Nyilatkozat

Magyarország sikeres fejlődése a nemzetgazdaság szereplőinek összehangolt tevékenységét igényli.

A siker elengedhetetlen feltétele a tehetség és alkotóképesség – mint egyik legfőbb emberi érték – kibontakoztatása. Ugyanilyen fontos egy közösség számára az értéket létrehozók fokozott megbecsülése, személyük és eredményeik példaként állítása.

A NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. illetve jogelődje által 1989 évben létrehozott “NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért” Alapító Okiratában célul tűzte ki maga elé a széles értelemben vett innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő műszaki és természettudományi képzettségű szakemberek, aktív kutatók, fejlesztők, feltalálók, egyetemi oktatók, műszaki-gazdasági menedzserek társadalmi elismertetését.

A minden évben nyilvános pályázaton meghirdetett és évek óta a Parlamentben átadott, Gábor Dénes Nobel-díjas tudósról, a környezetvédelem iránt elkötelezett humanista gondolkodóról elnevezett hazai- és nemzetközi díjat, a bíráló bizottság javaslatára, az arra méltó szakembereknek a Kuratórium ítéli oda.

A szakmai tekintélyt kivívott díj motiválja az innovatív gondolkodás, a műszaki-természettudományi alkotóképesség kibontakozását, melyen keresztül kedvező hatást gyakorol gazdasági-társadalmi fölemelkedésünkre, a magyar gazdaság teljesítményének bemutatására és megítélésére. A nemzetközi Gábor Dénes-díj hozzájárul a tudományos világban a fiatal magyar kutatók műszaki és természet-tudományos eredményeinek intenzívebb megjelenítéséhez, és a nemzetközi kutatói hálózatokba való sikeres bekapcsolódásához. Az értékeket és eredményeket közvetítő publicitás jól szolgálja nemzetünk műszaki és természettudományi kiválóságainak népszerűsítését és szellemi örökségük ápolását.

Alulírottak egyetértünk a magyar kutatás-fejlesztés és innováció nemzetközi hírét és hitelét megőrizni és öregbíteni, a tehetség és alkotóképesség kibontakoztatását elősegíteni, szellemi nagyjaink munkásságának eredményeit elismerni és példának állítani hivatott szándékkal. Ezért fontosnak ítéljük és erkölcsileg, szakmailag és anyagilag egyaránt támogatásra méltónak tartjuk a kiemelkedően közhasznú szervezetként bejegyzett Alapítványnak a hazai- és nemzetközi Gábor Dénes-díj fenntartására, szellemiségének erősítésére és a létalapjának megteremtésére irányuló erőfeszítéseit.

Budapest, 2010. november

Kormány, Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

Nemzetgazdasági Minisztérium, Dr. Matolcsy György, miniszter

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Dr. Réthelyi Miklós, miniszter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Dr. Fellegi Tamás, miniszter

Vidékfejlesztési Minisztérium, Dr. Fazekas Sándor, miniszter

Magyar Tudományos Akadémia, Dr. Pálinkás József, elnök

Magyar Szabadalmi Hivatal, Dr. Bendzsel Miklós, elnök

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Dr. Futó Péter, elnök

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Dr. Parragh László, elnök

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Dr. Demján Sándor, elnök

Magyar Innovációs Szövetség, Dr. Szabó Gábor, elnök

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Dr. Veress Gábor, elnök

Magyar Mérnöki Kamara, Barsiné Pataky Etelka, elnök

Magyar Mérnökakadémia, Dr. Ginsztler János, elnök

Nyilatkozat