1. A Gábor Dénes-díj

A “NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért” 1989-ben hozta létre a Gábor Dénes-díjat, amelyet minden évben azoknak a – határainkon belül és azokon kívül élő – magyar természettudósoknak, mérnököknek, feltalálóknak, kutatóknak, oktatóknak adományoznak, akik kiemelkedő innovációval vagy kutatási eredménnyel, illetve a felsőfokú képzésben nyújtott teljesítményükkel járultak hozzá a magyar tudományos-műszaki haladáshoz, az ország fejlődéséhez. A díjat – évente általában hét személy számára – az alapítvány kuratóriuma ítéli oda, amely akadémikusokból és közismert egyetemi tanárokból illetve a gazdasági élet elismert vezetőiből áll. Az éves díjkiosztóra terv szerint a Parlamentben kerül sor. A díjátadót az alapítvány komoly PR-munkával támogatja, az eseményről rendszeresen minden jelentős országos és szakmai médium beszámol. A díjakat a politikai és társadalmi élet kiemelkedő személyiségei adják át. (Korábbi években többek között Kövér László házelnök, Palkovics László ITM miniszter, Birkner Zoltán NKFIH elnök nyújtotta át a díjazottaknak.) A díjról, annak feltételeiről, a díjazottakról, Alapítványunk tevékenységéről éves kiadványunk és honlapunk (www.gabordenes.hu) tartalmaz részleteket.

A Gábor Dénes-díj mellett az Alapítvány – új stratégiája jegyében – a Gábor Dénes-i szellemiség jegyében olyan további tevékenységeket is végez, amelyek a Nobel-díjas tudós műszaki alkotó- és nemzetközi gazdasági és társadalmi elemző munkájához, azok eredményeihez kapcsolódnak. A programokat Gábor Dénes Szellemi Örökség gyűjtőnév alatt jelenítjük meg. Ezek a programok ugyancsak a műszaki innováció, a kreativitás és a tudományos-technikai haladás kulcsszavaihoz kapcsolódnak, ám a Gábor Dénes-díjjal szemben stratégiai partnereinkkel közösen határozzuk meg aktuális céljaikat, kommunikációs célcsoportjaikat illetve a tárgyévi feladatait, legyen szó akár egy ismeretterjesztő vetélkedősorozatról, egy tudományos díjról vagy egy fiataloknak szóló nemzetközi ösztöndíjról.

 1. Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Kétévente adományozható egy, az informatikai szekcióban kiemelkedő munkát végző hallgatónak.

 1. Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj

A Budapesti Műszaki Egyetem javaslata alapján kiváló TDK munkát végző hallgatók számára biztosít ösztöndíjat.

 1. Gábor Dénes Diplomamunka Ösztöndíj

A támogató szakterületének megfelelő képzéseken készült szakdolgozatokat vagy diplomamunkákat díjazza.

 1. Gábor Dénes emlékrendezvények

A tudós emlékének ápolása a születésével, diák éveivel, jelentősebb találmányainak, a Nobel-díjának évfordulóihoz, halálához kapcsolódó időpontok szerint a nevét viselő közterek, intézmények, emléktáblák és szobrok koszorúzásával, kapcsolódó rendezvények megszervezésével,

 1. Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj

Évente meghatározott tartalommal meghirdetett pályázaton sikerrel szereplő hazai vagy külhoni középiskolások tudományos pályára állítását ösztönzi.

 1. Gábor Dénes-díjasok gondolatai esszékötetben való megjelentetése

A hazai és nemzetközi kiválóságok munkásságát bemutató megjelenések, az általuk készített “társadalmi üzenetek” kiadványban történő megjelenítése.

 1. Gábor Dénes angol nyelvű műveinek magyar kiadása

 

 1. Gábor Dénes-díjasok Klubja

Összejövetelek egy-egy Klubtalálkozó keretében, amely nyilvános fórumot teremt egy-egy aktuális innovációs és társadalmi probléma megvitatására – a díjazottak tevékenységén keresztül.

 1. Gábor Dénes Emlékévek 2020-2021

2020-ban emlékeztünk meg Gábor Dénes születésének 120., majd 2021-ben emlékezünk a Nobel-díjnak részére történő odaítélésének 50. évfordulójáról. A fenti két neves évforduló megünnepléséhez a 2019. október 24.-én tartott alapítványi kuratórium ülésen a Kuratórium tagjai megemlékezési emlékprogram-sorozat összeállítása és – a rendelkezésre álló források mértékében, valamint a programok mellé álló együttműködő partnerek szándékai szerint – lebonyolítása mellett döntöttek.

 • Dokumentumfilm készítése Gábor Dénes életéről, a Szellemi Örökség ápolásának kiemelkedő eseményeiről, a Gábor Dénes-díjasokról
 • Gábor Dénes biográfiája és bibliográfiája összeállításának kezdeményezése a magyar tudományos történetírás meghatározó és érdekelt műhelyeivel együttműködésben
 • Gábor Dénes életútját, szakmai munkásságát és eredményeit, társadalomfejlesztési törekvéseit és személyes örökét monografikusan bemutató, feldolgozó képes album/ digitális adatbázis megalkotása és közreadása
 • Gábor Dénes angliai nyughelyének emléktáblával való újbóli megjelölése
 • Gábor Dénes alkalmi holografikus emlékbélyeg kibocsátása a Magyar Postán keresztül
 • Emlékérme kibocsátása Gábor Dénes tiszteletére
 • Gábor Dénes szellemi örökségének szélesebb körben és hatékonyabb módokon való megismertetését célzó kommunikációs pályázat meghirdetése, lebonyolítása és az elismert projektek megvalósíttatása
 • Az „Ujjászülető Millenáris” program keretében „Álmok álmodói” szekcióban Gábor Dénes és munkásságának bemutatása
 • Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián a Gábor Dénes nevét viselő intézmények részvételével
 • Tematikus természettudományi vetélkedő sorozat lebonyolítása
 • Koszorúzás szülőházán és az emléktáblával megjelölt más épületeknél, továbbá a szobrainak helyszínein

 

Az együttműködési program előnyei

 • a Gábor Dénes-díj és a körülötte folyó tevékenység valódi brand, amely immár negyed évszázada a mérnöki és természettudományos szakma egyik legnagyobb elismerése, amelynek aktív és kommunikált részese minden nevesített támogató;
 • a NOVOFER Alapítvány kuratóriuma bármely pályázat, ösztöndíj esetében megkérdőjelezhetetlen szakmai objektivitással dönt, és az együttműködések lényeges része lehet a stratégiai támogatók képviselőinek bevonása a végső döntésbe;
 • a Gábor Dénes-díj kapcsán az együttműködés kommunikációja széleskörű és nem vetül rá a tipikus CSR-kampányok esetében megszokott médiaközöny;
 • a NOVOFER Alapítvány, amely nagy tapasztalattal és széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a pályázatok lebonyolítása terén, a folyamat teljes adminisztrációját elvégzi, a kommunikációt megszervezi;
 • az együttműködés alapján létrehozott pályázatok díjának átadására kiemelkedő környezetben és a magyar műszaki értelmiség krémjének részvételével kerül sor.