Ügyvezetés

A Kuratórium elnökének feladatai

Az alapítványi célok végrehajtása csak megfelelő anyagi háttér esetén biztosítható. Az alapteremtés érdekében a kuratórium elnöke felkutatja azokat a szervezeteket, akikkel érdemi tárgyalások folytathatók az alapítványi célkitűzések szakmai, erkölcsi, anyagi támogatásának módjáról és mértékéről. Ide tartoznak a programokat esetileg támogatók, az Alapítvány egyszeri vagy tartós támogatását célzó szerződéses kapcsolatok.

A célok valóra váltásához elengedhetetlenül szükséges a kiépített kapcsolatok fenntartása, ápolása. E körbe tartoznak az Alapítvány szakmai-erkölcsi támogatói (például a Nyilatkozatot aláírók, a műszaki-tudományos életben ill. az innovációban szerepet vállaló szervezetek, mint pl. az egyetemek, főiskolák, kamarák, szövetségek, alapítványok, egyesületek, nagyvállalatok vezető tisztségviselői, stb. valamint a korábbi években kitüntetettek.)

Az elnök feladata továbbá koncepcionális kérdések felvetése, a kuratóriumi ülések levezetése, a kuratórium ill. az Alapítvány képviselete.

A menedzser feladatai

Elsősorban a Gábor Dénes-díj meghirdetésével és átadásával kapcsolatos valamennyi munka operatív irányítása, a névadó emlékének ápolása, eredményeinek széleskörű megismertetését biztosító akciók szervezése.

A kuratórium elnöke által feltárt kapcsolatok ápolásával elősegíti:

  • a felterjesztések számának és minőségének növelését,
  • a felhívás szaksajtóban való, minél szélesebb körű és ingyenes megjelentetését,
  • a felterjesztések esetleges zsűrizésére szaktekintélyek megnyerését,
  • a díjátadási ünnepségen prominens személyek megjelenését,
  • a díjátadási ünnepségen való részvételre miniszterek, közjogi méltóságok megnyerését,
  • a díjátadási ünnepségre a média képviselőinek mozgósítását,
  • az egyéb alapítványi célok (pl. Gábor Dénes emlékének ápolása, tudományos diákköri munka ösztönzése, díjazottakban felgyűlt tapasztalatok átadásának szervezése) meg-valósulását.

A célok valóra váltásához elengedhetetlenül szükséges a feltárt kapcsolatok fenntartása, valamint a Média (sajtó, szaksajtó, rádió, TV) képviselőinek állandó szervezése.

A menedzseri tevékenység része továbbá az alapítványi működés biztosítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, a célokkal összhangban álló koncepciók, programok kidolgozása, a kuratóriumi döntések végrehajtása ill. végrehajtatása.

A titkár feladatai

Az Alapítvány működtetésével kapcsolatos komplex ügyvitel, (pl.: adatszolgáltatás, jelentés, átutalás, számlázás, pénzügyi befektetés, analitikus nyilvántartás, közhasznú és egyéb beszámolók, pályázatok, a kuratóriumi határozatok végrehajtása, operatív teendők ellátása)

A cél szerinti tevékenységekkel (Gábor Dénes-díj, Gábor Dénes emléke, alapítványi felhívások és kiadványok, Gábor Dénes díjasok klubja, egyéb rendezvények) kapcsolatos valamennyi adminisztratív és ügyintézői munka ellátása.

A könyvelő feladatai

A számviteli rend biztosítása 2012. január 1-től kezdődően kettős könyvvitellel.