A díjakat december 14-én, a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen vehették át a Kuratórium döntése alapján kiválasztott szakemberek.
A méltó helyszín kifejezi a kiemelkedő innovációs eredmények és ezen eredményeket létrehozó alkotók erkölcsi elismerésének országos jelentőségét.
Az ünnepség fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

 

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 29. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 218-an részesültek ezen elismerésben.

A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, gazdaság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.

A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak közel 30 éves története alapvetően erről szól. Az évente kiosztott díjak jól lefedik az egyes ipari ágazatokat: IT-távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; orvosi technológia/műszergyártás; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény).

Díjazottak

Dr. Balogh Géza
Zettwitz Sándor
Dr. Bakos Gáspár
Dr. Buzsáki György
Dr. Lingvay József
Dr. Bozóki Zoltán József
Falk György Alfréd
Dr. Koppa Pál Gábor
Dr. Németh Huba
Dr. Stépán Gábor
Dr. Szente Lajos
Gál József
Dr. Weisz Ferenc
Sárdi Dávid Lajos

Díjátadók az átadás sorrendjében

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök – Gábor Dénes-díj (3 külhoni díjazott)

Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára; Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke; Dr. Lovász László, az MTA elnöke; Dr. Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke; Prof. Gyulai József, kuratóriumi elnök – Gábor Dénes-díj (6 díjazott)

Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára; Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke; Prof. Gyulai József, kuratóriumi elnök – Gábor Dénes Életmű Díj (2 díjazott)

Dr. Bendzsel Miklós elnök; Prof. Gyulai József, kuratóriumi elnök – In Memoriam Gábor Dénes elismerés (2 díjazott)

Dr. Józsa János, a BME rektora; Prof. Gyulai József, kuratóriumi elnök – Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj (1 díjazott)

Filmek a díjátadóról

Az átadási ünnepségét megörökítő videofilmeket az alábbi linkeken érhetik el.

1./ Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2017. Bevezető.
Himnusz, üdvözlés, bemutatás
Beszédek: Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Gyulai József kuratóriumi elnök, Jamrik Péter alapító
https://youtu.be/HePvLR19Mzw

2./ Díjátadás – határon túli alkotók
Dr. Bakos Gáspár fizikus, csillagász, a Princeton University egyetemi tanára,
Dr. Buzsáki György orvos, „The Brain Prize” díjas neurofiziológus, akadémikus, a New York University egyetemi tanára,
Dr. Lingvay József vegyészmérnök, a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest) kutatója.
A díjakat átadja, Kövér László és Gyulai József
Gratulál Lovász László az MTA elnöke
https://youtu.be/tau8kCIM1EM

3./ Díjátadás
Dr. Balogh Géza villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője, (ÉLETMŰ)
Dr. Németh Huba gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatás-Fejlesztési Központ osztályvezetője, egyetemi docens
A díjakat átadja, Lepsényi István államtitkár és Gyulai József
Gratulál Lepsényi István államtitkár
https://youtu.be/OYaPiq59-LY

4./ Díjátadás
Falk György Alfréd gépészmérnök, a VARINEX Zrt. igazgatóságának elnöke,címzetes egyetemi docens,
Dr. Koppa Pál Gábor fizikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára,
Zettwitz Sándor gépészmérnök, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója, (ÉLETMŰ)
A díjakat átadja, Pálinkás József elnök és Gyulai József
Gratulál Pálinkás József NKFIH elnök
https://youtu.be/smgDd7LqA4U

 

5./ Díjátadás
Dr. Bozóki Zoltán József fizikus, egyetemi tanár, az MTA-SzTE Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadója
Dr. Stépán Gábor gépészmérnök, akadémikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára,
A díjakat átadja Lovász László az MTA elnöke és Gyulai József
Gratulál Lovász László az MTA elnöke
https://youtu.be/f5p1qRaNgYM

6./ Díjátadás
Dr. Szente Lajos vegyész, az MTA doktora, a CycloLab Kft. ügyvezető igazgatója,
A díjat átadja Łuszcz Viktor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és Gyulai József
Gratulál Łuszcz Viktor SzTNH elnök
https://youtu.be/-f7RFHRhgJY

7./ „In Memoriam Gábor Dénes” elismerések átadása
Gál József matematikus, holográfus a MANO Hologram Kft. ügyvezetője
Dr. Weisz Ferenc matematikus, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanára
A díjakat átadja Bendzsel Miklós elnök és Gyulai József
Gratulál Bendzsel Miklós elnök
https://youtu.be/SR0xQUlR4lM

8./ Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj átadása
Sárdi Dávid Lajos a BME hallgatója
A díjat átadja és gratulál Józsa János a BME rektora

A NOVOFER Alapítvány által a fiatalok ösztönzésére 2017-ben kiadott ösztöndíjak ismertetése (Pomezanski György)
Zárszó: Drozdy Győző levezető elnök
SZÓZAT
https://youtu.be/Yy1hiEWnlIQ

GÁBOR DÉNES ÉLETMŰ DÍJ

Dr. Balogh Géza

Villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője.

