Díjazottak

Balogh Tibor

Budapesten született, 1956−ban. Okleveles villamosmérnök, egyetemi tanársegéd. A Holografika Stúdió ügyvezető igazgatója.

Saját lézerlaboratóriumában folytatja kísérleteit. Számos hologramtechnikát dolgoz ki, köztük az ún. nyomtatott (sokszorosítható) hologramok technológiáját. Úttörő szerepet játszik a holográfia széleskörű elterjesztésében, elsősorban a hologramoknak a biztonságtechnikában és a csomagolástechnikában történő alkalmazásával. A területtel kapcsolatos találmányai vannak. Kutatásokat folytat a háromdimenziós televíziózás alapjainak kifejlesztésére.

Dr. Ferenczi György

Budapesten született, 1946−ban. Okleveles fizikus, a fizikai tudományok doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem és az ELTE meghívott professzora, a SEMILAB Rt. elnök−vezérigazgatója.

Fő kutatási és fejlesztési területéhez tartozott a félvezető eszközök (lézerek, fényemittáló diódák) minősítő méréseinek kidolgozása, mélynívó spektrométer (DLTS) kifejlesztése, amelyet 25 ország legnagyobb cégei, kutató intézetei és egyetemei használnak. 1989−ben megalapította a SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Rt−t félvezető anyagok és eszközök minősítésére és analízisére alkalmas műszerek kutatására, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére. Tudományos eredményeit 85 cikkben, 6 szakkönyvben publikálta. 8 találmány alkotója. A Magyar Fizikai Társaság főtitkára volt. A Gyulai Zoltán−díj, a Kiváló Feltaláló díj arany fokozat háromszoros díjazottja, az Állami díj és az Eötvös−díj tulajdonosa.

Dr. Frank József

Hódmezővásárhelyen született, 1945−ben. Biológia−földrajz szakos tanár, a mezőgazdasági tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár.

A Szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet főigazgatója. Kutatási területe az olajnövények (szója, de különösen a napraforgó) nemesítése és a vetőmagtermesztés. Az első magyar napraforgó hibridek előállítója. Nemesítői munkássága során 13 saját és 4 honosított hazai, továbbá 32 külföldi minősítésű napraforgó hibrid vezető nemesítője. Nevéhez 16 szabadalom kapcsolódik. Szakterületén rendszeresen publikál, könyve jelent meg a napraforgóról. Tagja a FAO Európai Napraforgó Kutatási Hálózatának, a Napraforgó Európai Adatbank Kultúrfajok Szekciójának vezetője. Az MTA Nemesítési Szakbizottság tagja, vezetőségi tagja a Magyar Növénynemesítők Egyesületének. A FAO Emlékérem, a Boross László Emlékérem és a Széchenyi−díj tulajdonosa.

Dr. Ormós Zoltán

Kisújszálláson született, 1940−ben. Okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, címzetes egyetemi docens.

Az MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézetének (Veszprém) osztályvezetője. Kutatási területe a vegyipari műveletek megvalósítására alkalmas műszaki kémiai (elsősorbam fluidizációs) eljárások áramlástani, hő− és anyagátadási viszonyainak tanulmányozása, ezek berendezéseinek tervezéséhez szükséges összefüggések meghatározása, az eljárások technológiai megvalósításának vizsgálata. 170 publikáció, több egyetemi jegyzet és külföldi kiadó által kiadott szakkönyv szerzője ill. társszerzője. 20 szabadalmazott találmány, számos technológiai és berendezés know−how alkotója, az MTA Kémiai Technológiai és Vegyi Környezetvédelmi, Vegyipari Gépészeti és a VEAB Hulladékhasznosítási Munkabizottság tagja. Az MKE Műszaki Kémiai Szakosztály Eljárástechnikai Szakcsoport elnöke. Az MTA, SZOT, OTH Kiváló Feltaláló arany kitüntetésének háromszoros tulajdonosa.

Pázmányi Gábor

Budapesten született, 1947−ben. Okleveles olaj− és gázmérnök.

A MOL Rt. Dunai Finomító főtechnológusa, 1992−óta az UOP Ltd. Anglia olajfeldolgozási és petrolkémiai technológia értékesítésével foglalkozó angol cég marketing menedzsere. A hazai fluid katalitikus krakkoló technológia megvalósításának terveztetési és üzemirányítási felelőseként tevékenyen részt vett a komplex kőolajfeldolgozási terület műszaki fejlesztésének és technológiai korszerűsítésének projektjében, amely hozzájárult a hazai kőolajipar nemzetközileg elismert műszaki és szellemi színvonalának emelkedéséhez. Kiemelkedő érdemei vannak az új és korszerű számítástechnikai és tervezési módszerek bevezetésében. 2 találmány társfeltalálója. Aranyjelvényes Újító és Kiváló Feltaláló.

Dr. Rapcsák András

Debrecenben született, 1943−ban. Okleveles villamosmérnök, okleveles fizikus.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő. Műszaki fejlesztési és tervező tevékenységet végzett nagy−, közép− és kisfeszültségű villamos hálózatok területén. A feszültség−ingadozások és felharmonikus jelenségek, nagyfeszültségű hálózati védelmek és automatikák elméleti és műszaki vizsgálatával, kutatásával foglalkozott. Későbbiekben különböző elektromos, elektronikus mérlegek, mérlegrendszerek és gyártásuk fejlesztését végezte. Hódmezővásárhely polgármestereként e város infrastruktúrális fejlesztésének feladatait (energiaracionalizálás, városi szennyvíztisztító létrehozása, geothermikus erőmű tervezés) látja el. 21 szakcikk, a Mérlegtechnikai kézikönyv szerzője. 16 szabadalom ill. mintaoltalom tulajdonosa. Tagja a Gépipari Tudományos Egyesületnek, a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek és a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesületnek. „Kiváló fejlesztőmérnök” és a Magyar Köztársaság Arany Keresztje kitüntetés tulajdonosa.

Dr. Sigrai Tibor

Kispesten született, 1931−ben. Okleves híd− és szerkezetépítő mérnök, okleveles acélszerkezeti szakmérnök, címzetes egyetemi docens.

Az UVATERV Rt. irodaigazgatója. Jelentős kutatási, fejlesztési tevékenységet fejtett ki az acél−, vasbeton− és kábelhidak, valamint a vasbeton szerkezetek területén. Számos találmány és újítás tulajdonosa, több országos tervpályázaton nyert első díjat. Részt vett az Erzsébet híd, az algyői Tisza híd, a Ferihegyi Repülőtér feljáróhídja, a Hárosi Duna híd, a Kairói Fontana híd, számos autópályahíd és műtárgy, a Nyugati Pályaudvar vágánycsarnoka átépítése tervezésének irányításában. Vezetésével készült el az új lágymányosi közúti Duna−híd, az EXPO gyalogos Duna híd, (az első magyarországi ferdekábelhíd) terve. A hídépítés témakörében számos szakcikk szerzője. A Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szakosztály vezetőségének, a Közlekedés és Mélyépítés−tudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja. Szakmai munkásságáért Eötvös−díjban, Jáky díjban és a Magyar Köztársaság Csillagrendje kitüntetésben részesült.