Kuratórium

Az Alapítvány önálló jogi személy, a kitűzött cél megvalósulásáról, a hat tagú kuratórium elvi irányításával egy menedzser, egy titkár és egy könyvelő gondoskodik.

A Kuratórium általában nyilvános üléseit igény szerint tartja, döntéseit szavazattöbbséggel hozza. A kuratórium elnökét és tagjait a NOVOFER Zrt. vezérigazgatója bízza meg, 1998-tól kezdődően négy éves időtartamra.

A NOVOFER Alapítvány újjáválasztott kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága a 2019. január 31 – 2023. január 31 közötti időszakra:

A Kuratórium elnöke

 

Dr. Bendzsel Miklós

A Kuratórium tagjai

 

Dr. Blaskó Gábor

Fülöp Zsolt

Karsai Béla

Lepsényi István

Dr. Pap László

Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Az FB elnöke

Dr. Drozdy Győző

Az FB tagjai

Dr. Ábrahám László

Mokry J. Ferencné