A magyar elektroakusztikai ipar tekintélyének növelésében, a technika világszínvonalát képviselő termékek és rendszerek fejlesztésében vállalt több évtizedes alkotó tevékenységéért, az irányított hangsugárzással kapcsolatos szabadalmakkal is védett önállóan és szerzőtársakkal közösen kidolgozott találmányaiért, a hiperkardioid vonalsugárzó sikeres világpiaci hasznosításáért.
Nevéhez fűződik a Magyar Országgyűlés üléstermeinek első számítógép vezérlésű hozzászólói hangrendszerének és a Paksi Atomerőmű számítógép vezérelt biztonsági, riasztó, tájékoztató hangrendszerének kidolgozása.

Dr. Balogh Géza 1941-ben született Makón. Okl. villamosmérnök (1964). Egyetemi doktor, a Műszaki tudomány kandidátusa (1991). A BEAG Fejlesztési főosztályán fejlesztőmérnök, osztályvezető (1965-1979), majd főosztályvezető (1980-1992). A „Műszaki akusztika” előadó tanára (KKVF, 1980-2008). Opponens az MTA, BME, KKVF kereteiben. 1990 után több vállalkozást alapít. Az Interton Kft. ügyvezető igazgatója (1991-). Kutatásainak fő témája az irányított hangsugárzás és hangvétel. Többhangkapus hangsugárzók és mikrofonok, ill. ezek rendszerének optimalizált működésére, tervezésére 3D modellező rendszert dolgozott ki. A beszédérthetőség modellezésében is úttörő. Pályája során nagyszámú szabadalomképes elektroakusztikai berendezést fejlesztett ki. Kutatómunkáját hasznosítva új hangsugárzó- és komplex hangosítási rendszerek fejlesztését irányítja, amelyek nagy távolságban, vagy nagy utózengésű terekben jó beszédérthetőséget biztosítanak. Kutatási és fejlesztési eredményeit bel és külföldön több száz megvalósítás követi, mint pl. a Magyar Országgyűlés üléstermének első számítógép vezérlésű hozzászólói hangrendszere, vagy a Paksi Atomerőmű számítógép vezérelt biztonsági hangrendszere. 30 publikáció, 1 főiskolai jegyzet, 18 (+62 külf.) szabadalom.
Tagságok: MTA köztestület, MTA AOB, OPAKFI vezetősége (2006-tól az egyesület Tudományos Bizottságának vezetője), MMK, AES (USA).
A „Békésy díj” (1992) tulajdonosa, 4 alkalommal nyerte el a „Kiváló feltaláló arany fokozata” kitüntetést.

Zettwitz Sándor

Gépészmérnök, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója.

Több évtizedes innovatív tevékenységéért, az első magyar ásványgyapotgyártó technológia és gépsor kifejlesztése és megvalósítása, a magyar gazdaság egyik kitörési pontját jelentő egészségipari eszközök fejlesztése, nevezetesen a vércukorönellenőrzés lehetőségét megteremtő első magyar egyéni vércukormérő készülék fejlesztése, gyártástechnológiájának kidolgozása, és a projekt irányítása, továbbá az automata vizelet-analizáló rendszer kifejlesztése terén elért eredményeiért, és a nemzetközi sikereket elérő családi cég megalapításáért, az innovációs kultúra kialakításáért és kivételesen eredményes vezetői munkásságáért.

Zettwitz Sándor Budapesten született 1933-ban, itt végezte iskoláit is. A Budapesti Református Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, Gépgyártás- és Szerszámgép Szakon végzett jeles eredménnyel. Tudományos diákkörben kutatta a gépi menetfúrás nyomatéki görbéit, és ebből írta diplomamunkáját is.
A Könnyűbeton- és Szigetelőanyag Ipari Vállalatnál helyezkedett el, hamarosan a Műszaki Fejlesztési Osztály vezetőjévé nevezték ki. Legfőbb munkája az első magyar ásványgyapot technológia és gépsor kifejlesztése volt, ezen túl hozzá tartoztak a vállalati beruházások is. E tevékenysége alapján hívták meg a Nikex Külkereskedelmi Vállalathoz az akkor alakuló Gépimport Osztály vezetőjének. 1983-ban felkérték az olaszországi Technoital Vállalat megalapítására és vezetésére, majd a Technoimpex kereskedelmi igazgatója lett.
A család 1986-ban alapította meg a ma is 100%-ban magyar tulajdonban működő 77 Elektronika Kft-t. Zettwitz Sándor a vállalat vezetőjeként nagy hangsúlyt fektetett a fejlesztésre, melyre a cég árbevételének 6-8%-át fordítják. Részt vett az első magyar egyéni vércukormérő fejlesztésében és a gyártás megszervezésében.
Az innovációs stratégia eredménye a cég profiljához tartozó második, vizeletelemző termékcsalád kifejlesztése, mely ma már a fő terméknek számít és a világ 91 országába exportálják. Az első évi 600 ezer forintos árbevétel 2017-re 27 milliárdra nőtt, melynek 80%-a export.
Az innováció a cégnél egyrészt a meglévő termékek folyamatos továbbfejlesztését, másrészt új technológiák kidolgozását, mint például a lab-on-a-chip technológia, vagy a vizeletben található baktériumok gyors azonosítása jelenti.
Zettwitz Sándor alapelve a vállalat alapítása óta változatlan: az innováció, a fejlesztés minden esetben prioritást élvez.
Német, olasz és angol nyelven beszél.

