Az ünnepélyes díjátadás programja

Az ünnepélyes díjátadás helyszíne, időpontja és közreműködői:
TÖLÖSI Konferencia Központ, 2001. december 10.

Dr. Matolcsy György gazdasági miniszter

Dr. Pálinkás József oktatási miniszter

Dr. Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter

Dr. Boda Ilona, a Környezetvédelmi Minisztérium politikai államtitkára

Dr. Detrekői Ákos, a BME rektora

Garay Tóth János, a kuratórium elnöke

Pohárköszöntőt tartott: Dr. Pálinkás József oktatási miniszter

Dr. Csikai Miklós

Kertészmérnök, címzetes egyetemi docens, a szentesi Árpád Agrár Rt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Agrárkamara elnöke.

A díjat a Korai Zöldségtermesztési Rendszer megalapítása, a termálvízfűtéses üvegház és fólia alatti zöldséghajtatási technológia meghonosítása, a hajtatott zöldségtermesztés integrációja terén kifejtett munkásságáért, a dél-alföldi zöldségtermesztés érdekében tett erőfeszítéseiért, eredményes gazdaságszervező tevékenységéért kapta.

1942-ben született Kecskeméten. Kertészmérnöki oklevelét 1966-ban szerezte Budapesten. A Kertészeti Egyetemen 1977-ben szakmérnöki oklevelet, 1984-ben kertészettudományi doktori címet szerzett. Ugyanott címzetes egyetemi docens 1987 óta. A szentesi Árpád-Agrár Rt. elnök-vezérigazgatója. Egyetemi tanulmányai után egy évig Hollandiában dolgozott a Naaldwijki Kutatóintézetben, illetve magánkertészeknél. 1968-tól Csongrád megyében, az ország legjelentősebb termálvízfűtéses üvegházi és fólia alatti zöldséghajtató üzemeiben irányította a termelést. 1976-82 között a Kertészeti Egyetemen szaktanácsadó, majd a szaktanácsadás vezetője. Ez időszak alatt készült el valamennyi Magyarországon jelentős területen hajtatott zöldségféle üzemi termesztés-technológiája, amelyeknek társszerzője. 1983-tól 1990-ig a szentesi Korai Zöldségtermesztési Rendszer vezetője. A Csongrád Megyei Közgyűlés rendszerszervező munkáját 1989-ben alkotói díjjal jutalmazta. 1990-től a szentesi Árpád Szövetkezet elnöke. A Szentesi Hitelszövetkezet egyik alapítója /1996/, igazgatóságának elnöke. A Hitelszövetkezetek Intézményvédelmi Alapjának 1998 óta elnöke. 1994 decemberétől a Magyar Agrárkamara elnöke. 1996-tól tagja az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsának. A Szent István Egyetem és a Kecskeméti Főiskola szenátusainak tagja.

A MOSZ elnöksége kétszer tüntette ki Szövetkezetekért emlékéremmel. Az Újhelyi Imre díj tulajdonosa.

Dr. Darvas Ferenc

Vegyészmérnök, kutató, feltaláló, kandidátus, a ComGenex Kutató és Fejlesztő Rt. elnök-vezérigazgatója.

A díjat a gyógyszerek szerkezet-hatás viszonyainak kutatásában elért eredményeiért, a predikciós szoftverek és kémiai szakértői rendszerek fejlesztésében, a kombinatorikus kémiai módszerek alkalmazásában és továbbfejlesztésében kifejtett tevékenységéért, nemzetközi hírű magyar biotechnológiai cég létrehozásában és sikeres működtetésében vállalt szerepéért nyerte el.

Budapesten született 1942-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen vegyészmérnöki, a SZÁMALK-nál rendszerszervezői diplomát szerzett. A biológiai tudományok kandidátusa (1983), vendégprofesszor a Floridai Egyetemen (1986-1990) az USA-ban. 1974-ben egy világszerte elterjedt számitógépes gyógyszerhatóanyag-tervezési módszert dolgozott ki, 1986-ban elsőként jelentkezett gyógyszermetabolitok előrebecslésre szolgáló módszerrrel és azt megvalósitó mesterséges intelligenciaprogrammal, amelyet ma is széles körben használnak világszerte. A 90-es évek elején Európában elsőként alkotott meg folyadékfázisu kombina-tórikus szintetikus kémiai technológiát, amelyet az általa alapitott ComGenex Rt, Európa első és 2oo1-ben legnagyobb kombinatórikus kémiai cége valósitott meg. Két gyógyszerkutatással foglalkozó nemzetközi társaság kezdeményezője, alapitója és tisztségviselője az USA-ban, kezdeményezője és 20 éve társszerkesztője a hatóanyagtervezés első nemzetközi lapjának Németországban, számos szabadalom és közel 100 publikáció szerzője.

