Gábor Dénes díj

Hazai Gábor Dénes díj

Gábor Dénes díj

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében – az Alapító Okirattal összhangban – a Kuratórium úgy döntött, hogy díjat alapít a széles értelemben vett innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerésére.

A díj Gábor Dénesről, a holográfia felfedezőjéről, a Római-klub alapítójáról, századunk egyik legnagyobb humanista gondolkodójáról, az 1971-ben Nobel-díjjal kitüntetett tudósról kapta nevét, aki mérnökként, a gyakorlattól soha el nem szakadva jutott a tudomány olyan régióiba, mely elismerendő és követendő példát állít valamennyi, műszaki területen dolgozó szakember számára.

A Gábor Dénes-díj megkülönböztető megjelölésre 2000. szeptember 20-án nyertük el a védjegyoltalmat, melyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 161805 szám alatt lajstromozott részünkre.

A Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A Díj egy 125 mm átmérőjű bronz (nemzetközi díj esetében ezüst) plakett, amely a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki. Gábor Dénes-díjban az alapítás évében hárman, 1990 óta évente általában heten részesülhettek. A díj társadalmi ismertsége és elismertsége fokozatosan növekedett. A díj kiadásának anyagi feltételeit a közhasznú szervezetként nyilvántartott NOVOFER Alapítvány és a céljait támogató egyének, vállalatok, intézmények biztosítják. A díjat a hazai-, valamint a határainkon kívül élő magyar kiválóságok kaphatják. A Kuratórium a felterjesztésekben szereplő életút alapján Életmű-díjat is jogosult kiadni.

Az évenkénti felterjesztéssel kapcsolatos részletek – általában minden év június közepétől – az aktuális menüpont alatt olvashatók.