GÁBOR DÉNES-DÍJ „KÜLHONI FOKOZAT”

Dr. Bakos Gáspár

Fizikus, csillagász, a Princeton University egyetemi tanára.

A más csillagok körül keringő bolygók és az időtől függő jelenségek kutatásában, az autonóm kistávcsövek kifejlesztésében és nemzetközi hálózatba szervezésében, több földrészen való egyidejű működtetésében, az első teljesen automata, homogén csillagászati távcsőhálózat tervezésében, és megvalósításában vállalt meghatározó alkotó teljesítményéért, több mint száz új exobolygó felfedezéséért, a magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növeléséért.

Dr. Bakos Gáspár 1976-ban született Siófokon. Fizikus, csillagász és angol szakfordító szakokon végzett az ELTE-n. Kutatómunkáját az MTA CsKI-ben kezdte Dr. Kovács Géza irányítása alatt, majd a Harvard Egyetemen folytatta.
Doktori fokozatát 2004-ben szerezte, utána a Harvardon kutatott, mint Hubble és National Science Fellow. 2011-től Princeton Egyetem Asztrofizika Tanszékén egyetemi tanár, ahol 2014-ben végleges kinevezést kapott. Munkája során, magyar munkatársaival, kifejlesztett egy teljesen automata robottávcsövet, amely az éjszakai égbolt csillagainak nagy pontosságú fotometriai megfigyelésére képes. A „HAT” távcsövekből kialakított, egész világot átölelő hálózat, jelenleg a következő 5 helyen üzemel: Arizona (USA), Hawaii (USA), Chile, Namíbia, Ausztrália. A távcsőhálózat segítségével Bakos és csapata több mint 100, távoli csillag körül keringő exobolygót fedezett fel. Sok ezek közül első volt a maga nemében, és mind gyökeresen különbözött a Naprendszerünk égitesteitől. Elismerések: Beatrice Tinsley Award (2014), Packard Fellowship (2012), Alfred Sloan Research Fellow (2012), Muhlmann Award of the Astronomical Society of the Pacific (2011), Newton Lacy Pierce Prize of the AAS (2010), Paul Hertelendy díj (2008), Popular Science Annual Brilliant 10 Award (2007), Magyar Köztársasági Ösztöndíj (1998, 99, 2000).

 

Dr. Buzsáki György

Orvos, „The Brain Prize” díjas neurofiziológus, akadémikus, a New York University egyetemi tanára.

Az agyműködés elektromos oszcillációkon alapuló vizsgálatában végzett iskolateremtő munkássága, a memória konszolidáció ezen oszcillációkon alapuló kétlépcsős modelljének kidolgozása és az információt alvás közben szállító éleshullám-fodor ritmusok felfedezése, az idegsejt hálózatok működésének nagyfelbontású extracelluláris vizsgálata kapcsán végzett műszaki fejlesztések terén elért eredményeiért, különös tekintettel a szilícium alapú elektródák kidolgozására és azok szabadon mozgó állatokon történő alkalmazására,
továbbá a magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növeléséért, a tehetséges fiatal kutatók, köztük számos magyar mentorálásáért.

