Képes beszámolók

Középiskolai ösztöndíjak 2017 – „VÍZ VÍZIÓK” vagy „TERMÉSZETI ADAPTÁCIÓK”

Az ünnepélyes díjátadót itt tekinthetik meg.

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a holográfiát, amelyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.
A 60-as évektől kezdve figyelmét mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei.

A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.

A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése érdekében „Víz víziók” és „Természeti adaptációk” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Ösztöndíj pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében.
Örömünkre szolgált, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a KELLO Könyvtárellátó Kft., a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. A felhívás megjelent a világhálón is.

A vállalkozó kedvű diákok az alábbi három témakörben fogalmazhatták meg víziójukat:
• Az ivóvízkészlet csökkenésének, a hozzáférés területi egyenlőtlenségének követ-kezményei, a káros hatások megelőzésének lehetőségei
• A vízbőség (árvíz, belvíz) és a vízhiány (aszály) innovatív kezelése
• Természeti megoldások alkalmazása mesterséges környezetben (bemutathatták, hogy az emberiség számára milyen területeken és hogyan lehetne alkalmazni az élőlények „megoldásait”. Például: bogáncs – tépőzár; vízcsepp – áramvonalas autó; cápabőr pikkely – úszódressz)
A hazai és a külhoni középiskolákból jelentkezett diákok 4/5-e határidőre benyújtotta pályázatát. A dolgozatok kb. 1/3-ad arányban oszlottak meg a témakörök között.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte közel harminc elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.

A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, a programot támogató szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Simon Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulója,

70 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Kovács Kinga, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Radicsné Áy Emese,
Springer Barnabás a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hegedűs János.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Czinege Johannán Benjámin, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecília,
Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Kovácsné Kovács Ágnes,
Kele Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Gutai Zita,
Szilágyi Borbála, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Földiné Ádámkó Eszter.

30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ilia Bence és Puskás Rebeka, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulói, felkészítő tanáruk Bálint Nóra,
Lévai Emese, a budapesti Ferences Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tanulója,
Nguyen Huong Giang, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Heszlényi Judit,
Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanulója, felkészítője Csordásné Marton Melinda tanár,
Tóth Artúr, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Baloghné Bodó Genovéva,
Zsuppán Mercédesz, a győri Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Stark Melinda.

A középiskolai ösztöndíjasok megkapták az OTDT által adományozott „Tehetség útlevelet” is.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság
Fejes Tamás Gábor, Korkmaz Onur, a szentesi HSzC Pollák Antal Szakképző Iskola,
Gulyás Ádám, Káposzta Kyra, és Szórád Réka a Zentai Gimnázium,
Morvay Panni Lili a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola,
Salamon Tímea a csíkszeredai “Kós Károly Szakközépiskola,
Sjerps Annette a Gödöllői Református Líceum Gimnázium,
Zaszlavik Hanna a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulóinak.

Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség (Salamon Tímea, Szilágyi Borbála, Szórád Réka) és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány (Czinege Johannán és Springer Barnabás) is.

Pitlik Marcell, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója, kiemelkedő matematikai tudása és képességei elismeréseként matematikai különdíjban részesült. Felkészítő tanára dr. Seres István volt.

A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri ösztöndíjat Gálai Bence, a BME mérnök informatikus hallgatója nyerte, aki a Pannon Egyetem által szervezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az információ technológia terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.
Dolgozatának címe: Személyazonosítás és eseményfelismerés LiDAR szenzorral.

A középiskolai és az OTDK ösztöndíjat 2017. június 8-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.
A díjak átadásában közreműködött Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke, Csépe Valéria akadémikus, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos, Gyulai József akadémikus, az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.
A támogatók különdíját a Rákóczi Szövetségtől Kun Ferencz, az országos szervezet alapító tagja és kurátora, valamint Surapka Borbála, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Szakmai Tanácsadó Testületének tagja adta át.

Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk a közreműködőknek, akik önzetlen munkájukkal segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, és támogatóinknak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak.

A program támogatói:
„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány,
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., Aluinvent Zrt., ANK Autós Nagykoalíció,
BHE Bonn Hungary Kft., DARHOLDING Kft.,
EMIKA Elektromechanikai Zrt., ERICSSON Magyarország Kft.,
Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., Lambda-Com Kft.,
Magyar Tudományos Akadémia,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.

