Díjazottak

Bódi Béla

Egerben született 1934−ben. Okleveles gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök.

A Visontai Hőerőmű nyugalmazott vezérigazgatója. Szakmai életútja a villamosenergia iparhoz kötődik. Pályája során kiemelkedő eredményeket ért el az erőművi technológiák, a szállítórendszerek (szén és zagyszállítás), a távhőszolgáltatás, az erőművi karbantartás−szervezés, a vállalati rendszerszervezés, a termelésirányítás fejlesztése területén. Számos újítás, találmány tulajdonosa, ill. résztulajdonosa. Kreatív irányító munkájához tartozott többek között Kazincbarcika ipari és kommunális hőellátásának fejlesztése, a ventillációs malmok működésének korszerűsítése, a lignit homogenizálási technológia megvalósítása, az erőmű száraz hűtőtornyainak kapacitás−kihasználását növelő fejlesztése, a 800 MW−os Visontai Hőerőmű rekonstrukciója szakmai tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának irányítása. Magas szintű szakmai, kreatív munkájának elismeréseként a Jedlik Ányos díj és a Fazola Henrik díj kitüntetettje.

Ilinyi János

Budapesten született 1947−ben. Okleveles gépészmérnök, a MOL Rt. Dunai Finomító részlegének osztályvezetője.

A Finomító műszaki fejlesztési munkáit vezeti és irányítja. Részt vett az aromás üzemek korszerűsítésében, a péti intermedier üzemek létrehozásában, a paraffingyártás és a kenőolajgyártás fejlesztésében. Foglalkozott a gépészeti szabványosítással, ellátja a Finomító kenéstechnikai feladatai irányítását mint tribológus. Az egyetemekkel és főiskolákkal előadóként és konzulensként rendszeres kapcsolatot tart. Tagja a Gépipari Tudományos Egyesületnek, aktívan vett részt az SZVT helyi szervének létrehozásában. Szakmai munkájának elismeréseként 1991−ben ösztöndíjasként három hónapos tanulmányúton volt az UCP−nél, az USA−ban.

Dr. Lehoczky László

Jákfalván született, 1946−ban. Okleveles gépészmérnök, a Miskolci Egyetem osztályvezetője.

Tudományos kutatási területe a sztochasztikus mechanika és jármű dinamika. Mint a műszaki mechanikának aktív előadója és művelője, a statikai és szilárdságtani számításokhoz használható szoftvereket fejlesztett ki. Létrehozta azt a vállalkozói irodát, mely jelentős eredményeket ért el az egyetem szellemi termékeinek hasznosításában, új kutatási területek felkutatásában, projektek beindításában. Közreműködött az egyetemen létesülő Tudományos Technológiai Centrum (és a Miskolci Ipari Park) koncepciójának és megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében.

Pelle Gábor

Győrben született, 1947−ben. Okleveles gépészmérnök, okleveles atomerőművi szakmérnök.1992−ig az MVMT termelési igazgatója volt, jelenleg a PEMIX Mérnökszolgálati és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

A Magyar Villamosművek Trösztnél a magyar villamosenergia−rendszer, ill. villamosenergia termelés műszaki fejlesztésében ért el jelentős eredményeket. Nagy gondot fordított az atomerőmű hazai biztonsági filozófiájának és biztonságtechnikai rendszerének fejlesztésére, szellemi és műszaki bázisának megteremtésére. Irányításával dolgozták ki a hazai szén− és olajos erőművek rekonstrukciójának műszaki−gazdasági feltételeit, figyelembe véve a nemzetközi és a hazai környezetvédelmi elvárásokat. Jelenlegi munkakörében minőségbiztosítási, karbantartási, vegyészeti, anyag− és energiagazdálkodási szakértői munkát végez, ill. távhőszolgáltatással kapcsolatos számításokat, tervezési feladatokat lát el, felhasználva a villamosenergiaiparban szerzett tapasztalatait. Vezetője az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Erőmű szakosztályának. Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban, részt vesz a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán folyó szakemberképzésben.