Dr. Buzsáki György Kaposváron született 1949-ben. Munkásságát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében kezdte. Jelenleg a New York Egyetem Idegtudományi Intézetében kiemelt professzor. Kutatásainak legfőbb célja racionális, mechanisztikus leírást adni az agykérgi kognitív funkciók magyarázatára. Tudományos érdeklődésének homlokterében a memória fiziológiai alapjainak megfejtése ál. Az információ áthelyeződés a neocortexból a hippokampuszba (tanulás) és a hippokampuszban tárolt információ agykéregbe való ávitele (memória konszolidáció) elemzése során bebizonyította, hogy a információszerzés fázisában tapasztalható neuronális aktivitás térbeni-időbeni sorozatai időben felgyorsítva, 200 Hz-es oszcillációs kvantumok formájában újra és újra lejátszódnak az alvás során. E “kétlépcsős” modelljét ma már számos kísérlet, számítógépes tanulási modellek, és világszerte különböző laboratóriumok eredményei támasztják alá. A hálózati oszcillációkkal és populációs kisülésekkel kapcsolatos kutatásainknak klinikai jelentősége is jelentős, hiszen a hippocampalis-neocorticalis információ-átmenet megértése nélkülözhetetlen számos idegrendszeri megbetegedés, mint például az Alzheimer-kór és az epilepszia diagnózisához és kezeléséhez.
Idegtudományokban az 1% leggyakrabban idézett kutató. Szerkesztő bizottság: Science, Neuron. Tagság: Egyesült Államok Tudományos Akadémia, Academia Europae, AAAS, MTA. Díjak: Agy Díj, Ariëns Kappers érem, Krieg Agykéreg Felfedezője, Mester Kutató (New York Egyetem), Magyar Érdemrend középkeresztje. Díszdoktor: Aix-Marseille Egyetem, Kaposvári Egyetem, Pécsi Tudomány Egyetem. Könyv: Rhythms of the Brain.

Dr. Lingvay József

Vegyészmérnök, a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest) kutatója.

A korszerű, környezetbarát megoldások fejlesztése, azaz a szilícium alapú félvezető eszközök gyártásfejlesztése, a korróziós folyamatok tanulmányozása és a fémszerkezetek (kábelek, csőhálózatok, stb.) korrózió és elektromos védelme, az elektrokémiai technológiák terén nyújtott több évtizedes alkotó tevékenységéért, melyet számos hasznosított és jelentős gazdasági eredménnyel járó találmány is fémjelez.

Dr. Lingvay József Máramarosszigeten (Románia) született 1949. február 25-én. Vegyészmérnöki (szakosítás – elektrokémiai technológiák és korrózióvédelem) oklevelet szerzett a Bukaresti Műszaki Egyetemen 1972-ben, majd ugyanitt 1984-ben doktori disszertáció „Elektrokémiai megmunkálások fejlesztése és bevezetése a szilícium alapú félvezető eszközök gyártásában”. 1972-1986 között a félvezetőiparban dolgozott, mint fejlesztő mérnök. 1986 – 2002: az ICPE Bukarest kutatómérnöke majd laborfőnök (Korrózióvédelem és elektrokémiai technológiák). 2002-től a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató & Fejlesztő Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest – az ICPE jogutódja) tudományos titkára.
Kutatási területei: szilícium alapú félvezető eszközök fejlesztése, gyártása és jellemzése; korrózió és korrózióvédelem; egyen és váltóáramú kóboráramok és ezek hatásai – a környezet elektromágneses szennyezése; az ELF frekvenciájú (0,5Hz – 1kHz) elektromos terek hatásai a mikroorganizmusok fejlődésére és szaporodására, környezetbarát technológiák – energia megtakarítás; szigetelő rendszerek (PE kábelek, olaj/Kraft papír stb.) öregedésének megelőzése; vasbeton tartószerkezetek rongálódásainak javítása és megelőzése stb.
Tudományos munkásság: több mint 400 publikáció – ebből 18 könyv és 32 szabadalmazott találmány.

Díjazottak

Dr. Bozóki Zoltán József

Fizikus, egyetemi tanár, az MTA-SzTE Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadója.

A lézeres fotoakusztikus spektroszkópián alapuló, a földgáz főbb szennyező komponenseinek (kénhidrogén, széndioxid, vízgőz) koncentrációjának ppm. pontosságú folyamatos mérésére, ipari környezetben alkalmas, a világ számos pontján megbízhatóan működő műszer kifejlesztésében nyújtott, meghatározó alkotó tevékenységéért, a gyártásra specializálódott spin-off cég létrehozásában, növekedési pályára állításában és vezetésében vállalt szerepéért.

