Nyolcvankilenc éves korában budapesti otthonában elhunyt

Bródy Sándor,

akit a nagyvilág kivételes kultúrájú és hatású reklámipari üzletemberként ismer, honfitársai és barátai pedig a magyar kultúra és szellemi élet korszakos nagyköveteként tisztelnek.
Bródy Sándor író unokája és Hunyady Sándor unokaöccse 15 évesen kezdte kivételes életpályáját az Egyesült Államokban, ahol a világhírű példaképek ösztönözte princetoni egyetemi időszakot követő négy évtizedben a Young and Rubicam elnöki székéig emelkedett. Történelmi és filozófiai alapú diplomáciai szakképzettsége és az egyetemes kultúra mély ismerete alapozta meg a Reklám Világszövetség elnökeként elért sikereit. Alexander Brody neve egybeforrott a hivatására iskolateremtőként hagyott szellemi örökségével.
Gábor Dénest és Bródy Imrét felmenői között bírván, a hazai irodalmi emlékezetnek szentelt írói munkája, úttörő kezdeményezései mellett megkülönböztetett figyelemmel kísérte a tudományos innovációk mai hőseinek teljesítményeit. Kezdettől tagja volt a mások mellett a már eltávozott John Lukácsot, Oláh Györgyöt, illetve mai kurátorunkat, Karsai Bélát is magába foglaló, a Bolyai-díjat létrehozó és menedzselő műhelynek. Kivételes viszonyt ápolt mások mellett a NOVOFER Alapítvánnyal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával.
Horatius és Vergilius hajdani pártfogóját, Caius Maecenast idéző habitusával sok, mára befutott művészt és tudóst, innovátort ösztönzött és ajándékozott meg életszerető, humánus és a közjót mindenkor szívén viselő világpolgári és patrióta lényének nagyszabású példájával.
Bródy Sándor kedvteli kíváncsiságának mesés fogalmával, a „serendipity”-vel (értékes dolgok váratlan felfedezésének mágikus képessége) kell élnünk és dolgoznunk a jelen kihívásaival boldogulni képes jövőnk érdekében. Erre törekszik majd közösségünk, megőrizve Bródy Sándor emlékezetét.

2022. február 13.