MTA kutatási dij (1978), a New York-i Magyar Kereskedelmi Kamara Kiváló Vállalkozói dij (1995) dijazottja.

Dr. Lajtha György

Villamosmérnök, tervező, a műszaki tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár, a MATÁV Rt. PKI Távközlésfejlesztési Intézet tanácsadója.

A díjat a távközlési rendszerek elméleti és a távközlő hálózatok gyakorlati fejlesztésében elért eredményeiért, iskolateremtő hatású tudományos és oktatási tevékenységéért, a magyar távközlési szakértelem széles nemzetközi elismertetése terén kifejtett munkásságáért, a PCM rendszerek és a fénytechnika hazai alkalmazásában és a kapcsolatos szakirodalom meg-jelentetésében vállalt meghatározó szerepéért kapta.

Budapesten született 1930-ban. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát 1952-ben. Ezt követően a Posta Kísérleti Állomáson helyezkedett el, melynek neve 1954-től Posta Kísérleti Intézet (PKI) lett. Feladatai között különböző átviteltechnikai problémák megoldása szerepelt. Ezek közül említést érdemel a légvezetékek közötti áthallásmentesítés, a Walsh függvények ortoganalitása alapján. Kandidátusi disszertációjának témája a beszédjellemzőkhöz illeszkedő vivőfrekvenciás berendezések kutatása, fejlesztése és alkalmazása. Ezt követően a távközlő hálózatok gazdaságos tervezésének eljárásait dolgozta ki, melynek alapján a tudományok doktora címet kapta. Hálózattervezési módszereit Magyarországon kívül Iránban és Brazíliában alkalmazták. Ezt követően a fénytechnika hazai bevezetését készítette elő. 1974-től 1986-ig a PKI tudományos igazgatóhelyettese. 1976-1986. a Nemzetközi Távközlési Unió átvitelminőségével foglalkozó csoportjának elnöke. 1993-99. az MTA Távközlő Rendszerek Bizottság elnöke. 1986-2000. A Tudományos Minősítő Bizottság Elektronikai, Informatikai, Távközlési Albizottságának elnöke. 1978-1994. A Networks Hálózattervezési Szimpózium 7 tagú tudományos bizottságának tagja. Több könyvet írt és szerkesztett. 1990-2000. között a Magyar Távközlés című folyóirat főszerkesztője. 2001-től a Híradástechnika Szerkesztőbizottságának elnöke, a PKI tudományos tanácsadója.

Az Eötvös Lóránd díj, a Puskás díj, a Széchenyi díj és a Mihailich díj birtokosa.

Dr. Mersich Iván

Matematika-fizika szakos tanár, meteorológus, kandidátus, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke.

Díjat kapott a nagyléptékű légszennyeződés monitoring rendszer korszerüsítésében, a városi lég-szennyeződés kialakulásának és nyomon követésének vizsgálatában, a hazai levegőtisztaság-védelem megalapozásában, a meteorológiai vonatkozású környezetvédelmi feladatok európai követelményeknek megfelelő szinvonalú ellátásában, az OMSZ európai beintegrálásában kifejtett munkásságáért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növelésében vállalt meghatározó szerepéért.

Sopronban született 1948-ban. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte matematika-fizika tanári és meteorológus diplomáját. A földrajztudományok kandidátusa, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, diplomás közgazda. A nagymultú szervezet az Ő irányítása mellett lett Közép-Európa egyik leggyorsabban fejlődő, stabil meteorológiai szolgálatává. Számos új eljárást vezetett be az időjárás előrejelzés és az éghajlati elemzések terén, melynek eredményeként átalakult, megújult és hitelessé vált a meteorológiai információ szolgáltatás rendszere. Meghatározó szerepet játszott a régió legújabb meteorológiai mérési és időjárás előrejelzési együttműködéseinek létrehozatalában és fenntartásában. Számos hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai adminisztratív szervezet tagja és tisztségviselője. Több, a meteorológiával kapcsolatos nemzetközi programban magyar képviselő és a magyar kutatások vezetője.

Dr. Páczelt István

Gépészmérnök, kutató, tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese.

A díjat a numerikus mechanika címmel jellemezhető modern tudományág fejlődéséhez való hozzájárulásáért, a gyakorlat számára fontos számítógépi programok létrehozásában vállalt szerepéért, a műszaki felsőoktatás terén végzett problémaorientált oktatási tevékenységéért és oktatásszervező munkásságáért kapta.