Dr. Bozóki Zoltán József Tatabányán született 1965-ben. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen okleveles fizikusként végzett (1989), majd ugyanitt szerezte egyetemi doktori címét (1981) és PhD fokozatát (1997). Az MTA doktora (2013). A Szegedi Tudományegyetem spin-out cégének, a 2004-ben a Videoton Holding Zrt.-vel közösen alapított Hilase Kft.-nek társalapítója és ügyvezető igazgatója. Vezetésével a Szegedi Tudományegyetem, a MOL Nyrt., a Videoton Holding Zrt. és a Hilase Kft. munkatársai K+F együttműködés keretében kifejlesztettek egy olaj- és földgázipari alkalmazásokra optimalizált fotoakusztikus mérőműszer-családot. Megszervezte a fotoakusztikus műszerek gyártásba vitelét és tevékenységének eredményeként Európában, Amerikában és Ázsiában jelenleg már több mint 60 darab Magyarországon fejlesztett és gyártott fotoakusztikus mérőműszer üzemel. A fotoakusztikus módszer ilyen célú alkalmazása világviszonylatban egyedülálló. A mérőműszer gyártási jogát 2013-ban megvásárló holland tulajdonú Hobre Laser Technology Kft. ügyvezető igazgatója volt az alapítást követő időszakban, jelenleg tudományos tanácsadója.
A Szegedi Tudományegyetem oktató és kutató professzoraként folyamatosan népszerűsíti a tudományos kutatások gyakorlati hasznosításának, az egyetemek és az ipari vállalatok együttműködésének, közös K+F projektjeinek fontosságát. Tudományos cikkeire kapott hivatkozásainak száma közelíti az ezret. Aktív témavezetői tevékenységének köszönhetően számos OTDK dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka és PhD dolgozat készült a fotoakusztikus gázdetektálás témakörben.

 

Falk György Alfréd

Gépészmérnök, a VARINEX Zrt. igazgatóságának elnöke, címzetes egyetemi docens.

A rétegről-rétegre építkező gyors prototípusgyártás (Rapid Prototyping) mai népszerű nevén a 3D nyomtatás meghonosítása és a 3D nyomtatás széles körű alkalmazási lehetőségeinek feltárása, a kis sorozatú gyártásra alkalmas fröccsöntő szerszámok, a fogászati és az egyedi koponyacsont hiányok megszüntetéséhez szükséges implantátumok, a hőre lágyuló poliamid porból gyártható alkatrészek komplex technológiájának az ún. Additív Manufacturing eljárásoknak megfelelő kifejlesztése, a vákuummal szabályozott nyomásos öntéstechnológia továbbfejlesztése terén elért eredményeiért, sikeres cégalapítási és cégfejlesztési, valamint áldozatkész egyetemi oktatási tevékenységéért.

Budapesten született 1951-ben. Gépészmérnök (BME – 1975), gazdasági szakmérnök (BME – 1984). Szakmai pályafutását a Gépipari Technológiai Intézetben (GTI) kezdte a számítógéppel segített mérnöki tevékenységek területén. Tudományos főmunkatársként számtalan cikket és tanulmányt közölt.
A rendszerváltáskor kutató intézeti társával – Voloncs Györggyel – magánvállalkozást indítottak. Működésük során a K+F tevékenység napi gyakorlattá vált, elsősorban a 3D nyomtatás alkalmazásainak területén értek el jelentős eredményeket.
Hazánkban a BME-vel közös projekt keretében üzemeltették be 1989-ben az első 3D nyomtatót. A 3D nyomtatás képzésének tematikáját, gyakorlatait Falk György állította össze, amely komplex módszertant ma is sikerrel alkalmaznak az oktatás szinte minden területén. A BME-n végzett térítésmentes oktatási tevékenységét az Oktatási Minisztérium Kármán Tódor díjjal is jutalmazta.
Az Innovációs Nagydíj pályázaton a BME-vel közösen 2000-ben elnyerték az Oktatási Minisztérium Innovációs Díját.
A BME „A gyors szerszám- és prototípusgyártás magyarországi megteremtéséért, kiemelkedő szerepéért a technológia ipari és oktatási bevezetésében és elterjesztésében” indoklással címzetes egyetemi docensi címet adományozott neki.
Kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat elsősorban a gyakorlat orientált alkalmazott mérnöki szakterületeken. Egy egyetemi jegyzet mellett 3 könyvfejezetet, míg 6 folyóiratban kb. 60 cikket írt. Konferencia előadásainak száma közel 50. Az írásos tevékenységeiért – két alkalommal – a GTE Műszaki Irodalmi Díját kapta meg.

Dr. Koppa Pál Gábor

Fizikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára.

A holografikus adattárolás, a háromdimenziós képmegjelenítés, az optikai méréstechnika és a komplex optikai rendszerek modellezése terén végzett kutatási-fejlesztési eredményeiért, az e körben szabadalmazott találmányok létrehozásában vállalt alkotó közreműködéséért, a műegyetemi fizikus- és mérnök-képzésben nyújtott, elismerésre méltó oktatói és témavezetői munkásságáért.