Szakmai együttműködő partnerek:
BME Simonyi Károly Szakkollégium, Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
KELLO Könyvtárellátó Kft.,
Kutató Diákok Országos Szövetsége, Kutató Tanárok Országos Szövetsége,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
Országos Tudományos Diákköri Tanács,
Rákóczi Szövetség


Gábor Dénes középiskolai Ösztöndíj 2016 – „Jövőképem”

A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.
2016 elején „Jövőképem” címmel hirdettünk pályázatot a hazai és a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások körében, melynek népszerűsítésében számíthattunk az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a KELLO Könyvtárellátó Kft., a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Telekom Zrt., a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség segítségére is.
A népszerűsítés eredményeként 8 budapesti, 33 vidéki és 8 külhoni középiskolából 115 diák (29 budapesti, 71 vidéki, 15 külhoni) jelentkezett. Közülük 53-an az „Infokommunikáció”, 43 diák a “Medicina”, 14 fő a “Holográfia” és 5 tanuló az “Elektronoptika” témakört jelölte meg dolgozata témájául. A 83 beérkezett pályázatból 40 az infokommunikáció etikai, biztonsági kérdéseivel kapcsolatos víziót tartalmazta.
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 27 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét legalább négy ill. legfeljebb kilenc elbíráló által adott pontok átlaga határozta meg.
A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, a programot támogató szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

 

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Balázs Csenge, a Zentai Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Árokszállási Laura
Lévai Emese Sarolta, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, tanulója, felkészítő tanára Medvegyné Máthé Krisztina
Suhajda Eszter, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanára Bacsó Viktória
Nemes Tamás Márk, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba

70 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Boros Botond Dániel, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vicze Zsolt
Gál Laura Dalma, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba
Szatmári Eszter Zita, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, felkészítő tanárai Csordásné Marton Melinda és Kovácsné Kovács Ágnes
Szegedi Ágnes Cintia, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi-Szittyai Andrea

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ilia Bence, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra
Lipcsei Sándor, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium diákja, felkészítője Gál Gabriella Éva
Pál Fanni Ilona, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szakmány Csaba

30 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Ádám Petra, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vicze Zsolt
Berecz Kinga Réka, a Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Éliás Tamás
Nagy Abonyi Luca, a Zentai Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Nagy Szilvia
Springer Barnabás, a pécsi Leöwey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Hegedűs János
Ténai Éva, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Halász László
Várhidi Eszter, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Várhidi Gyula

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta
Forczek Bianka, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Horvát Melinda, a Zentai Gimnázium, Szuhaj Katinka, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Tóth Flóra, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Gulyás László, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és Pallagi Patrik, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanulója
Különdíjakat ajánlott fel a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Rákóczi Szövetség és a T-Systems Magyarország Zrt. is. Az ösztöndíjasok megkapták az OTDK által adományozott „Tehetség útlevelet”
A díjakat a 2016. június 3-án, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

 


Gábor Dénes Ösztöndíjak 2015

Új Generáció Gábor Dénes Ösztöndíj

Azösztöndíj évente egy, 35 év alatti fiatal szakembernek adományozható, aki az informatikai/ infokommunikációs szakterületen folytat kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet.
A Magyar Tudományos Akadémián június 5-én, Gábor Dénes születésnapi évfordulóján megtartott ünnepség során az Új Generáció Gábor Dénes ösztöndíjat  Árendás Csaba mérnök-informatikus, telekommunikációs mérnök, a QuantisLabs Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója és társalapítója kapta, a növénybetegségek távdiagnosztikáját lehetővé tevő SmartVineyard szőlőőr technológia kifejlesztése terén elért, nemzetközi szinten is elismert innovációs eredményeiért.

 

Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj

A páratlan években egy TDK munkát végző hallgatónak odaítélhető ösztöndíjat Gyimóthi László, a BME Villamosmérnöki Karának végzős hallgatója (MSc) nyerte el, aki a Szegedi Tudományegyetem által szervezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában, az információ technológia terén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.

 

 

Gábor Dénes Diplomatervezési ösztöndíj

A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai témakörben ill. az ehhez kapcsolódó határterületeken, a végzős hallgatók részére minden évben meghirdeti a „Gábor Dénes Diplomamunka Pályázat”-ot. A sikerrel szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehetik át az elismerő oklevelet és a díjat.

