A Kuratórium az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományozott a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal, vagy határainkon túl élő, magyarul tudó alkotóknak.

Ünnepélyes díjátadás programja

Himnusz
Köszöntők:
• Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
• Prof. Gyulai József, a kuratórium elnöke
• Jamrik Péter vezérigazgató, az Alapító képviselője
Díjátadás:
• Gábor Dénes-díj (2 külhoni díjazott)
(Díjátadók: Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• Gábor Dénes-díj (6 díjazott)
(Díjátadók: Dr. Komoróczki István államtitkár, a nemzetgazdasági miniszter képviseletében; Dr. Fónagy János államtitkár, a nemzeti fejlesztési miniszter képviseletében; Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár, az emberi erőforrás miniszter képviseletében; Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke; Dr. Bendzsel Miklós, az SzTNH elnöke; Korányi László, a NIH elnökhelyettese; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• In Memoriam Gábor Dénes elismerés (1 díjazott)
(Díjátadók: Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke; Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök)
• Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj (1 díjazott)
(Díjátadók: Dr. Péceli Gábor BME rektor; Prof. Gyulai József)
Tájékoztatók
• A Miskolci Egyetem és az Alapítvány által kiírt Gábor Dénes Diplomatervezési Ösztöndíj pályázatról
• A Gábor Dénes OTDK ösztöndíjról,
• A „Találjuk fel a jövőt” középiskolai pályázat eredményhirdetése
Csoportképek készítése (díjazottak és díjátadók)
Szózat

Gábor Dénes-díj 2013

Díjazottak:
Felső sor: Madarász László, Pavelka Tibor, Gyimóthy Géza, Csernátony Zoltán, Tóth Miklós, Mátyus Péter, Szabó Ervin, Dinnyés András
Középső sor: Gyenge Csaba, Erol Gelenbe
Alsó sor: Tóth Réka

Díjátadók az átadás sorrendjében:
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
Dr. Komoróczki István államtitkár, (NGM),
Dr. Fónagy János államtitkár (NFM);
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes-államtitkár, (EMMI),
Dr. Pálinkás József elnök (MTA);
Dr. Bendzsel Miklós elnök (SzTNH);
Korányi László elnökhelyettes, (NIH);
Dr. Péceli Gábor rektor, (BME)

Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök, valamennyi díjnál

Dr. Madarász László

Villamosmérnök, a Kassai Műszaki Egyetem professzora és az egyetem magyarországi kapcsolatainak koordinátora.

A bonyolult, hierarchikus felépítésű rendszerek irányítási módszereinek vizsgálata, modellezése, diagnosztizálása és tervezése során elért eredményeiért, nevezetesen a szituációs irányítás elméletének kifejtéséért, a módszer alkalmazásához szükséges globális stratégia, ill. algoritmus kidolgozásáért, és a szituációs irányítás konkrét alkalmazásáért a különböző ipari és nem ipari ágazatokban.

Dr. Csernátony Zoltán

Orvos, a Debreceni Egyetem egyetemi docense, az Ortopédiai Klinika igazgatója.

Több évtizedes, kiemelkedő színvonalú kutatás és orvosi eszközfejlesztési tevékenységéért, különösen az új gerinc-implantátum rendszer, az új elven működő gerincsebészeti műtőasztal, térdtornáztató készülék, az új koncepción alapuló reoperációs moduláris csípőizületi vápa, az alsóvégtagi tehermentesítést betanító és kontrolláló segédeszköz, az önpozicionáló műtőlámpa kidolgozása és bevezetése terén nyújtott alkotó munkájáért, a tudományos-szakmai közéletben vállalt szerepéért.

Dr. Dinnyés András

Állatorvos, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, a BioTalentum Kft. ügyvezetője.

A testi sejtek genetikai újraprogramozásában elért tudományos munkásságáért, a sejtmagátültetéses klónozás hazai módszerének meghonosításáért, a betegspecifikus őssejtek, szívizomsejtek és idegsejtek előállítási technológiájának kidolgozásában nyújtott alkotó közreműködéséért, Magyarország egyetlen sejtmagátültetéses klónozó csoportjának megszervezéséért, a pre-klinikai orvosi/gyógyszer kutatásokhoz szükséges állat és sejtes modellek korszerű előállítását végző BioTalentum Kft. létrehozásában és a technológia folyamatos fejlesztésében vállalt meghatározó tevékenységéért, a tudományos utánpótlás nevelésben elért sikereiért.

