„Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj • 2015

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdetett az informatikai/infokommunikációs szakterületen tevékenykedő, 1978. december 31. után született, magyar állampolgársággal rendelkező, kreatív, az innovációval aktívan foglalkozó – kutató, mérnök, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető – szakemberek körében az „Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjat olyan, kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytató fiatal szakember nyerhette el, aki – jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre, – innovatív tevékenységével hozzájárult cége/intézménye innovációs készségének és képességének megalapozásához és fenntartásához. Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó fiatal szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2015-ben „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíjban részesült
Árendás Csaba mérnök-informatikus, MSc, a QuantisLabs Kft. ügyvezető igazgatója,
a SmartVineyard/Szőlőőr átfogó növényvédelmi döntéstámogató rendszer kifejlesztéséért, amely képes a szőlőt érintő gombás fertőzések detektálására, és a betegségek távoli diagnosztikáját teszi lehetővé valósidejű, helyszíni mérések biztosításával.

A projekt keretében telepített, fejlett precíziós szenzorokkal ellátott mérőállomások képesek az összes olyan időjárási paraméter mérésére, – illetve a mért adatok értékelésére – amelyek szerepet játszanak a növényi fertőzések kialakulásában. Az átlagosan 9 hektáronként kihelyezett diagnosztikai eszközök precízen mérik a mikroklimatikus adatokat, és megbízható információkkal látják el a felhasználót egy számítógépről, okostelefonról elérhető felhasználóbarát kezelőfelületen. Az átfogó, agro-intelligencia rendszer által mért, elemzett, értékelt adatokra alapozott döntéseknek köszönhetően a szőlészek jelentős pénzt, időt és munkaerőt takaríthatnak meg.

Árendás Csaba 1981-ben született. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai karán kezdte infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirányban, majd a CTI The Innovation Promotion Agency keretében Svájcban folytatta. 2010-ben MSc fokozatot szerzett az EPFL Swiss Federal Institute of Technology Lausanne-i egyetemen telekommunikációs rendszerek szakterületen, majd az Egyesült Királyságban, a Cambridge-i Egyetem Judge Business School Ignite programjában, és az amerikai Stanford Egyetem, Graduate School of Business, SIE Summer Institute of Entrepreneurship programjában vett részt.

Jelenleg az agrártechnológia területén tevékenykedő QuantisLabs Kft. ügyvezetői teendőit látja el, emellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Technológiai Transfer Irodájának munkatársa is, ahol a technológiai transzfer folyamatok támogatása mellett a szellemi tulajdonjog menedzselése, az innováció menedzsment kurzus tervezése, a korai start-up projektek segítése a fő feladata. A SmartVineyard/Szőlőőr rendszer 2015. márciusában elnyerte a 2014. év legjobb Agrár Innovációjának kijáró díjat, 2014-ben több nemzetközi elismerésben is részesült. Az Európai Bizottság 2014-es döntése alapján a SmartVineyard/Szőlőőr technológia 1 millió eurós támogatáshoz jutott a Horizont 2020 alapból, amely a rendszer skálázására használható fel.

Gábor Dénes OTDK Ösztöndíj • 2015

A Kuratórium fontosnak tartja a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok tudományok iránti érdeklődésének felkeltését és tudományos kutatómunkára ösztönzését, ezért 2013-ban megalapította a Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíjat.

A kétévente odaítélhető ösztöndíjat 2015-ben Gyimóthi László, a BME Villamosmérnöki Karának végzős hallgatója (MSc) nyerte el, aki a Szegedi Tudományegyetem által szervezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az információ technológia terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést. Gyimóthi László a dolgozatában az optikai gerinchálózatokon fellépő esetleges hibák gyors detektálására, a hálózati csomópontok meghibásodásának lokalizálására egy olyan heurisztikus algoritmust ismertetett, mellyel a hibalokalizációs feladat hatékonyan megoldhatóvá válik egészen nagyméretű topológiákra is.

Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj – „Fényes” Magyarok – 2015

Gábor Dénes figyelmét a 60-as évektől kezdve mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei. A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy Gábor Dénes életművének, műszaki- és társadalomtudományi szemléletének megismertetése érdekében rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.

Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az ENSZ és az UNESCO 2015-öt a FÉNY nemzetközi évének szentelte, ezért idén világszerte nagy figyelmet fordítanak a fény tudományos, oktatási, technológiai, orvosi, valamint művészeti alkalmazásaira. A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta, és egy plazmalámpát is szabadalmaztatott. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a holográfiát, amelyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobeldíjjal jutalmazták.

A Kuratórium 2015-ben „Fényes” Magyarok címmel hirdette meg a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak. A pályázat célja a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében, a magyar alkotók (kutatók, feltalálók) kevésbé ismert, de jelentősnek tekinthető, a fénnyel kapcsolatos és széleskörű érdeklődésre számot tartó eredményei feltárásával és bemutatásával, azok alkalmazási területeinek ismertetésével, esetleges továbbgondolásával.

Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a KELLO és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. A felhívás megjelent a világhálón (pl. Pályázatfigyelő, Pályázatmenedzser, Edupress, Magyar Tudományos Akadémia, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Hírposta, Librarius, Kulturpont, stb.) is.
A népszerűsítés eredményeként 10 budapesti, 38 vidéki és 4 külhoni középiskolából összesen 126 diák jelentkezését rögzíthettük. A megadott határidőre 90, határidőn túl 3 dolgozat érkezett.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 20 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét legalább hat elbíráló által adott pontok átlaga határozta meg.

A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, az alapítványi célokat támogató gazdálkodó szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Lévai Emese Sarolta, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, valamint Molnár Janka Sára, a székesfehérvári Teleky Blanka Gimnázium tanulója.

70 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Kovács Kinga, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Gimnázium tanulója, Lipcsei Sándor, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium diákja, Südi István, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola növendéke, Szegedi Ágnes Cintia, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója, valamint Szuhaj Katinka, a békéscsabai Szlovák Gimnázium diákja.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Balogh Ágnes és Horvát Melinda, a Zentai Gimnázium, Suhajda Olivér, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium, Sarkadi Réka, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, Ténai Éva és Borz Barbara, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, Csaba Márton, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Kóczián Ferenc, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium, valamint Stubnya Márton, a budapesti Balassi Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium diákjai.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta:
Subicz Mátyás, Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok; Takács Bálint, Kisvárdai Református Gimnázium; Vörös Kristóf, Bolyai János Gimnázium, Kecskemét; Géczi Rebeka, Havai Hajnalka és Fejes Loretta, Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Szeged; Szalontai Szabolcs Balázs, Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó; Horváth Noémi, Korsós Laura és Zelena Krisztina, Balassi Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium, Budapest.

Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, és a Rákóczi Szövetség is.

A díjakat a 2015. június 5-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok. Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk valamennyi közreműködőnek, akik önzetlen munkájukkal segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, és valamennyi támogatónak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak.

Az alapítványi célok támogatói:
ANK Autós Nagykoalíció, BHE Bonn Hungary Kft., Docler Csoport, EGIS Gyógyszergyár Zrt., EMIKA Elektromechanikai Zrt., ERICSSON Magyarország Kft., Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Innovatext Zrt., Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., LambdaCom Kft., NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., Patinorg Kft., Richter Gedeon Nyrt., Servier Kutatóintézet Zrt., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, WebEye Magyarország Kft.

Szakmai együttműködő partnerek:
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., KELLO Könyvtárellátó Kft., Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia, MANO Hologram Kft., Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Rákóczi Szövetség