Fiatalok elismerése

„Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj • 2014

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdetett az informatikai/infokommunikációs szakterületen tevékenykedő, 1978. december 31. után született, magyar állampolgársággal rendelkező, kreatív, az innovációval aktívan foglalkozó – kutató, mérnök, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető – szakemberek körében a „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjat olyan, kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytató fiatal szakember nyerhette el, aki – jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre, – innovatív tevékenységével hozzájárult cége/intézménye innovációs készségének és képességének megalapozásához és fenntartásához. Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó fiatal szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2014-ben „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíjban részesült

Lám István mérnök-informatikus Msc, a TRESORIT Kft. ügyvezető igazgatója,

a Crysys Labor keretein belül végzett tudományos munka, a felhő alapú tárolás és szinkronizálás piacára új, a piacra lépéstől napjainkig egyedinek számító biztonsági megoldásokat kínáló termék bevezetése, az elméleti felfedezés megvalósítása, a sikeres startup létrehozása során tanúsított alkotó munkájáért.

Lám István Budapesten született 1988-ban. A Tresorit alapítójának és a termék kriptográfiai és titkosítási technológiája egyik kitalálójának, a Tresorit ügyvezető igazgatójának “sikertörténete” akkor kezdődött, amikor mindössze 12 évesen megkapta az első kriptográfiai könyvét. Ez felkeltette érdeklődését a digitális adatvédelem iránt. 10 évvel később már két diáktársával céget alapított az interneten hozzáférhető információk illetéktelen eltulajdonításának megakadályozására. István a Tresorit alapítása előtt diákként a BME CrySys Laborban és a svájci Ecole Polytechnique Federale De Lausanne egyetemeken volt kutató, illetve a BME-n a mérnök informatikus Msc fokozatú diploma megszerzése mellett tanított is. Az egyetemi évek alatt a Future Invest and Business Kft tanácsadójaként, majd a Future Office Network ügyvezetőjeként is dolgozott. Önállóan, majd később a Tresorittal is több versenyen vett részt. Egyéni munkáját az ifjúsági Bolyai matematikai díjjal, a fiatal innovátoroknak átadott díjjal és több alkalommal Köztársasági Ösztöndíjjal is elismerték. A Tresorit elnyerte a 2013-as Startup Innovációs Díjat, a Pro-Progressio Innovációs díjat és az Eurocloud díjat, melyekre hazai vonatkozásuk miatt különösen büszkék.

KÖZÉPISKOLÁSOK TÁMOGATÁSA

Találjuk fel a Holnapot! – Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj

Gábor Dénes figyelmét a 60-as évektől kezdve mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei. A Római Klub felkérésére Ő vezette azt a neves kutatókból álló csoportot, amelynek feladata volt felmérni, hogy a tudomány és a technológia mennyiben képes hozzájárulni az energiaipar, a nyersanyagellátás és az élelmiszertermelés/mezőgazdaság területén jelentkező problémák megoldásához, figyelemmel arra, hogy a Föld népességének növekedése következtében, az igények is folyamatosan nőnek.

Az 1978-ban Beyond the Age of Waste („A pazarlás kora után”) címmel a Pergamon Press gondozásában megjelent tanulmány a problémák többségét, a tudomány és technológia legújabb eredményeinek alkalmazásával, megoldhatónak tartja. A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy a reál és humán tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése, Gábor Dénes életművének, műszaki- és társadalomtudományi szemléletének megismertetése érdekében rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.

A Kuratórium 2014-ben „Találjuk fel a Holnapot!” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak. Ennek keretében a diákok olyan ígéretes tudományos felfedezésekről, technikai vagy társadalmi innovációkról írhattak, amelyet ma még nem használ széles körben a társadalom, de amelyeknek a közel jövőbeni elterjedése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség fenntartható fejlődési pályára álljon. Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a KELLO 2014-ben is segítette a pályázat népszerűsítését. A határainkon túl élők tájékoztatásánál számíthattunk a Rákóczi Szövetség közreműködésére.

A beérkezett jeligés dolgozatokat két csoportban, hét-hétfős bíráló bizottság értékelte és konszenzus alapján döntött az ösztöndíjjal elismert 11 pályázatról. A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, az alapítványi célokat támogató gazdálkodó szervezetek – többek között az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., az ANK Autós Nagykoalíció – felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Gréczi László Ádám a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola, Lévai Emese Sarolta a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium és Suhajda Eszter a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (a pályázat benyújtásakor a Kecskeméti Bolyai Gimnázium) tanulója.

90 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Szabados Richárd és Tóth Márkó, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulói.

70 eFt-os ösztöndíjban részesült:
Ocskó Márk a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola diákja.

60 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Kroll Tamás Dávid és Mezei Rozália, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, valamint Shaltout Sára a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója.

50 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Horváth Gergely a Petrik Lajos Szakközépiskola és Szabó Ádám a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulója.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta:
Boros-Major Péter és Tóth Szabolcs a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Böröcz Berta a Lóczy Lajos Gimnázium, Kémenes Edina a Salamon Ernő Elméleti Líceum (Románia) és Vörös Kristóf a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója.

Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány.

A díjakat a 2014. november 27-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok. Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk valamennyi közreműködőnek, akik önzetlenül segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, valamennyi támogatónak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak, a Magyar Tudományos Akadémiának a méltó helyszín biztosításáért, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ munkatársainak a színvonalas megrendezéshez nyújtott áldozatos munkáért.