Greguss Pál

Greguss Pál

10 évvel ezelőtt, 2003. február 26-án hunyt el dr. Greguss Pál, nemzetközi hírű tudós, a Nemzetközi Gábor Dénes-díj alapítója és tragikus haláláig a Nemzetközi Gábor Dénes-díj Bizottság elnöke, 2003-ban (posztumusz) In memoriam Gábor Dénes elismerésben részesített alkotó.

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, a szegedi Tudományegyetemen végezte. 1943-ban vegyész, 1944-ben pedig természettan-vegytan szakos középiskolai tanári oklevelet, 1951-ben a Szegedi Tudományegyetemen Ph.D.-t szerzett.

Vegyészmérnökként a Magyar Általános Kőszénbánya (MÁK) Rt-nél dolgozott Tatabányán, 1944-46; majd középiskolai tanár a Tatabányai Áll. Gimnáziumban, 1946-49; egyetemi tanársegéd a Budapesti Tudomány Egyetemen, 1949-52; tudományos főmunkatárs az MTA KFKI-ban, 1952-53; a KPM Ultrahang-kutató Laboratórium vezetője, 1954-56, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet osztályvezetője 1956-1976. Eközben 1966-67-ben tudományos tanácsadó az indiai Durgapur-ban, a Central Mechanical Research Institute-ban. Meghívott vendégprofesszor a New York Medical College-ban, 1969-73; és a Technische Hochschule Darmstadt Fizikai Intézetében, 1973-76. A Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumának igazgatója 1976-1986, majd a BME Finommechanikai-Optikai Intézet tudományos tanácsadója, az 1989 év végi nyugdíjba vonulásáig. Ezt követően tudományos tanácsadó az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben 1990-1993; majd 1994-től ismét a Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológia tanszékén. Közben egyéni vállalkozóként létrehozza az OPTOPAL Panoramikus Méréstechnikai Szolgálatot.

Tudományos .tevékenysége: ultrahangterek láthatóvá tételére szonokémiai reakciók kutatása, ultrahang hologramok megalkotása, a hologram-elv kiterjesztése a biológiai jelminta-feldolgozást leíró modellekre, koherens sugárzások biológiai hatásainak vizsgálata; a panoramikus gyűrűs lencse – PAL-optika – és az ezen alapuló PALADS helymeghatározó műszer (melyet a SEDSAT-1 mikroműholdban alkalmaztak) kifejlesztése.
Emlékét megőrizzük.