Az Alapítványról

Gábor Dénes Díj

Gábor Dénes Díj

A NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt megalakulása óta foglalkozik az innovációs folyamat valamennyi láncszemét képviselő tevékenységek koordinálásával, a műszaki-szellemi élet kiválóságainak fokozott erkölcsi elismertetésével.
Az Alapítvány létrehozása is ezt a célt szolgálta, azonban az évek során tevékenységét jelentősen kiterjesztette.

Az e célból alapított díj névadójának olyan szellemiségű tudóst kerestünk, aki elismerendő és követendő példát állíthat valamennyi, a szakmáját kiemelkedő színvonalon végző értelmiségi szakember számára. Így találtunk rá Gábor Dénesre, illetve szellemi hagyatékára.

Mit jelent Gábor Dénes életútja, teljesítménye nekünk, a NOVOFER Alapítvány és a Gábor Dénes-díj alapítóinak, nekünk, akik a műszaki szellemi alkotók megbecsülését, eredményeik elismerését fémjelezzük a Nobel díjas tudós nevével?

Elsősorban útmutatást és segítséget jelent ahhoz, hogy kialakítsuk a kreatív gondolkodás mai mintáját, hidat jelent az innovációra nyitott kormányzati szervek és társadalmi szervezetek és a gazdaság kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szereplői között, alaptézist jelent a fizika és alkalmazott kutatás elméleteinek a gyakorlatba való átültetéséhez, katalizátort, amely segít fenntartani nemzeti büszkeségünket anélkül, hogy bármelyik más nép vagy nemzet önérzetét megsértenénk, s példamutatást ad a komplex és haladó világszemlélet megteremtéséhez.

Mindez külön-külön is elegendő ahhoz, hogy tiszteljük és becsüljük őt.

Gábor Dénes életéről és az alapítványról beszél Jamrik Péter alapító a Mindenki Akadémiája műsorában.>>>