Az ünnepélyes díjátadás programja

Himnusz

Köszöntők:

  • Dr. Pap László kurátor (levezető elnök) bevezetője
  • Dr. Kövér László országgyűlési elnök köszöntője
  • Dr. Réthelyi Miklós miniszter beszéde
  • Jamrik Péter vezérigazgató (alapító) beszéde

Díjátadás:

Gábor Dénes-díj
Dr. Kövér László országgyűlési elnök és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Dr. Matuz János részére
Dr. Réthelyi Miklós miniszter, Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Dr. Imre Sándor, Dr. Jereb László és Dr. Simig Gyula részére
Dr. Fónagy János államtitkár, Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Dr. Harsányi Gábor és Losonczi Áron részére
Dr. Pálinkás József MTA elnök, Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Dr. Molnár József részére

Gábor Dénes-életműdíj
Dr. Pálinkás József MTA elnök, Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Dr. Szántay Csaba részére

In Memoriam Gábor Dénes elismerés
Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Garay Tóth János és Dr. Németh József részére

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj
Dr. Lovas Antal dékán, Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök
Török Gergely részére

Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázat eredményének ismertetése
SZÓZAT

Moderátori feladatokat Pomezanski György látta el.

Életmű díjak:
Dr. Szántay Csaba

Gábor Dénes-díjak:
Dr. Harsányi Gábor
Dr. Jereb László
Dr. Imre Sándor
Losonczi Áron
Dr. Matuz János
Dr. Molnár József
Dr. Simig Gyula

In memoriam Gábor Dénes elismerés:
Garay Tóth János
Dr. Németh József

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj:
Török Gergely Tihamér

Díjazottak

Dr. Harsányi Gábor

Villamosmérnök, az MTA doktora, habilitált egyetemi tanár, a BME Elektronikai Technológia Tanszék tanszékvezetője.

A mikroáramköri megbízhatósági vizsgálatokkal, nevezetesen az elektrokémiai migrációval kapcsolatos alapkutatási eredményeiért, melyek nagy jelentőséggel bírnak az ólommentes forrasztás terén, a vékony- és vastagréteg technológiák, valamint funkcionális polimerek alkalmazásával kialakított orvos-biológiai érzékelők, szenzorok és diagnosztikai berendezések területén létrejött és szabadalommal védett megoldások kidolgozásában való alkotó részvételéért, a magyar tudományos kutatási-fejlesztési eredmények nemzetközi ismertségét és tekintélyét egyaránt növelő szervezési és publikációs tevékenységéért, új oktatási-kutatási-innovációs kompetenciák kialakításáért.

Dr. Imre Sándor

Villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a BME Híradástechnikai Tanszék habilitált tanszékvezető egyetemi tanára.

A mobil és vezeték nélküli infokommunikáció, valamint a kvantummechanikai elvekre épülő távközlés és informatika terén folytatott, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert felsőoktatási és iskolateremtő munkásságáért, az e tárgykörbe tartozó kutatási és műszaki fejlesztési projektek sikeres irányításában és a létrejött eredmények bevezetésében vállalt meghatározó szerepéért, színvonalas innováció-szervező valamint szakmai-tudományos publikációs tevékenységéért.

Dr. Jereb László

Villamosmérnök, habilitált egyetemi tanár, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja, az Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója.

A hálózatfejlesztési stratégiai döntések megalapozását segítő, tervezést és megbízhatósági elemzést támogató modellezési módszerek kidolgozásáért, e feladatok megoldására alkalmas szoftver rendszerek kifejlesztésében vállalt alkotó közreműködéséért, meghatározó jellegű felsőoktatási és oktatásszervezési tevékenységéért, a nyugat-magyarországi régió műszaki és innovációs fejlődéséhez nyújtott hozzájárulásáért.

Dr. Matuz János

Agrármérnök, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Gabona Kutató Kft. kutatási igazgatói tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem professzora.