Nyírparasznyán született 1939-ben. A Miskolci Egyetemen (a korábbi Nehézipari Műszaki Egyetem) szerezte gépészmérnöki oklevelét. Jelenleg a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese, a Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Munkásságával jelentős mértékben hozzájárult a mechanika tudományának fejlődéséhez új variációs elvek, számítási módszerek kidolgozása révén, iskolateremtő munkásságával a numerikus mechanika hazai megerősödéséhez, oktatásának fejlesztéséhez és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szélesítéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia 1987-ben levelező, majd 1995-ben rendes tagjává választotta. Elméleti eredményeire alapozva számos, a gyakorlat számára fontos végeselem-módszeren alapuló számítógépi programot hozott létre munkatársaival, elősegítve versenyképes termékek gyártását, üzemeltetési problémák elemzését. Oktatásszervezési tevékenysége eredményeképpen irányításával, mint a Gépészmérnöki Kar 11 éven keresztüli dékánja – elsőként az országban – bevezetésre került a moduláris oktatási rendszer. Számos országos ipari kutatás – fejlesztéssel kapcsolatos bizottság munkájában vett részt illetve oktatás fejlesztéssel, minőségbiztosítással kapcsolatos bizottságokban ma is tagként vagy bizottsági elnökként tevékenykedik.

Szerteágazó munkáját többek között Szent-Györgyi Albert díjjal, Herman Ottó díjjal, Pattantyús Ábrahám Géza díjjal, Széchenyi díjjal (megosztott) 1999 ismerték el.

Dr. Szatmári Sándor

Fizikus, feltaláló, a fizikai tudomány doktora, a József Attila Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

A díjat a korszerű és magas szintű alapkutatási eredmények gyakorlati hasznosítása, a nemzetközi szinvonalú lézerrendszerek kifejlesztése terén elért eredményeiért, 18 szabadalom kidolgozásában való alkotó közreműködéséért, a hatékony kutatási-fejlesztési munkavégzést biztosító infrastrukturális háttér megteremtéséért, továbbá a fiatal szakemberek tudományos tevékenységének irányításában vállalt áldozatos munkájáért nyerte el.

Szolnokon született 1955-ben. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett fizikus diplomát. A fizikai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Fő kutatási területe: a kvantumelektronika, ill. a nagy intenzitásoknál lejátszódó lézer-anyag kölcsönhatás, ezen belül elsősorban a nagyteljesítményű ultrarövid impulzusokat generáló excimer lézerrendszerek vizsgálata és fejlesztése. Alapkutatási és innovációs tevékenységének eredményeképpen nagy intenzitású femtoszekundumos excimer lézerrendszert dolgozott ki, amely a gyakorlatban ipari termékké vált, és amelyet a világ számos (~20) rangos laboratóriumában alkalmaznak. Az általa létrehozott és az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszékén működő modern – „használó központú” – lézerlaboratórium nemcsak helyi, hanem hazai és nemzetközi szinten is segíti a lézerkutatásokat. Magas szintű alapkutatási eredményeit és aktív innovációs tevékenységét közel 150 tudományos közlemény, az azokra érkezett több mint 1300 hivatkozás és 18 szabadalom is fémjelzi. Neves nemzetközi konferenciákon (~30) szerepelt, mint meghívott előadó. Aktív szakmai-közéleti tevékenységet fejt ki a Szegedi Tudományegyetemen, az MTA különböző bizottságaiban és az ELFT-ben.

Eddigi munkáját az MTA a „Régió kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó kutatója” díjjal, az ELFT a Selényi Pál-díjjal ismerte el.

Hetzmann Albert

Villamosmérnök, feltaláló, a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság üzem-viteli igazgatója.

A díjat az Atomerőmű reaktorvédelmi rendszerének továbbfejlesztésében, az új rendszervédelmi funkciók algoritmusainak és struktúrájának kifejlesztésében, a különleges biztonsági követelményeknek megfelelő szoftver-rendszer ellenőrzésében, a védelmi rendszer rekonstrukciójában és a digitális technika atomerőművi biztonságtechnikai applikációjában vállalt meghatározó innovatív és irányító munkásságáért kapta, mely hozzájárult az Erőmű nemzetközi szinten is kiemelkedő biztonságú kategoriába sorolásához.

A Fejér megyei Száron született 1948-ban. Mérnöki diplomáit a Lipcsei Műszaki Főiskolán és a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán szerezte. 1979-ben kapcsolódott be a Paksi Atomerőmű üzembe helyezési majd üzemeltetési munkáiba. Különböző beosztásokban a folyamatirányítási rendszerek, biztonsági automatikák magas szinvonalú rendelkezésre állását biztosító módszerek kidolgozásán és bevezetésén munkálkodott. Az irányítástechnika területén számos jelentős korszerüsítési feladat kezdeményezője, a megvalósítás irányítója.Több hazai és nemzetközi szaksajtóban megjelent publikáció szerzője ill. társszerzője.A reaktorblokkok műszaki, biztonsági szinvonala szempontjából meghatározó jelentőségű Reaktorvédelem Rekonstrukciós Projekt irányítója a megalapozó fázisban. A projekt az 1999. évi Innovációs Nagydíj pályázaton különdíjban részesült.

l.