A keresztféléves képzésre tekintettel a januári első helyezett Csáti Zoltán Csongor volt, diplomadolgozatának címe: „Áramlási jellemzők vizsgálata viszkózus közegben körhenger körül”.
Júniusban Varga Dóra a „Sztochasztikus készlet modellek” című dolgozatával érdemelte ki a díjat.

 

Gábor Dénes Középiskolai ösztöndíj – „Fényes” Magyarok

Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az ENSZ és az UNESCO 2015-öt a FÉNY nemzetközi évének szentelte.
A Kuratórium 2015-ben „Fényes” Magyarok címmel hirdetett Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak.
Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a KELLO és a határainkon túl élők tájékoztatásánál a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését, melynek eredményeként 10 budapesti, 38 vidéki és 4 külhoni középiskolából összesen 126 diák jelentkezett és határidőre 90 dolgozat érkezett.
A jeligés pályázatokat két fordulóban, pontozással értékelte 20 elbíráló. Az elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakemberek, középiskolai tanárok és a Simonyi Szakkollégium hallgatói vállalkoztak. A legjobb pályázatok szerzőinek további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, az alapítványi célokat támogató gazdálkodó szervezetek felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.


100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Lévai Emese Sarolta, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, valamint Molnár Janka Sára, a székesfehérvári Teleky Blanka Gimnázium tanulója.

70 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Kovács Kinga, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Gimnázium tanulója, Lipcsei Sándor, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium diákja, Südi István, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola növendéke, Szegedi Ágnes Cintia, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója, valamint Szuhaj Katinka, a békéscsabai Szlovák Gimnázium diákja.

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Balogh Ágnes és Horvát Melinda, a Zentai Gimnázium, Suhajda Olivér, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium, Sarkadi Réka, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, Ténai Éva és Borz Barbara, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, Csaba Márton, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Kóczián Ferenc, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium, valamint Stubnya Márton, a budapesti Balassi Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium diákjai.
Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta
Subicz Mátyás, Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok; Takács Bálint, Kisvárdai Református Gimnázium; Vörös Kristóf, Bolyai János Gimnázium, Kecskemét; Géczi Rebeka, Havai Hajnalka és Fejes Loretta, Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Szeged; Szalontai Szabolcs Balázs, Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó; Horváth Noémi, Korsós Laura és Zelena Krisztina, Balassi Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium, Budapest.
Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, és a Rákóczi Szövetség is.
A díjakat a 2015. június 5-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok.

 


Gábor Dénes Ösztöndíjak 2014

A díjakat a 2014. november 27-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a díjazottak.

Az Alapítvány kuratóriuma nevében itt is köszönetet mondunk valamennyi közreműködőnek, akik önzetlenül segítették a pályázat meghirdetését, népszerűsítését majd elbírálását, valamennyi támogatónak, akik nélkül nem juttathattunk volna ösztöndíjat a tehetséges tanulóknak, a Magyar Tudományos Akadémiának a méltó helyszín biztosításáért, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ munkatársainak a színvonalas megrendezéshez nyújtott áldozatos munkáért.

„Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj díjátadó 2014

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdetett az informatikai/info-kommunikációs szakterületen tevékenykedő, 1978. december 31. után született, magyar állampolgársággal rendelkező, kreatív, az innovációval aktívan foglalkozó – kutató, mérnök, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető – szakemberek körében a „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjat olyan, kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytató fiatal szakember nyerhette el, aki

  • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre,
  • innovatív tevékenységével hozzájárult cége/intézménye innovációs készségének és képességének megalapozásához és fenntartásához.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó fiatal szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2014-ben „Docler Holding Új Generáció” Gábor Dénes Ösztöndíjban részesült

Lám István mérnök-informatikus Msc, a TRESORIT Kft. ügyvezető igazgatója,

a Crysys Labor keretein belül végzett tudományos munka, a felhő alapú tárolás és szinkronizálás piacára új, a piacra lépéstől napjainkig egyedinek számító biztonsági megoldásokat kínáló termék bevezetése, az elméleti felfedezés megvalósítása, a sikeres start-up létrehozása során tanúsított alkotó munkájáért.

Lám István Budapesten született 1988-ban.

A Tresorit alapítójának és a termék kriptográfiai és titkosítási technológiája egyik kitalálójának, a Tresorit ügyvezető igazgatójának “sikertörténete” akkor kezdődött, amikor mindössze 12 évesen megkapta az első kriptográfiai könyvét. Ez felkeltette érdeklődését a digitális adatvédelem iránt. 10 évvel később már két diáktársával céget alapított az interneten hozzáférhető információk illetéktelen eltulajdonításának megakadályozására.

