Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. Fayl Ivor

okleveles könyvvizsgáló, ny, vezérigazgató-helyettes, Alapítványunk korábbi kuratóriumi elnöke
életének 88. évében, házasságának 65. évében, 2021. augusztus 28-án elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. szeptember 16-án 10 órako a Fiumei úti Sírkertben lesz.
Lelki üdvéért 2021. szeptember 13-án 18 órakor az Országos Ferences Templomban (II. Margit körút 23.) szentmisét tart a család.
Dr. Fayl Ivor a NOVOFER Zrt jogelődje, a NOVOFER Innovációs Közös Vállalat alapításától – 1986-tól – nyugdíjba vonulásáig töltötte be a gazdasági vezérigazgató-helyettesi munkakört. Jelentős szerepe volt a frissen alakult gazdasági társaság működési feltételinek megteremtésében, majd a hatékony gazdálkodás kialakításában. A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért megalakulásában oroszlán része volt, az első Kuratórium elnökeként 1993.-ig dolgozott. Munkájának, elhivatottságnak köszönhető, hogy sikerült megteremteni a Gábor Dénes-díj szervezeti és anyagi alapjait. 2007-ben In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült. Nyugdíjba vonulása után is számos alkalommal segítette úgy a cég, mint az Alapítvány munkáját.
EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN ŐRIZZÜK!