájában, a mesterséges intelligencia gépészeti alkalmazásában elért jelentős hazai fejlesz tési eredmény. Az OMFB Tanács tagja, a GTE szakosztályainak tisztségviselője, IFAC és CIRP bizottságok tagja, több külföldi egyetem díszdoktora. Állami Díjas, a Pattantyús Ábrahám Géza Díj tulajdonosa.

Dr. Magda Sándor

Ludason született, 1946−ban. Okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar – Gyöngyös tanszékvezető egyetemi tanára és főigazgatója. Kutatási területe a műszaki fejlesztés humán és anyagi erőforrásai összefüggéseinek feltárása, a munkaerő hatékony foglalkoztatása, a tulajdonosi struktúraváltás hatásának vizsgálata. Eredményeit 124 tudományos és szakmai publikációban ismertette. Tagja az MTA több szakbizottságának és Köztestületének, szakmai egyesületeknek, a MAE alelnöke. Az Apáczai Csere János Díj tulajdonosa.

Dr. Nemcsók János

Békásmegyeren született, 1949−ben. Okleveles biológus, a biológia tudomány doktora.

A József Attila Tudományegyetem Biokémiai Tanszékének professzora, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Hosszú idő óta elkötelezett tevékenységet folytat a környezet védelme érdekében. Jelentős sikereket ért el a környezetvédelmi kutatás terén, melyből kiemelkednek a környezetszennyezés élővizekre gyakorolt hatása, valamint a rögzített sejtes fermentációk, szennyvíztisztítási technológiák témában folytatott vizsgálatai. Eredményeit hazai és nemzetközi kongresszusokon, számtalan publikációban, könyvben és egyetemi jegyzetben ismertette. Elismert tagja több hazai és nemzetközi tudományos szervezetnek, melyekben aktív tevékenységet fejt ki.

Pápics József

A Somogy megyei Bolhón született, 1956−ban. Okleveles villamosmérnök, kitüntetéses rádió hírközlési szakmérnök.

A MATÁV Vezérigazgatóságának osztályvezetője. Kiemelkedő eredményeket ért el a digitális űrtávközlési berendezések fejlesztésében és rendszerbe állításában, megalapozója volt a MATÁV Rt. üzleti űrtávközlési tevékenysége kialakításának, a VSAT alapú űrtávközlési szolgáltatások hazai megismertetésének és elterjesztésének. Jelenlegi feladata a specifikus, felhasználóorientált távközlési és információátviteli alkalmazások és szolgáltatások kidolgozásának irányítása. Publikációs tevékenységét tanulmányok, magyar és idegen nyelvű cikkek, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások, szakmai könyvek jelzik. A Híradástechnikai Tudományos Egyesület tagja, a Pollák−Virág Díj tulajdonosa.

Dr. Pázmándi Gyula

Budapesten született, 1940−ben. Okleves vegyész− és gazdasági mérnök.

A CORVINBANK Rt. alelnök−vezérigazgatója. A magyar műszaki−fejlesztés és gyártástechnológiai korszerűsítés, a minőségügy elkötelezett szakembere. A Borsodi Vegyi Kombinátban kiemelkedő érdemeket szerzett a korszerű hazai nehéz vegyipar fejlesztésében. A környezetvédelmi, a minőségügyi és a műszaki felsőoktatás infrastruktúrális feltételeit biztosító, ill. a működést anyagilag támogató intézmények jelentős részének alapítója, a hazai iparvállalatok ISO 9000−es szabvány szerinti tevékenységét financiális eszközökkel támogató konstrukciók és pályázatok szellemi alkotója, lindítója. A Budapesti Műszaki Egyetem előadója, a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Kultúrális Kamara tisztségviselője, a Magyar Minőség Társaság elnöke, az Eötvös Lóránd−díj tulajdonosa.

Dr. Pungor Ernő

Vasszécsényben született, 1923−ban. Okleves vegyészmérnök, a természettudományok és a kémiai tudományok doktora, akadémikus.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány főigazgatója. Jelentős tudományos és szakmai eredményeket ért el az elektroanalítikai módszerek fejlesztése, az adszorpciós indikátorokkal kapcsolatos szilárd felületi jelenségek elméleti vizsgálata, az ionszelektív elektródok kutatásának nemzetközi indítása területén. Eredményeit száznál több közlemény és számos könyv ismerteti. Az MTA, az MKE, az MTESZ és más tudományos szakmai egyesületek és bizottságok, jelentős nemzetközi egyesületek tagja és tisztségviselője, neves tudományos szaklapok szerkesztője ill. szerkesztőbizottsági tagja. Számtalan hazai és nemzetközi kitüntetéssel elismert tudós és többszörös kiváló feltaláló. Az Állami Díj tulajdonosa.

Rubik Ernő

Budapesten született, 1944−ben. Okleves építészmérnök, okleveles építész tervező művész, címzetes egyetemi tanár.

A RUBIK STUDIO Kft. ügyvezető igazgatója. 1971−től 1987−ig a Magyar Iparművészeti Főiskolán építészeti és tárgytervezést tanít, 1984 és 1986 között a Mesterképző intézet igazgatója. Építészeti, belsőépítészeti és kutatói tevékenysége mellett az oktatás elősegítésére kezdett foglalkozni a téri gondolkodást és tervezést elősegítő eszközök tervezésével. Ennek eredményeképpen született meg legjelentősebb műve; a Kocka, mely a század legismertebb rejtvény−játékává vált. 1982−ben a hazai ipari kultúra fejlesztésére, feltalálók számára és a fiatal tervezők külföldi tanulmányútjainak elősegítésére létrehozta az Innovációs− és az Ösztöndíj Alapítványt. 1983−ban alapította meg kutatás, design és prototípus−gyártás céljából a Rubik Stúdiót, amelynek jelentős termékei, hazai és nemzetközi kapcsolatai születtek az évek során. A Magyar Mérnökakadémia elnöke. Többszörös feltaláló, az Állami díj tulajdonosa