Dr. Gyimóthy Tibor

Informatikus, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A szoftverkarbantartás területén a minőségi mutatókon alapuló szoftverelemzési módszer kidolgozásáért, a gyakorlatban alkalmazható dinamikus programszeletelési algoritmus fejlesztéséért valamint a nemzetközi partnerekkel megvalósított kutatás-fejlesztési projektek irányításáért.

Dr. Pavelka Tibor

Fizikus, a Semilab Zrt. vezérigazgatója.

A félvezető- és napelemiparban alkalmazott, elektromos és optikai elveket egyaránt felhasználó anyagvizsgáló és folyamatellenőrző berendezések fejlesztésében nyújtott közreműködésért; az ágazat új technológiáinak hazai meghonosításáért; továbbá sikeres vezetői tevékenységéért, amelynek eredményeképp a cég a recesszióban is stabil eredményt és komoly műszaki fejlesztéseket tudott felmutatni, és a világ félvezető-méréstechnikai iparában az 5. legnagyobb szereplővé vált.

Dr. Tóth Miklós

Biológia-kémia szakos középiskolai tanár, az MTA ATK Növényvédelmi Intézet kutató professzora.

Az új, szelektív növényvédelmi irányzatok kidolgozásában, a kémiai ökológia kutatásában elért eredményeiért, az MTA ATK Növényvédelmi Intézet feromon-csapdacsaládjának kialakításában, a lepkék feromon adatait tartalmazó internetes adatbázis létrehozásában vállalt alkotó közreműködéséért, a különösen hatékony biológiai védekezést biztosító fátyolkák populációjának növelését eredményező találmányok kidolgozásában nyújtott szerepéért.

Dr. Mátyus Péter

Vegyészmérnök, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, a Szerves Vegytani Intézet igazgatója.

Kimagaslóan innovatív gyógyszerkutatási tevékenységéért, nevezetesen a piridazin vegyületek szintetikus és gyógyszerkémiája, az alfa-adrenoreceptor gátlók és amin-oxidáz enzimek kutatása területén elért eredményeiért, a Parkinson betegség gyógyszeres kezelése szempontjából ígéretes molekulacsoport kifejlesztésében tanúsított alkotó közreműködéséért, a magyar gyógyszerkutató szakemberek nemzetközi hírnevének öregbítéséért, a Bionikai Innovációs Centrum szervezésében vállalt szerepéért, a doktorandusz képzésben nyújtott munkásságáért.

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES OKLEVÉL

Dr. Erol Gelenbe

Egyetemi tanár, az Imperial College London professzora, az MTA tiszteleti tagja.

Erol Gelenbe, a londoni Imperial College „Dennis Gabor Chair” professzora nemzetközileg is meghatározó szerepet tölt be a számítástudományi algoritmusok és a számítógépes, távközlő hálózatok modellezése, illetve analízise területén. Mint Gábor Dénes tanszéki utóda, kiemelkedő munkásságával érdemelte ki az egyetem elismerését.

 

GÁBOR DÉNES ÉLETMŰ DÍJ

Dr. Szabó Ervin József

Gépészmérnök, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense.

A különböző mezőgazdasági gépek, kiemelten a magajáró csávázó és kertészeti betakarító gépek, a tápanyag visszapótló gépek és berendezések, a termény és takarmány betakarítók, a rotációs kasza- és szárzúzó gépek kialakítása és fejlesztése terén nyújtott, több mint fél évszázados sikeres alkotó tevékenységéért, mindezeket fémjelző szabadalmazott találmányaiért, a fiatalok oktatásában, az egyetemi jegyzetek, tervezési segédletek és tankönyvek kidolgozásában vállalt szerepéért.

Dr. Gyenge Csaba

Gépészmérnök, a Kolozsvári Műszaki Egyetem emeritusz professzora.

A gépipari technológiák, nevezetesen a korszerű fogaskerékgyártás és -geometria optimalizálása, a nagypontosságú csavarfelületek ultraprecíziós megmunkálása, a szerelési automatizálás terén elért eredményeiért, a kockázatalapú karbantartási módszer és a gyors prototipizálási technológiák széleskörű alkalmazásáért, a versenyképes termékfejlesztési módszerek bevezetéséért, a környezetbarát fogazási technológiák fejlesztéséért, és a felsőoktatásban és a doktorandusz képzésben vállalt több évtizedes tevékenységéért