Nyilatkozat

(2019 decemberében aktualizált változat)

Magyarország sikeres fejlődése a nemzetgazdaság szereplőinek összehangolt tevékenységét igényli. A siker elengedhetetlen feltétele a tehetség, a szorgalom és alkotóképesség – mint a legfőbb emberi értékek – kibontakoztatása. Ugyanilyen fontos egy közösség számára az értéket létrehozók fokozott megbecsülése, személyük és eredményeik példaként állítása, szellemi örökségük ápolása, a fiatalabb generációk alkotásra történő ösztönzése.

A NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. jogelődje által 1989-ben létrehozott „NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért” Alapító Okiratában célul tűzte ki maga elé a széles értelemben vett innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő műszaki és természettudományi képzettségű szakemberek, aktív kutatók, fejlesztők, feltalálók, egyetemi oktatók, műszaki-gazdasági menedzserek társadalmi elismertetését.

A minden évben nyilvános pályázaton meghirdetett és évek óta a Parlamentben átadott – a Gábor Dénes Nobel-díjas tudósról, humanista gondolkodóról elnevezett -, a hazai- és határon túli magyarok számára létrehozott díjat az arra méltó szakembereknek az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda.

A 30 esztendő alatt szakmai és társadalmi tekintélyt kivívott díj motiválja az innovatív gondolkodás, a műszaki- és természettudományi alkotóképesség kibontakozását, melyen keresztül kedvező hatást gyakorol gazdasági- és társadalmi felemelkedésünkre, a magyar gazdaság teljesítményének bemutatására és megítélésére. A határon túli magyar kiválóságoknak létrehozott díj hozzájárul a tudományos világban a magyar kutatók műszaki- és természet-tudományos eredményeinek intenzívebb megjelenítéséhez és a nemzetközi kutatói hálózatokba való sikeres bekapcsolódásához, továbbá a határainkon túl elért eredményeik elismertetéséhez. Az értékeket és eredményeket közvetítő publicitás jól szolgálja nemzetünk kiválóságainak népszerűsítését és szellemi örökségük ápolását.

Alulírottak egyetértünk a magyar kutatás-fejlesztés és innováció nemzetközi hírét és hitelét megőrizni és öregbíteni, a tehetség és alkotóképesség kibontakoztatását elősegíteni, szellemi nagyjaink munkásságának eredményeit elismerni és példának állítani hivatott alapítói szándékkal. Ezért fontosnak ítéljük és erkölcsileg, szakmailag, valamint anyagilag egyaránt támogatásra méltónak tartjuk a közhasznú szervezetként bejegyzett több mint három évtizede munkálkodó Alapítványnak a Gábor Dénes-díj fenntartására, a névadó szellemiségének erősítésére irányuló erőfeszítéseit.

Budapest, 2019. december 17.

 

Nyilatkozat