Dr. Koppa Pál 1967-ben született Budapesten. Általános és középiskoláit Veszprémben végezte, utóbbit a Lovassy László Gimnázium matematika tagozatán. 1993-ban szerzett fizikus diplomát az ELTE Természettudományi Karán. 1992-ben felvételt nyert az Université Paris-Sud doktori iskolájába, ahol optikai kapcsolással kapcsolatos kutatómunkát végzett. 1995-ben, PhD védését követően a BME Atomfizika Tanszékén helyezkedett el – ahol jelenleg is dolgozik, tanszékvezető egyetemi tanár beosztásban. 2014-ben holografikus adattárolás tárgyú értekezése alapján MTA Doktora címet szerzett. Koppa Pál eddigi szakmai pályafutása során elsősorban az optikai információs technológiák, a holográfia, a háromdimenziós képmegjelenítés és az optikai méréstechnika területén tevékenykedett, amelyek Gábor Dénes úttörő munkásságának is fontos mérföldkövei voltak. Tevékenységének fókuszában a kutatás mellett a tudományos eredmények alkalmazása és ipari hasznosítása áll, amelyet számos hazai és külföldi ipari együttműködése és 23 szabadalma is fémjelez. Kutatási tevékenységéért több elismerésben is részesült, pl. OTKA posztdoktori ösztöndíj, a Magyar Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért díja, a Bolyai ösztöndíj és a BME Tudományos Diákköri Konferencia Oktatói Díja.

Dr. Németh Huba

Gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatás-Fejlesztési Központ osztályvezetője, egyetemi docens.

Az ipari életpályán tanúsított innovatív tevékenysége, mérnöki kutató-fejlesztő munkája, többek között a számos szabadalommal védett, járműdinamika-, emisszió- és hatásfokjavító, sűrített levegő befúvásán alapuló motorfeltöltési eljárás megalkotása, valamint a haszonjárművek önvezető rendszereinek nemzetközileg is sikeres kidolgozása terén végzett meghatározó alkotó tevékenységéért, amely felöleli a járművek környezetérzékeléstől, a döntéshozó funkciókon keresztül a redundanciákkal ellátott hibabiztos végrehajtó rendszereinek teljes palettáját; továbbá a műszaki felsőoktatásban végzett magas szintű oktatói és oktatásszervezési munkásságáért.

Dr. Németh Huba 1975-ben született Sárváron. A BME Közlekedésmérnöki karán végzett okleveles gépészmérnökként (1998), majd PhD fokozatott szerzett (2004).
1998-tól a Knorr-Bremse budapesti kutató-fejlesztő központjában helyezkedett el fejlesztőmérnökként, 2004-től intézeti főmunkatárs, 2007-től pedig az innováció és előfejlesztési osztály vezetője. Munkája eredményeként számos innováció került kifejlesztésre, többek között a világon első sorozatgyártású elektronikus levegő-előkészítő rendszer 2004-ben, a nehéz kategóriás járművek számára kifejlesztett önerősítésű elektro-mechanikus tárcsafék 2008-ban, a 2014-ben egyedülállóan sorozatgyártásba vezetett sűrített levegős motorfeltöltési eljárás (Pneumatic Booster System – PBS®), amely a dízelmotorok turbófeltöltési késedelmének megszüntetése révén jelentős járműdinamikai, tüzelőanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási javulást eredményez, valamint a 2016-ban a világon elsőként bemutatott, telephelyen önvezető működésre képes haszonjármű prototípusa.
A járműipar mellett a Műegyetem Gépjárművek Tanszékén 2007-től adjunktusként, majd 2009-től egyetemi docensként végez oktató-kutató tevékenységet a gépjárműmotorok és erőátviteli rendszerek területén. Kutatási eredményei alapján több mint 150 publikáció készült, amelyben jelentős részt képviselnek szabadalmi oltalmak.

Dr. Stépán Gábor

Gépészmérnök, akadémikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára.

A késleltetett rendszerek stabilitáselméletének és nemlineáris rezgéseinek gépészeti alkalmazásai: szerszámgéprezgések, járműkerekek dinamikája, közlekedési dugók modellezése, robotok és emberek erőszabályozása, illetve egyensúlyozása területén végzett, nemzetközileg is elismert színvonalú kutatói, kutatásszervezői és oktatási tevékenységéért, az orvosi-mérnöki közös innovációt segítő Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont létrehozásában és fenntartásában végzett meghatározó munkájáért.

Dr. Stépán Gábor Budapesten született, 1953-ban. Gépészmérnök (BME 1978), a műszaki tudományok kandidátusa (1981) és doktora (MTA 1994), habilitált (BME 1995). Az MTA levelező (2001), majd rendes tagja (2007), az Európai Akadémia tagja (AE 2013).
Dolgozott a Csepel Művek Szerszámgépgyárában (1980-81), majd MTA-BME kutatócsoportban volt tudományos munkatárs. 1988-tól több évet töltött külföldi egyetemeken Angliában, Dániában, Hollandiában, végül Fulbright ösztöndíjjal Pasadenaban, az Egyesült Államokban. 1995-ben egyetemi tanár, azóta vezeti a BME Műszaki Mechanikai Tanszékét.
Kutatási eredményei a dinamika gépészmérnöki és biomechanikai alkalmazásaiban jelennek meg. A gyártástechnológiában meghatározó szerszámgéprezgések kutatásával az Európai Kutatási Tanács (ERC) kiemelt kutatási támogatását (Advanced Grant) nyerte el 2013-ban. Az időkésések meghatározó szerepét mutatta ki dinamikai rendszerekben, melyek áttörést jelentettek a forgalmi dugók modellezésében, a gumiabroncsok tapadásának, zajának és melegedésének meghatározásában, az emberi és robot egyensúlyozás illetve erőszabályozás esetén, a robotos gyógytornásztatásban, illetve általában az ilyen rendszerek dinamikai vizsgálatára használt numerikus módszerek fejlesztésében. Eddig 16 PhD hallgatója szerzett fokozatot, több tanítványa kapott mára professzori kinevezést.
Elismerései: Széchenyi díj (2011), Caughey Dinamikai Díj (ASME 2015), Szentgyörgyi Albert Díj (EMMI 2015), Szilárd Leó Díj (MTA 2012), Simonyi Mérnöki Díj (MTA 2007).