A hazai növénynemesítés, a gabonafélék, különösen az aestivum és durum búzák nemesítése terén társnemesítőként elért eredményeiért, mely búzafajták többsége – magas beltartalmi értékük és termésátlaguk, valamint biztonságos termeszthetőségi tulajdonságaik révén – igen kedvelt a gazdálkodók körében, továbbá hazai és nemzetközi szinten kiterjedt szakmai publikációs tevékenységéért.

Dr. Molnár József

Villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézet igazgató-helyettese.

A nukleáris elektronikában, az orvosi képalkotó eszközökben alkalmazható, nemzetközi szinten is elismert új generációs detektorok kifejlesztését segítő, szabadalmakkal fémjelzett alkotó közreműködéséért, nevezetesen a CERN-ben végzett kutatási-fejlesztési feladatok sikeres megoldásáért, a miniPET-II kamera megépítését megalapozó tudományos és műszaki eredmények létrehozásában vállalt szerepéért, az észak-alföldi régió és az ATOMKI innovációs potenciálja növelését eredményező szervező munkájáért.

Dr. Simig Gyula

Vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, habilitált egyetemi magántanár, az EGIS Gyógyszergyár nyugalmazott kutatási igazgatója.

Az originális gyógyszerkutatásban, a hiánypótló generikus termékportfólió gazdagításában, új, hatékony és környezetbarát kémiai gyártó eljárások kidolgozásában, az ehhez kapcsolódó közel kétszáz szabadalom kidolgozásában való alkotó közreműködéséért, az EGIS Gyógyszergyár innovációs díjakkal elismert termékeinek fejlesztésében vállalt meghatározó irányító tevékenységéért, a vegyész-mérnökök képzését segítő felsőoktatási munkásságáért.

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

Garay Tóth János

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma köszönete jeléül és elévülhetetlen érdemei elismeréseként In Memoriam Gábor Dénes oklevelet adományoz Garay Tóth János úr részére, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának élén közel két évtizeden keresztül folytatott mindazon áldozatos tevékenységéért, mellyel hozzájárult az alapítványi célok valóra váltásához, a hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj presztízsének növeléséhez, az Alapítvány fennmaradásához és eredményes működéséhez.

Dr. Németh József

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma köszönete és elismerése jeléül In Memoriam Gábor Dénes oklevelet adományoz Dr. Németh József úr, címzetes egyetemi tanár, technikatörténész részére, a Gábor Dénes-i örökség ápolását segítő több évtizedes tevékenységéért, a megvalósítás során tanúsított önzetlen közreműködéséért.

GÁBOR DÉNES ÉLETMŰ DÍJ

Dr. Szántay Csaba

vegyészmérnök, akadémikus, egyetemi tanár, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke.

A 2011-ben alapított Gábor Dénes-életműdíjat első alkalommal vehette át.

Az értékes biológiai tulajdonságokkal rendelkező természetes szerves anyagok szerkezet-felderítése és szintézise során elért eredményeiért, nevezetesen az anyarozs ergot alkalodjai, a női emlőrák ellen leginkább alkalmazott taxol, a Cavinton szintézise és nagyipari szintézisének kidolgozása terén született találmányok kidolgozásában való alkotó közreműködéséért, a szervezetünkben fontos szerepet játszó prosztanoidok valamint a környezetbarát növényvédőszerek csoportjába tartozó rovarhormonok (feromonok) kémiájának tanulmányozása során elért eredményeiért, az iparjogvédelmi tudatosságot reprezentáló 232 megadott ipari szabadalomban való részvételéért, imponálóan magas számú és színvonalú publikációs tevékenységéért, a magyar tudományos kutatási eredmények nemzetközi ismertségét és tekintélyét egyaránt növelő életművéért.

„Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj”

Török Gergely Tihamér

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány által alapított „Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj”-at kapta a „Vegyes szemösszetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus vizsgálata” tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért.