Kuratórium

Az Alapítvány önálló jogi személy, a kitűzött cél megvalósulásáról, a hat tagú kuratórium elvi irányításával egy ügyvezető és egy könyvelő gondoskodik.

A Kuratórium általában nyilvános üléseit igény szerint tartja, döntéseit szavazattöbbséggel hozza. A kuratórium elnökét és tagjait a NOVOFER Zrt. vezérigazgatója bízza meg, 1998-tól kezdődően négy éves időtartamra. Az első kuratórium a megalakulástól kezdődően, 1993 végéig irányította a munkát.

A NOVOFER Alapítvány újjáválasztott kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága a 2019. január 31 – 2023. január 31 közötti időszakra:

A Kuratórium elnöke

 

Dr. Bendzsel Miklós

Gépészmérnök, mérnök-közgazdász, szabadalmi ügyvivő, címzetes egyetemi tanár. A Szabadalmi Információs Központ igazgatója, majd a Magyar Szabadalmi Hivatal, később a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke volt. Az iparjogvédelemhez tartozó szakterületeken számos hazai és nemzetközi szervezetben töltött-, tölt be vezető tisztséget. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Mérnökakadémia alelnöke, a Digitális Jólét Alapprogram tanácsadó testületének elnöke. Az European Design Leadership Board tagja, a Nyugat-Magyarországi Egyetem díszpolgára.

 

A Kuratórium tagjai

 

Dr. Blaskó Gábor

Vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora, az MTA rendes tagja. A szerves kémia, a biológiailag aktív természetes szerves vegyületek kémiája, és a gyógyszerkémia szakértője. Korábban az EGIS Gyógyszergyár kutatási igazgatója, később a Servier Research Institute of Medicinal Chemistry ügyvezető igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója. A Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem díszdoktora, valamint címzetes egyetemi tanára. Az MTA Szerves- és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának, tovább a Gyógyszerész-tudományi Osztályközi Komplex Bizottságnak tagja.

Fülöp Zsolt

Okleveles fizikus, Ph.D, az MTA doktora. Az MTA Atommagkutató Intézet volt igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója, a nukleáris asztrofizika szakértője. Az Európai Fizikai Társulat Magfizikai Bizottságának volt elnöke.Többek között a LUNA-II tudományos együttműködés, az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsa és a Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács tagja.

Karsai Béla

Gépészmérnök, MBA és PhD. A kilenc vállalatból álló KARSAI Holding elnök-vezérigazgatója. A Bolyai-díj Alapítvány alapító tagja, a Pro Progressio Alapítvány kurátora. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, valamint a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja.

Dr. Pap László

Villamosmérnök, a műszaki tudományok doktora, az MTA rendes tagja, az MTA Felügyelőtestületének tagja. A hírközléselmélet és a hírközlő rendszerek technológiáinak szakértője. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa, korábban professzora, dékánja és stratégiai rektorhelyettese volt, a Mobil Innovációs Központ elnöke. A Magyar Telekom Felügyelő Bizottságának elnöke, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke, 2018 végéig a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja.

Dr. Prószéky Gábor

Széchenyi-díjas programtervező matematikus és nyelvész, az MTA doktora, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára (és több cikluson át innovációs dékánhelyettese), az NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kollégiumának elnöke. 1991-ben egyik alapítója és több mint 25 éven át igazgatója az első hazai nyelvtechnológiai kutatás-fejlesztésre specializálódott vállalkozásnak, a MorphoLogic cégnek. Több cikluson át elnöke az MTA Szótári Munkabizottságának, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének, alelnöke az Informatikai Vállalkozások Szövetségének és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak.

 

Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Az FB elnöke

Dr. Drozdy Győző

Okleveles villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök. Korábban az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetében, illetve a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén dolgozott. Később finnországi kutatóintézetekben dolgozott félvezető technológiai és távközlési témákon. Tagja volt az Antenna Hungária Rt. Igazgatótanácsának illetve Felügyelő Bizottságának. Jelenleg a Telenor Magyarország Zrt. vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. A Távközlési Érdekegyeztető Fórum első elnöke, valamint a Távközlési Választottbíróság tagja volt. 2006-tól 2018-ig a NOVOFER Alapítvány kurátora.

Az FB tagjai

Dr. Ábrahám László

Villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök. A jövő műszaki értelmiségének mentora. Képesítést és doktori címet a BME-n szerzett, majd a Videotonnál pályakezdő mérnökként kezdve járta végig a ranglétrát a megbízott vezérigazgatói pozícióig. 2001-es indulás óta a debreceni NI Hungary Kft. ügyvezetője. A mérés- és irányításautomatizálás terén vezető National Instruments (NI) első tengerentúli gyártóbázisán a termelés megindításának szervezője volt. Az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottságának, és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke.

Mokry J. Ferencné

Gépészmérnök, MA Európa-szakértő. Ipari Kutatóintézetben tudományos főmunkatársként, gyártási rendszertervezéssel, ipari robottechnika-alkalmazás fejlesztéssel foglalkozott. A kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati intézményeiben minőségfejlesztési, KFI stratégiák és programok kidolgozásában, elindításában és megvalósításában vett részt, programtervezési és pályázati főosztályokat vezetett. Az európai kutatás fejlesztési keretprogramok Programbizottságaiban magyar képviseletet látott el az anyagtudományok, nanotechnológiák és gyártási technológiák területén.