Gábor Dénes Diplomatervezési díj

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara és a NOVOFER Alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás keretében a Felek kiemelt feladatként kezelik az innovatív szemlélet elterjesztését, az állandó megújulásra való törekvést, a gyakorlatorientált képzést, és előmozdítják a hasonló célokért munkálkodó egyének, szervezetek, intézmények közötti munkakapcsolatok erősödését.

Az együttműködés egyik formája az Egyetem végzős hallgatói között, a műszaki informatikai témakörben ill. az ehhez kapcsolódó határterületeken évente közösen kiírt „Gábor Dénes Diplomamunka Pályázat”.

A pályázaton sikerrel szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehetik át az elismerő oklevelet és a díjat. Az eredményekről a Díjazottak menüpont alatt található további információ.