Dr. Selmeczi András

Budapesten született, 1947−ben. Állatorvos, a SelBruHa Állatgyógyászati Kft. ügyvezető igazgatója.

Előző munkahelyén (Kőbányai Gyógyszerárugyár, ma Richter Gedeon Vegyészeti Rt.) kimagasló érdemeket szerzett az állatgyógyászat területén végzett gyógyszerkutatásokban, ill. új, nagyhatékonyságú állatgyógyszerek bevezetésében. Munkájához elsősorban a kutatás−fejlesztés, ezzel kapcsolatos vizsgálatok előkészítése, ellenőrzése és értékelése tartozott. Foglalkozott a törzskönyvi dokumentációk kialakításával, a törzskönyvezéssel és az állatgyógyászati termékek marketingjével. Jelenlegi munkahelyén is eddigi tapasztalatait hasznosítja. Szakértői tevékenysége mellett részt vett egy munkacsoport vezetésében, mely az állatokon végzett toxikológiai vizsgálatokat értékelte. Nyolc szabadalma van, tagja a Magyar Állatorvosok Gyógyszerterápiai és Toxikológiai Egyesülete vezetőségének, a MAGYOSZ Állatorvosi Szekciója vezetőségének, a Magyar Toxikológusok, ill. a Magyar Parazitológusok Társaságának. 1991−től hivatalos állatorvos szakértő.

Dr. Szabó István

Mecsekszabolcson született, 1933−ban. Okleveles vegyészmérnök, okleveles korróziós szakmérnök.

A Magyar Villamosművek Tröszt nyugalmazott környezetvédelmi főmérnöke. Feladatai között a hagyományos erőmű−vegyészeti munkák mellett egyre nagyobb szerepet kapott a környezetvédelemhez és az atomerőműhöz kapcsolódó speciális feladatok ellátása. Az atomerőmű területén a hagyományos vízkezelés és korrózióvédelem mellett a dekontaminálás, a sugárvédelem, a radiókémia és radioaktív hulladékkezelés kérdéseivel is foglalkozott. Feladatai szorosan kapcsolódtak a fejlesztési koncepciókhoz. 20 jelentősebb újítása, 10 szabadalma volt. Számos műszaki irányelv, szabvány kidolgozásában vett részt. Oktatott a pécsi Pollák Mihály Műszaki Főiskolán. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakított ki és rendszeresen publikál. A Seegner−díj arany fokozatának tulajdonosa.

Dr. Vermes Ágoston

Budapesten született, 1931−ben. Okleveles gépész− és repülőmérnök.

A Széchenyi István Főiskola (Győr) nyugalmazott tanszékvezető tanára. 1975 előtt a RÁBA−MVG főosztályvezetője volt, ahol a kutatás−fejlesztési munkát irányította. Személyes alkotásai: részvétel a RÁBA−Balaton motorvonat tervezésében, a RÁBA−MAN motorkocsik tervezésének és gyártásának az irányítása, nagysebességű forgóvázak fejlesztése és kísérleti vizsgálata stb. Tagja volt egy nemzetközi kutató−csoportnak és meghívott előadója a Budapesti Műszaki Egyetemnek. A főiskolán a tanszéki oktató és kutató munka irányítója és aktív résztvevője, új kutatási témák kezdeményezője volt. Nevéhez fűződik a veszélyes árukat szállító tartálykocsik fejlesztése, az autóbusz légkondicionáló berendezések hazai gyártásának előkészítése, az ehhez szükséges gyártmányfejlesztés és kutatás−fejlesztés irányítása stb. Jelenleg szakértőként a magyar járműipar európai minőségbiztosítási rendszerének kialakításában vesz részt. A Gépipari Tudományos Egyesület tisztségviselője, területi szervezetének elnöke. A Pattantyús Ábrahám Géza−díj, a MTESZ−díj, a Széchenyi István Főiskolai Tudományos−díj, a Gróf Széchenyi Ferenc−díj tulajdonosa.