Gábor Dénesről

Gábor Dénes portré

Gábor Dénes

1900. június 5-én, Budapesten született Gábor Dénes.
Természettudós, villamosmérnök, Nobel-díjas feltaláló volt. A Royal Society rendes (1956), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja (1964), a Brit Birodalmi Rend lovagja (1970), a National Academy of Sciences (USA) külső tagja (1970), a southamptoni (1970), a delfti (1971), a surrey-i (1972), a city-i (1972), a londoni (1973) és a columbiai (1975) egyetemek díszdoktora.

Az elektronmikroszkóp című könyvében (1944) az optikai lencsék aberrációját elemezte, s felvillantotta a különféle atomok „látásának” lehetőségét. Felismerte a kis nyomású neongáz, higany- és nátriumgőz plazmaállapotának számos törvényszerűségét.

A második világháborút követő években kezdett az elektronmikroszkópiával és általában a szabad elektronok külső térbeli mozgatásával foglalkozni. A megkezdett út az elektron- és az ionfizikától az elektronmikroszkópián át elvezetett az optikához és az információelmélethez. Mindeközben – mintegy mellékesen – megszületett a holográfia elmélete, amelynek fölfedezése húsz évvel megelőzte műszaki megvalósításának lehetőségeit.

 

Gábor Dénes 1949-től a londoni Imperial College-ban adott elő elektronikát. 1958-ban az alkalmazott elektronfizika professzorává nevezték ki. Szerkesztett egy Wilson-féle ködkamrát, s abban a részecskék sebessége is mérhető volt. Alkotott holográfiai mikroszkópot, univerzális analóg számítógépet, lapos, színes tévéképcsövet és egy új típusú termionikus átalakítót. Elméleti munkája elsősorban a hírközléselmélet területén volt számottevő. Az Imperial College professzori székfoglaló előadását elektronikai találmányairól és azoknak a civilizációra gyakorolt hatásáról tartotta.

A holográfia feltalálásáért és lehetőségeinek kiaknázásáért 1971-ben kapott fizikai Nobel-díjat. E díj átadásakor tartott beszédében a holográfia további felhasználásának a lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A hologramban tárolt információsűrűség nagyságrendekkel meghaladja a hagyományos számítógép-memóriákban tárolható információ sűrűségét, ráadásul az információ is sokkal gyorsabban előhívható. Ugyanakkor a megfelelő módon készített hologram megvalósítja a rendezetlen kódolás információelméleti ideáját: a hologramnak egy-egy kicsinyke részlete is tartalmazza a hologramon egyenletesen eloszlott teljes információt.

Gábor Dénes hagyatékát Angliában, Londonban az Imperial College-ban gondozzák. Ott állandó kiállításon mutatják be azokat a tárgyakat, amelyek a professzort körülvették, kitüntetéseit is, köztük a Nobel-díjat. Az Imperial College-ban tisztelettel és szeretettel őrzik Gábor Dénes emlékét. Büszkék arra, hogy ott tanított ő, akit oly szerény és áldozatos lelkű tudósnak ismertek.
Gábor Dénes előre sejtette a jövő változásait. Írásaiban megmutatta számunkra azt az utat, amerre haladnunk kell. A jövőnk feltalálása című könyvének alapgondolata: „A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.” Műveiben foglalkozott az egyéni és a társadalmi fejlődésnek a fejlett technológia korszakában való lehetőségeivel. A jövő kulcskérdése a társadalmi méretű tanulás – vallotta. A pedagógiát évszázadok óta nem érte olyan kihívás, mint századunk második felében -jelezte. Követelmény lett a tudásalapú társadalom megalkotása, az információs társadalom kimunkálása. „Jövőnk feltalálásához” a társadalmat a teljes körű, lehető legmagasabb színvonalú tudományos ismeretanyagra kell felkészíteni!

Gábor Dénes professzor sokoldalú, kitartó és roppant alapos, nagy matematikai apparátust felhasználni tudó kutatómérnök volt. Szeretetreméltó egyénisége művein keresztül is átsüt. Progresszív, humanista lévén minden haladó törekvést támogatott.

Magyar Örökség Díj Gábor Dénesnek

Magyar Örökség Díj-ban részesült a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben alapított „innovációs díj” névadója, az 1971-ben Nobel-díjjal elismert Gábor Dénes mérnök-fizikus, feltaláló, humanista gondolkodó, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

A Díjat 2010. december 18-án délelőtt 11 órakor, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében vette át – örökösök nem lévén – dr. Kroó Norbert fizikus, az MTA alelnöke, a nemzetközi Gábor Dénes-díj bíráló bizottság elnöke. A laudációt dr. Pázmándi Gyula, Gábor Dénes-díjas szakember tartotta.

Letölthető (PDF): Pázmándi Gyula vegyész és gazdasági mérnök, 1995 évi Gábor Dénes-díjas, a Magyar Örökség díj átadási ünnepségén elhangzott beszéde.

Magyar Örökség Díj Gábor Dénesnek