 

Dr. Szente Lajos

Vegyész, az MTA doktora, a CycloLab Kft. ügyvezető igazgatója, a ciklodextrin technológia nemzetközileg elismert úttörője.

A zárványkomplex-képzésen alapuló életmentő detoxikálási módszer kifejlesztése, a korszerű anaszteziológiai protokoll mindennapos részévé vált ciklodextrin-termék és gyógyszerészeti segédanyagok kifejlesztése, a ciklodextrinek oldatbani önszerveződése, aggregációja mechanizmusának felderítése, új, ipari jelentőségű molekuláris nano-tartályok fejlesztése, csekély szennyvíz kibocsátású, hatékony kromatográfiás, környezetkímélő tisztítási eljárás kidolgozása terén elért eredményeiért, a társszerzőként jegyzett szabadalmi bejelentések kidolgozásában való alkotó közreműködéséért, a sikerrel vezetett nemzetközi hírű kutató-fejlesztő magánvállalkozás megalapításáért és működtetéséért.

Dr. Szente Lajos Budapesten született 1951-ben. ELTE vegyész (1975), az MTA doktora (2003).
1975-1989 között a Chinoin Gyógyszergyárban Szejtli József, a hazai ciklodextrin kutatás elindítója mellett dolgozik, majd 1990-től a CycloLab Ciklodextrin K+F Laboratórium Kft. tudományos igazgatója lesz. Ez idő alatt számos, iparjogilag védett eljárást és terméket dolgoz ki munkatársaival.
1981-82-ben az USA Nemzeti Egészségügyi Hivatal (NIH) Makromolekuláris kémiai osztályán vendégkutató. Itt dolgozzák ki a ma már általánosan használt biztonságos gyógyszer-segédanyag, a 2-hidroxipropil-béta-ciklodextrin szintézisét és gyógyszerészeti alkalmazását. Ez a segédanyag ma már több, világszerte engedélyezett injekciós készítmény alkotója. 2010 óta a ciklodextrin segédanyagból gyógyszer hatóanyag is lett. Egy ritka és gyógyíthatatlan gyermekbetegség kezelésére árva gyógyszerként alkalmazzák az USA-ban, EU-ban és Japánban.
2003-tól napjainkig a cég ügyvezető igazgatójaként dolgozik, ebben az időszakban vezetésével a kutató-fejlesztő vállalat kis gyógyszergyárrá alakul: az USA és EU piacokra saját, szabadalommal védett eljárással gyártanak évi 6-8 tonnás mennyiségben parenterális gyógyszer-segédanyagot.
Jelen fő kutatási területe kémiailag hangolt ciklodextrin nano-tartályok tervezése és alkalmazása gyógyszer túladagolások és akut mérgezések hatékony kezelésére.
Az MTA köztestületének és az MTA Szerves- és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának tagja. A Nemzetközi Szénhidrát Társaságban (ICO) hazánkat képviseli, továbbá a Nemzetközi Ciklodextrin Társaság elnökségi alapító tagja.
Tudományos közleményeinek száma közel 200, több mint 50 szabadalom társfeltalálója. 8 könyv illetve könyvfejezet társszerzője. Számos rangos tudományos folyóirat állandó szakbírálója, a magán kezdeményezésű, immáron három évtizede megjelenő Cyclodextrin News c. saját folyóirat kiadója, társszerkesztője. Publikációira történt független hivatkozások száma kb. 4800, Hirsch indexe: 33.
A magyar mellett, német és angol nyelven előadóképes, ezekből felsőfokú szakmai nyelvvizsgákkal rendelkezik.

 

 

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

Gál József

Matematikus, holográfus a MANO Hologram Kft. ügyvezetője.

Az önzetlenül végzett évtizedes közreműködésért, mellyel hozzájárult a Nobel-díjas Gábor Dénes emlékének ápolásához, az Alapítvány kiállítási programjainak megvalósításához, a holográfia eredményeinek széleskörű alkalmazásához és népszerűsítéséhez.