István a Tresorit alapítása előtt diákként a BME CrySys Laborban és a svájci Ecole Polytechnique Federale De Lausanne egyetemeken volt kutató, illetve a BME-n a mérnök informatikus Msc fokozatú diploma megszerzése mellett tanított is. Az egyetemi évek alatt a Future Invest and Business Kft tanácsadójaként, majd a Future Office Network ügyvezetőjeként is dolgozott. Önállóan, majd később a Tresorittal is több versenyen vett részt. Egyéni munkáját az ifjúsági Bolyai matematikai díjjal, a fiatal innovátoroknak átadott díjjal és több alkalommal Köztársasági Ösztöndíjjal is elismerték.

A Tresorit elnyerte a 2013-as Startup Innovációs Díjat, a Pro-Progressio Innovációs díjat és az Eurocloud díjat, melyekre hazai vonatkozásuk miatt különösen büszkék.

“Találjuk fel a Holnapot!” Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj díjátadó 2014

Gábor Dénes figyelmét a 60-as évektől kezdve mindinkább az emberiség jövője kötötte le. Ekkor születtek a „Találjuk fel a jövőt”, a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, az „Érett társadalom” c. könyvei.

A Római Klub felkérésére Ő vezette azt a neves kutatókból álló csoportot, amelynek feladata volt felmérni, hogy a tudomány és a technológia mennyiben képes hozzájárulni az energiaipar, a nyersanyagellátás és az élelmiszertermelés/mezőgazdaság területén jelentkező problémák megoldásához, figyelemmel arra, hogy a Föld népességének növekedése következtében, az igények is folyamatosan nőnek. Az 1978-ban Beyond the Age of Waste („A pazarlás kora után”) címmel a Pergamon Press gondozásában megjelent tanulmány a problémák többségét, a tudomány és technológia legújabb eredményeinek alkalmazásával, megoldhatónak tartja.

A jövő alakulásával kapcsolatos gondolkodás népszerű a fiatalok körében, amelyet korábbi pályázataink kedvező fogadtatása is bizonyít. Ez inspirálta a Kuratóriumot arra, hogy a reál és humán tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése, Gábor Dénes életművének, műszaki- és társadalomtudományi szemléletének megismertetése érdekében rendszeressé tegye a középiskolások körében a gondolkodásra sarkalló felhívásait.

A Kuratórium 2014-ben „Találjuk fel a Holnapot!” címmel hirdette meg a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak.

Ennek keretében a diákok olyan ígéretes tudományos felfedezésekről, technikai vagy társadalmi innovációkról írhattak, amelyet ma még nem használ széles körben a társadalom, de amelyeknek a közel jövőbeni elterjedése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség fenntartható fejlődési pályára álljon.

Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a KELLO 2014-ben is segítette a pályázat népszerűsítését.

A határainkon túl élők tájékoztatásánál számíthattunk a Rákóczi Szövetség közreműködésére.

A beérkezett jeligés dolgozatokat két csoportban, hét-hétfős bíráló bizottság értékelte és konszenzus alapján döntött az ösztöndíjjal elismert 11 pályázatról.

A Zsűri javaslatára kiválasztott tanulók további tanulmányait a NOVOFER Alapítvány, az alapítványi célokat támogató gazdálkodó szervezetek – többek között az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., az ANK Autós Nagykoalíció – felajánlásaival, Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjjal segítette.

100 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Gréczi László Ádám a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola, Lévai Emese Sarolta a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium és Suhajda Eszter a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (a pályázat benyújtásakor a Kecskeméti Bolyai Gimnázium) tanulója.

90 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Szabados Richárd és Tóth Márkó, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulói.

70 eFt-os ösztöndíjban részesült:
Ocskó Márk a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola diákja.

60 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Kroll Tamás Dávid és Mezei Rozália, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, valamint Shaltout Sára a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója.

50 eFt-os ösztöndíjban részesültek:
Horváth Gergely a Petrik Lajos Szakközépiskola és Szabó Ádám a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola tanulója.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét kapta

Boros-Major Péter és Tóth Szabolcs a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola, Böröcz Berta a Lóczy Lajos Gimnázium, Kémenes Edina a Salamon Ernő Elméleti Líceum (Románia) és Vörös Kristóf a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója.

Különdíjakat ajánlott fel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány.