Kuratórium

Az Alapítvány önálló jogi személy, a kitűzött cél megvalósulásáról, a hat tagú kuratórium elvi irányításával egy menedzser, egy titkár és egy könyvelő gondoskodik.

A Kuratórium általában nyilvános üléseit igény szerint tartja, döntéseit szavazattöbbséggel hozza. A kuratórium elnökét és tagjait a NOVOFER Zrt. vezérigazgatója bízza meg, 1998-tól kezdődően négy éves időtartamra. Az első kuratórium a megalakulástól kezdődően, 1993 végéig irányította a munkát.

A NOVOFER Alapítvány újjáválasztott kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága a

2015. január 31 – 2019. január 31 közötti időszakra:

Kuratórium elnök

Dr. Gyulai József fizika-matematika szakos tanár, az ELFT tiszteletbeli elnöke, akadémikus

Kuratórium tag

Dr. Blaskó Gábor vegyészmérnök, a Servier Kutatóintézet Zrt. tudományos tanácsadója, akadémikus

Kuratórium tag

Dr. Drozdy Győző villamosmérnök, a TELENOR Magyarország Zrt. vezérigazgatói tanácsadója

Kuratórium tag

Karsai Béla PhD., MBA Master Economist, a Karsai Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója

Kuratórium tag

Dr. Pap László villamosmérnök, egyetemi tanár, akadémikus

Kuratórium tag

Havass Miklós matematikus, az MTESZ és a SZÁMALK korábbi elnöke

A titkári teendőket Kosztolányi Tamás gépész és gazdasági mérnök, szabadalmi ügyvivő látja el.

Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Elnök

Dr. Inzelt Péter kandidátus, címzetes egyetemi tanár, okleveles könyvvizsgáló, az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója

Tag

Dr. Ábrahám László villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök, az NI Hungary Kft. ügyvezetője

Tag

Mokry J. Ferencné gépészmérnök, MA/Európa szakértő