Dr. Weisz Ferenc

Matematikus, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanára.

A Gábor Dénes által bevezetett, a jel- és képfeldolgozás hatékony eszközének, a Gábor-transzformáció és a waveletek területén végzett sokoldalú kutatásaiért, mellyel hozzájárult Gábor-transzformációnak a hazai oktatásban és kutatásban való elterjesztéséhez, a Nobel-díjas Gábor Dénes emlékének megőrzéséhez.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj

Sárdi Dávid Lajos

Logisztikai mérnök hallgató.

„A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére vonatkozó költségstruktúra matematikai modelljének leképezése”tárgyú dolgozatáért.
Témavezető: Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens
BME KJK Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj 2017

„Víz víziók” és „Természeti adaptációk”

A vállalkozó kedvű diákok az alábbi három témakörben fogalmazhatták meg víziójukat: • Az ivóvízkészlet csökkenésének, a hozzáférés területi egyenlőtlenségének következményei, a káros hatások megelőzésének lehetőségei • A vízbőség (árvíz, belvíz) és a vízhiány (aszály) innovatív kezelése • Természeti megoldások alkalmazása mesterséges környezetben (bemutathatták, hogy az emberiség számára milyen területeken és hogyan lehetne alkalmazni az élőlények „megoldásait”. Például: bogáncs – tépőzár; vízcsepp – áramvonalas autó; cápabőr pikkely – úszódressz)
A hazai és a külhoni középiskolákból jelentkezett diákok 4/5-e határidőre benyújtotta pályázatát. A dolgozatok kb. 1/3-ad arányban oszlottak meg a témakörök között.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte közel harminc elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.
A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, a programot támogató szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.
100 e Ft-os ösztöndíjban részesült: Simon Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulója,

70 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: Kovács Kinga, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Radicsné Áy Emese, Springer Barnabás a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hegedűs János.
50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: Czinege Johannán Benjámin, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecília, Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Kovácsné Kovács Ágnes, Kele Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Gutai Zita, Szilágyi Borbála, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Földiné Ádámkó Eszter.
30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: Ilia Bence és Puskás Rebeka, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulói, felkészítő tanáruk Bálint Nóra, Lévai Emese, a budapesti Ferences Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tanulója, Nguyen Huong Giang, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Heszlényi Judit, Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanulója, felkészítője Csordásné Marton Melinda tanár, Tóth Artúr, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Baloghné Bodó Genovéva, Zsuppán Mercédesz, a győri Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Stark Melinda.
A középiskolai ösztöndíjasok megkapták az OTDT által adományozott „Tehetség útlevelet” is.
Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság Fejes Tamás Gábor, Korkmaz Onur, a szentesi HSzC Pollák Antal Szakképző Iskola, Gulyás Ádám, Káposzta Kyra, és Szórád Réka a Zentai Gimnázium, Morvay Panni Lili a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Salamon Tímea a csíkszeredai „Kós Károly Szakközépiskola, Sjerps Annette a Gödöllői Református Líceum Gimnázium, Zaszlavik Hanna a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulóinak.
Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség (Salamon Tímea, Szilágyi Borbála, Szórád Réka) és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány (Czinege Johannán és Springer Barnabás) is.
Pitlik Marcell, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója, kiemelkedő matematikai tudása és képességei elismeréseként matematikai különdíjban részesült. Felkészítő tanára dr. Seres István volt.

A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri ösztöndíjat Gálai Bence, a BME mérnök informatikus hallgatója nyerte, aki a Pannon Egyetem által szervezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az információ technológia terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést. Dolgozatának címe: Személyazonosítás és eseményfelismerés LiDAR szenzorral.
A középiskolai és az OTDK ösztöndíjat 2017. június 8-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok. A díjak átadásában közreműködött Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke, Csépe Valéria akadémikus, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos, Gyulai József akadémikus, az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. A támogatók különdíját a Rákóczi Szövetségtől Kun Ferencz, az országos szervezet alapító tagja és kurátora, valamint Surapka Borbála, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Szakmai Tanácsadó Testületének tagja adta át.
Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk a közreműködőknek, akik önzetlen munkájukkal segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, és támogatóinknak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak.

A program támogatói: „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány, ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., Aluinvent Zrt., ANK Autós Nagykoalíció, BHE Bonn Hungary Kft., DARHOLDING Kft., EMIKA Elektromechanikai Zrt., ERICSSON Magyarország Kft., Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., Lambda-Com Kft., Magyar Tudományos Akadémia, NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.
Szakmai együttműködő partnerek: BME Simonyi Károly Szakkollégium, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KELLO Könyvtárellátó Kft., Kutató Diákok Országos Szövetsége, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Rákóczi Szövetség