Díjazottak

Bárác Imre

Zágrábban született, 1932−ben. Okleveles gépészmérnök, okleveles erőművi energetikusi szakmérnök. A Budapesti Erőmű Rt. vezérigazgatója.

Jelenlegi munkakörében illetve az Rt. jogelődjeinél betöltött különböző munkakörök−ben az erőműveknél előforduló műszaki és velük kapcsolatos gazdasági, szer−vezési, fejlesztési tevékenységet látott el, ill. ezeket irányította. Részt vett a Kelenföldi Erőmű Hőszolgáltató erőművé történő átalakításában, irányította ennek tervezését végrehajtását. Kezdeményezte az Rt.−hez tartozó erőművek olyan korszerű technológiával való fejlesztését amely megalapozza a távhőter−melés gazdaságosságának, rentábilitásának és fokozott  környezetvédelmének műszaki feltételeit. Ennek eredményeként megkezdődtek az erőművek rekonst−rukciói, hőhasznosító kazánokkal rendelkező gázturbina rendszerek beépítésé−vel. Szakmai és tudományos egyesületekben kifejtett magas szintű tevékenysé−géért Seegner János díj arany fokozata elismerésben részesült.

Csató János

Csengeren született 1939−ben. Okleveles villamosmérnök. Az MVMT hálózati igazgatója volt 1991−ig.

Jelenleg a TITÁSZ Rt. tanácsadója. A villamos alap−és elosztó hálózatok üzemviteli, létesítési, műszaki−fejlesztési, biztonságtechnikai és iparjogvédelmi feladatainak vállalati és tröszti szintű irányítását végezte az elmúlt években. Vezetésével lett kidolgozva a hangfrekvenciás körvezérlés, a korszerű üzemirányítás országos rendszere, az alap− és főelosztóhálózatok adaptív tervezési módszere, az UCPTE−hez való kapcsolódás feltétel−rendszere. Több villamosenergia rendszertechnikai tartalmú szabadalom alkotó közösségének tagja, ill. irányítója. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben aktív tevékenységet fejt ki, mint a területi csoport elnöke.

Kóbor László

Dunaföldváron született, 1943−ban. Felsőfokú iparjogvédelmi szakértő, a Híradástechnika Szövetkezet volt irodavezetője.

A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület elnökségi tagja. Mindkét területen az innovációs, iparjogvédelmi munkát látta, ill. látja el. A MIE keretében 8 évig vezette a Feltalálók és Újítók Körét. A Kör iparjogvédelmi tanácsadásában, ismeretterjesztő programjaiban, előadásaiban jelentős részt vállalt. Ennek keretében segítette az alkotókat, hogy megismerkedhessenek az iparjogvédelem intézményeivel, szabályaival, jogaikkal és lehetőségeikkel, a célszerű gyakorlattal. Mint iparjogvédelmi szakértő
tevékenykedett az OKISZ−ban, rendszeres tanácsadást biztosított az ipari szövetkezetek számára, újítási−találmányi szabályzatok készítésében vett részt, iparjogvédelmi kézikönyvek társszerzője volt. Több miniszteri kitüntetés tulajdonosa.